Paziņojums „Par sākotnējo publisko apspriešanu Rail Baltica II dzelzceļa trašu novietojuma variantiem Ķekavas novada teritorijā”
Ķekavas novada dome 2014. gada 6. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 5 „Par sākotnējo publisko apspriešanu Rail Baltica II dzelzceļa trašu novietojuma variantiem Ķekavas novada teritorijā”
Vācija, Bordesholma (1993. gads)
1993. gadā noslēgts un 2010. gada 17. jūnijā atjaunots sadraudzības apliecinājums starp Ķekavas novada pašvaldību un Bordesholmu, lai attīstītu attiecības kultūras, sporta, saimniecības, kā arī municipālajā jomā, un, īpaši, tiekoties jaunatnei
Kontakti
Latvijas simtgades svinību koordinatore Ķekavas novada pašvaldībā: Linda Arhinoviča, tālr. 28633004, e-pasta adrese: linda.vaskevica@kekava.lv
No 15.oktobra līdz 15.novembrim bez maksas var nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus
Šajā rudenī Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus. Akcijas ietvaros bez maksas var nodot vecos augus, nopļauto zāli, koku lapas un zariņus līdz 5 cm diametrā.
Domes sēžu video tiešraide
Ķekavas novada pašvaldība piedāva iespēju vērot Ķekavas novada domes sēdes video tiešraidi. Sēdes notiek Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novadā, Baložos, Uzvaras prospekts 1A.
Satiksmes ierobežojumi uz novada ceļiem ziemā
Lai novērstu autoceļu bojājumus ziemas laika apstākļu dēļ, Ķekavas novada Dome noteica svara ierobežojumus uz vairākiem Ķekavas un Daugmales pagastu ceļiem līdz 2011. gada 31. martam.
Latvijas Leģendu kartē arī objekti no Ķekavas novada.
Aicinām ikvienu Ķekavas novada iedzīvotāju nobalsot par leģendām, kuras apvij trīs kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus Ķekavas novadā.
"ES MĪLU TAVU FOTO" - Foto konkurss par skaistāko bibliotēkas bildi
Baložu pilsētas bibliotēka aicina piedalīties FOTO KONKURSĀ! Pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” sadarbībā ar FotoAkadēmiju, lielāko privāto fotoskolu Baltijā, izsludina fotogrāfiju konkursu.
Projekts „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII „Ieviņa”
Ķekavas novada pašvaldība realizē projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII „Ieviņa”. Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt saules kolektoru sistēmu ar kopējo jaudu 67,32 kW PII „Ieviņa” peldbaseina ūdens uzsildīšanai, izmantojot atjaunojamo saules enerģiju.
PII "Avotiņš" aicina piedalīties Ģimenes svētkos
Konsultatīvais kabinets 2012.gada 29.maijā aicina piedalīties ĢIMENES SVĒTKOS
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 12.septembra sēdes lēmumu Nr.11. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Kuri būs labākie skolotāji novadā?
Atbildi uz šo jautājumu varēs uzzināt 5. oktobrī, kad Skolotāju dienai veltītajā pasākumā tiks apbalvoti labākie skolotāji pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās 2011./2012. mācību gadā.
ADVENTES LAIKS – GAIDĪŠANAS UN CERĪBU LAIKS
Dāvināsim saviem tuvajiem un mīļajiem Ziemassvētku prieku mācoties kopā ar skolotāju Dināru gatavot Adventes vainagu un citas Ziemassvētku dekorācijas.
Mūsu riteņbraucējam MTB distancē – 4. vieta
Ķekavas novada riteņbraucējs Niklāvs Boļšis, zaudējot pretiniekam no Tukuma novada mazliet vairāk kā vienu sekundi, riteņbraukšanā MTB ierindojās 4. vietā.
Ķekavas novada vēsture
No 2009. gada 1. jūlija Ķekavas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Baložu pilsētas, Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta.
Aptauju rezultāti
Šeit Jūs varat aplūkot aplūkot Ķekavas novada pašvaldības veikto aptauju rezultātus.
Spēka dziesmu vakars Doles Tautas namā
25. novembrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā norisināsies Spēka dziesmu vakars. Uz kopīgu sadziedāšanos latviešu tautasdziesmās aicinām ikvienu novada iedzīvotāju.
Pogu vakars
11.martā skola pulcēja skolēnus , skolotājus uz vecākus uz 9.klašu "Pogu vakaru". Šogad tas bija 9.a klase ar klases audzinātāju Anitu Tenisu, 9.b klase ar klases audzinātāju Gintu Zušu un 9.c klase ar klases audzinātāju Nataļju Samsonovu.
Paziņojums par Ķekavas apvedceļa būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība.
Informatīvais materiāls par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā
Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo materiālu “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā. Materiāls tapis valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu, apbedīšanas nozares asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas līdz apbedīšanas pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.
Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Ķekavas novada pašvaldība piedalās projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Projektā iesaistīto Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objektu vidū ir arī Baložu kūdras dzelzceļš.
No rītdienas iespējams novēlēt atkārtotajā balsošanā
Sestdienā, 22. jūlijā, notiks Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu atkārtotā balsošana tiem vēlētājiem, kas bija iekļauti 785. vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā 3. jūnija balsošanā. Iepriekš nobalsot iespējams trīs dienas no 19. jūlija līdz 21. jūlijam
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja - Viktorija Baire
Politiskā piederība: bezpartejiska

Pieņemšanas laiki:

P. 10.00-13.00

C. Plkst. 16.00-19.00

Vai iepriekš saskaņojot - tālr. 67935822
Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanai plānots atsavināt zemi par 80 771 eiro
Satiksmes ministrija (SM) valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai plāno atsavināt vairākus nekustamos īpašumus Ķekavas pagastā par 80 771 eiro, liecina SM sniegtā informācija.
Paziņojums par lokālplānojuma projekta dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga” teritorijas daļai, Baložos, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu un grozījumu darba uzdevumā LP-2017-03
Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par grozījumu darba uzdevumā LP-2017-3, kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr. 22) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” un par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 23. “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2018”.
Ķekavas novada pašvaldība sveic Latviju Simtgadē!
Latviju radām mēs paši ar savām domām un darbiem. Un katram ir jāpieliek sava roka, lai taptu lieli un paliekoši darbi. Mēs katrs atstājam nospiedumus nākotnei, lai mēs augtu un lepotos ar vietu un valsti, kurā dzīvojam!
Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Ķekavas novada būvvaldes 23.04.2019. lēmumu Nr.4-2/19/81, būvniecības ierosinātājs Jevgēņijs Maļinovs nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”.
Jūrmalas velomaratons
Š.g. 8. jūnijā karstos laikapstākļos Jūrmalā norisinājās ikgadējais Jūrmalas velomaratons, kurā dalību ņēma jaunie ĶNSS riteņbraucēji.
Latvijas valsts mežu MTB velomaratons
Svētdien, 26. maijā, Siguldā tika aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas trešais etaps. “Lielbāta” Tautas braucienā trešais panākums Santai Sanijai Jurgenai. Junioru vecuma grupā Elvijam Zommeram 7.vieta, jauniešu vecuma grupā Rihardam reinfeldam 3.vieta.
Brīvās cīņas turnīrs
2019. gada 25. maijā Rīgā Imantas vidusskolā norisinājās brīvās cīņas turnīrs.
Turcija, Nilufera (2010. gads)
2010. gada 25. jūnijā ar Niluferas (Bursa) pašvaldību noslēgts nodomu protokols kopīgai rīcībai starptautisku projektu sagatavošanai un realizēšanai.
Ikšķilē norisinājās Latvijas valsts mežu MTB maratona 6.posms
Svētdien 04.08.19. saulainos laika apstākļos Ikšķilē norisinājās Latvijas valsts mežu MTB maratona 6.posms
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu
Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu”.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.13 (protokols Nr.17) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.
Mešanu disciplīnu sacensības “Kokneses kauss 2019”
Š.g.21.septembrī Kokneses sporta centra vieglatlētikas stadionā norisinājās sacensības „Kokneses kauss 2019”. Sacensībās sportisti piedalījās četrās vieglatlētikas mešanas disciplīnās – vesera, diska, šķēpa mešanās un lodes grūšanā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 83, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 73, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Dižcelmiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Dižcelmiņi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Ķekavas vidusskolas peldēšanas komandas izcīna divas godalgotās vietas Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionātā
Eiropas Sporta nedēļas gaitā Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā, pirmo reizi notika Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās komandas no visas Latvijas. Sacensības notika starp klašu komandām piecās vecuma grupās – 6.-9. klašu grupās komandas startēja 6x50m br./st. stafetē, savukārt vidusskolas vecuma grupā (10.-12. klase) labākā komanda tika noskaidrota 8x50m br./st. stafetē.
Ķekavas vidusskolas peldēšanas komandas izcīna divas godalgotās vietas Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionātā
Eiropas Sporta nedēļas gaitā Rīgā, Ķīpsalas peldbaseinā, pirmo reizi notika Latvijas vispārizglītojošo skolu čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās komandas no visas Latvijas. Sacensības notika starp klašu komandām piecās vecuma grupās – 6.-9. klašu grupās komandas startēja 6x50m br./st. stafetē, savukārt vidusskolas vecuma grupā (10.-12. klase) labākā komanda tika noskaidrota 8x50m br./st. stafetē.
Ķekavas novada, Katlakalna pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā pirmsskolas skolotāju uz pilnu slodzi.
Katlakalna pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" steidzami aicina darbā pirmsskolas skolotāju logopēdiskajā grupiņā.
Makšķernieku veikals Ķekavā (t/c "Liiba") izsludina vakanci uz pārdevēja amatu.
Makšķernieku veikals Ķekavā (t/c "Liiba") izsludina vakanci uz pārdevēja amatu.
Ķekavā plāno izveidot multifunkcionālu sporta laukumu
Lai pilnveidotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabotu veselīga brīvā laika pavadīšanas infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ir sagatavojusi projektu pieteikumu multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveidei Ķekavā.
Radošā nedēļa noslēgusies – bērnu acīs prieks, līksmība un patīkams nogurums!
No 14. – 18. jūnijam Ķekavas novadā notika bērnu un jauniešu Radošā nedēļa, kuras laikā dalībnieki aktīvi sportoja, radoši izpaudās mākslas nodarbībās, iepazinās ar Daugmales Mazpulkiem
Mūsējie novadnieki Dziesmusvētkos piedalās arī Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra sastāvā
Ieskats, kā klājās Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņiem, kuri piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestra sastāvā.
Deju kopa „Baloži” jūlijā ar LabieDarbi.lv atbalstu dosies uz starptautisku folkloras festivālu Polijā
Deju kopa „Baloži” LabieDarbi.lv marta projektu konkursā ieguva finansējumu starptautiska folkloras festivāla apmeklēšanai. Festivāls notiks jūlijā Polijā, Ļubļinas vojevodistē.
IEPAZĪSTI SAVĒJOS 2011 šogad 31. jūlijā.
Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome" jau otro gadu rīko pasākumu "Iepazīsti savējos 2011".
PII "Avotiņš" konsultatīvais kabinets organizē diskusiju
2012.gada 28.martā plkst.18.00 organizē diskusiju klubiņu vecākiem kopā ar psiholoģi Daci Bērziņu
Izsludina NVO projektu konkursu
Ķekavas novada attīstības nolūkos Ķekavas novada pašvaldība izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursa II kārtu nevalstiskām organizācijām, sabiedriskiem nodibinājumiem un fondiem.
Pedagogu konkursa kandidāte - Evita Ķelle
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā 2011./2012. mācību gadā"- Evita Ķelle no Ķekavas Mūzikas skolas.
Paziņojums par novada attīstības stratēģiju un programmu
Saskaņā ar 2012. gada 27.septembra Ķekavas novada domes lēmumiem (Nr. 1. § 2. un Nr. 1. § 3.) Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcija un Ķekavas novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 1. redakcija tiek nodotas atzinumu saņemšanai Rīgas plānošanas reģionam.
Veikts pētījums par „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu
Pētījums „Partnerības „Daugavkrasts” izstrādātās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums” veikts ar mērķi izanalizēt stratēģijas ieviešanas procesu, formas, ar kurām ieviesta stratēģija un stratēģijas lomu novada attīstībā kopumā, kā arī lai izanalizētu sasniegumus un trūkumus nākamā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei.
Arī šogad meklē „gaismas nesējus”
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad meklē pagasta bibliotekārus – „gaismas nesējus”. Pagastu iedzīvotāji un bibliotēku apmeklētāji aicināti pastāstīt par saviem entuziasma pilnajiem, darbīgajiem, pašaizliedzīgajiem bibliotekāriem, tādējādi novērtējot viņu darbu un pasakot paldies!
Izsludina NVO projektu konkursu
Pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 28.02.2013. sēdes lēmumu Nr.2.§2. (protokols Nr.5) Ķekavas novada attīstības nolūkos Ķekavas novada pašvaldība izsludinājusi Ķekavas novada nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu.
Atļauta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam, grozījumu īstenošana
2013. gada 5. aprīlī ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atļauja par Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam grozījumu īstenošanu, kas 2013. gada 17. janvārī apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2013 „Grozījumi Ķekavas novada Baložu pilsētās teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam” (Domes lēmums Nr. 2.§ 5., protokols Nr. 2).
Mūsu džudisti piedalās Latvijas Jaunatnes olimpiādē
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novads startēja arī tādā sporta veidā kā džudo. Lai gan sacensībās bija plānots, ka piedalīsies divi mūsu sportisti – Artjoms Poļarušs un Aleksandrs Spektors, taču sacensību dienā gūtās traumas dēļ Aleksandram tika liegta iespēja pierādīt savas spējas džudo laukumā.
„Zīle” tagad arī grāmatas lappusēs
1. jūlijā izstāžu centrā „Ķīpsala” Dziesmu svētku noskaņās norisinājās apgāda „Atēna” izdotās Elgas Drulles grāmatas „Latvija dejo” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopota dejas vēsture, kas bagātīgi ilustrēta ar krāšņām fotogrāfijām.
Detālplānojuma grozījumu apstirpināšana
Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Unicentrs” un „Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze” 1. zemes vienībai Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā grozījumu apstiprināšanu daļā – ēkai ar būves kadastra apzīmējumu 80700010032020.
Pieteikuma anketa
Elektroniskā veidā Zelta pāru godināšanas pasākuma „Zelta valsis” pieteikuma anketa pieejama šeit.
Pašvaldības loma valsts pārvaldē
2009. gada reformas gaitā vietējo pašvaldību funkcijas tika paplašinātas, attiecinot uz tām līdzšinējo reģionu – rajonu funkcijas. Kompetences ziņā novadi tagad neatšķiras no republikas pilsētām.
Darbības jomas
Nozares darbības jomas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Idejas novada attīstībai
2010.gada 28.-29.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game).
Kā mums veicas ar atkritumu šķirošanu?
Tuvojas noslēgumam biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” vadītais Latvijas vides aizsardzības fonda un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētais projekts “Draudzīgi dabai”. Realizējot projektu, Ķekavas novada pašvaldības vides speciālisti apsekoja novada dalīto atkritumu šķirošanas vietas.
Nekustamā īpašuma “Murdiņi” attīstības priekšlikuma publiskā apspriešana
2016.gada 2.jūnijā Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr. 2.§ 1. (protokols Nr. 18.) atbalstījusi ieceri par “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Murdiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu”.
Jauns bezmaksas pakalpojums vecākiem - atbalsta grupas
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” preventīvā darba ietvaros piedāvā jaunus bezmaksas pakalpojumus - Informatīvi izglītojošas atbalsta grupas bērnu vecākiem. Šobrīd piedāvājumā mācību programma pusaudžu vecākiem - „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” un mazu bērnu vecākiem - "Bērna emocionālā audzināšana".
Atkārtota balsošana Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī
2017. gada 22. jūlijā Ķekavas novada 785. vēlēšanu iecirknī Ķekavas Kultūras namā Gaismas ielā 17 notiks atkārtota balsošana šā gada pašvaldību vēlēšanās. Atkārtotu balsošanu sagatavos un sarīkos Ķekavas novada vēlēšanu komisija.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks - Andris Ceļmalnieks
Politiskā piederība: bezpartejisks

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 26450969
Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanai atsavinās zemi par aptuveni 247 000 eiro
Kā informē Ziņu aģentūra BNS, Satiksmes ministrija (SM) valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai atsavinās nekustamos īpašumus Ķekavas pagastā par aptuveni 247 000 eiro, vakardien lēma valdība.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.22) „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta lokālplānojuma izstrāde daļai dārzkopības kooperatīva.
Latvijas valsts meistarsacīkstes brīvajā cīņā
24.02.2018. Daugavpilī norisinājās Latvijas valsts meistarsacīkstes brīvajā cīņā kadetiem un kadetēm.
Paziņojums par lokālplānojuma “Naudītes iela 2”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 3. “Par lokālplānojuma “Naudītes iela 2” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-02/2018”.
Paziņojums par lokālplānojuma projekta Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Dokumentālās filmas par Latvijas valsts vienaudžiem pirmizrāde 11. novembrī
Svētdien, 2018. gada 11. novembrī, plkst. 13.00 kinoteātra “Splendid Palace” lielajā zālē notiks dokumentālās filmas “100 gadi esības vējos” pirmizrāde. Filmas tapšanu atbalstījusi arī Ķekavas novada pašvaldība. Filma iekļauta kā ārpuskonkursa pirmizrāde Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" programmā.
Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai
Pamatojoties uz Ķekavas novada būvvaldes 05.04.2019. lēmumu Nr.4-2/19/70, būvniecības ierosinātāji SIA “CWD” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”.
Starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības "Stars 2019"
Nedēļas nogalē, 2019. gada 10. - 12. maijā Ķekavā norisinājās Ķekavas novada sporta skolas organizētās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Stars 2019". Sacensībās piedalījās gandrīz 400 vingrotājas no 6 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Baltkrievijas.
Ķekavas velomaratons 2019
Sestdien, 25. maijā, Ķekavā tika aizvadīts kārtējais velobrauciens,kur dalību ņēma arī Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji.
Sporta kluba Sparta turnīrs brīvajā cīņā meitenēm
2019. gada 18. maijā Rīgā norisinājās Sporta kluba Sparta turnīrs brīvajā cīņā meitenēm. Piedalījās komandas no Bauskas, Ķekavas, Jelgavas, Cēsīm un Rīgas.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 2.maija sēdes lēmumu Nr.12. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Dārziņi”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Starptautiskās peldēšanas sacensības “Klaipēda 2019”
11.-12. jūnijā Lietuvā, Klaipēdā norisinājās Starptautiskas peldēšanas sacensības "Klaipēda 2019", kurās bija uzaicināti peldētāji no Uzbekistānas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.
Baltkrievija, Braslava (2010. gads)
2010. gada 30. septembrī Ķekavas novada Dome paraksta nodomu protokolu ar Braslavas rajona izpildkomiteju par sadarbību ekonomikas, tirdzniecības, zinātnes, un kultūras jomās.
Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas kopsavilkums
Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojuma) redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (ieskaitot) tika organizētas astoņas sanāksmes Ķekavas novada teritorijā.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 22.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Lācēni” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Skolotāju diena
Skolotāju dienā 12. klase aizveda skolotājus piedzīvojumā ar latvisku garšu. Domājot par to, kā uzrunāt skolotājus, 12. klase nonāca pie 4. Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa atziņām. Viņa teiktajā ir vērtības, kuras nav zaudējušas aktualitāti arī šodien. Tās ir- darbs, tauta, valsts un cilvēks.
Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa baseins aicina darbā "glābēju"
Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa baseins aicina darbā "glābēju"
Bāriņtiesas ieteikumi vecākiem, kuri plāno ilgstoši uzturēties ārzemēs
Ķekavas novada Bāriņtiesa aicina vecākus, kuru ģimenēs aug nepilngadīgi bērni, ņemt vērā būtiskus priekšnoteikumus, plānojot ilgstošu uzturēšanos ārzemēs. Bāriņtiesa norāda, ka arvien biežāk nākas saskarties ar situācijām, kad nav ievērota valstī noteiktā likumdošana attiecībā uz bērnu izvešanu no valsts, kā arī bērnu atstāšanu Latvijā, ja abi vecāki plāno doties uz ārvalstīm.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā preču marķētāju.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā preču marķētāju.
Bezmaksas konsultācijas Tavai nevalstiskajai organizācijai
Jurists, Lietvedības konsultants, Grāmatvedības konsultants, Interešu aizstāvības konsultants, Finansējuma piesaistes konsultants, Efektīvas NVO pārvaldes konsultants.
Ar lielkoncertu "Deja kāpj debesīs" noslēdzas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma, 11. jūlija, krāšņākais pasākums būs tautas deju lielkoncerts „Deja kāpj debesīs”, kas notiks Daugavas stadionā gan plkst. 11.00, gan plkst. 16.00 – ar priecīgām krāsām un dažādiem tehniski interesantiem risinājumiem, piemēram, lidojošas meitenes priekšnesumu.
"ES MĪLU TAVU FOTO" - Foto konkurss par skaistāko bibliotēkas bildi
Baložu pilsētas bibliotēka aicina piedalīties FOTO KONKURSĀ! Pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” sadarbībā ar FotoAkadēmiju, lielāko privāto fotoskolu Baltijā, izsludina fotogrāfiju konkursu.
PII „Zvaigznīte” konsultatīvais centrs aicina uz radošo darbu izstādi
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” konsultatīvais centrs aicina uz radošo darbu izstādi „Sniegavīru balle” no š.g. 12.decembra līdz 16. decembrim.
Balso un nosaki, kā ieviest jauno Ķekavas novada vienojošo simbolu!
Aicinām līdz 19.augustam iesniegt un balsot par idejām, kas palīdzētu attīstīt PĪLĀDZI kā Ķekavas novadu vienojošo simbolu!
Pedagogu konkursa kandidāte - Vaira Kumermane
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā 2011./2012. mācību gadā"- Vaira Kumermane no Ķekavas novada sporta skolas.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN-TDP-13/2012 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam 2012.gada grozījumi” apstiprināšanu”
Mūsu sportistēm badmintonā vienspēlē 5. vieta
13.-15. jūnijā olimpiskajā centrā „Ventspils” Ķekavas novada sportistes, māsas Aleksandra un Olga Mihailovas startēja badmintonā vienspēlē un dubultspēlēs. Labāko rezultātu no māsām badmintonā vienspēlē uzrādīja Olga, Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnot 5. vietu.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novadam - piecas bronzas medaļas
Latvijas Jaunatnes olimpiādē šobrīd, 15. jūnija rītā, Ķekavas novadam ir izcīnītas piecas bronzas medaļas - divas brīvajā cīņā (Savēlijs Zabeļskis un Gints Strods), viena – boksā (Edgars Dmitrijs Cepurnieks), viena – 100 m skrējienā (Sindija Bukša) un viena -vesera mešanā (Selīna Spūle).
Par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 10.oktobra lēmumu Nr.2.§8. „Par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) nodota Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam ar 2009. gada grozījumiem grozījumu redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela7, Baložos detālplānojums” grozījumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 10.10.2013. sēdes lēmumu 2.§.1 (protokols Nr.29) „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu apstiprināšanu” ir apstiprināti detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumi nekustamajos īpašumos Baložu iela 7, Uzvaras prospekts 2A, Baložu iela 5 un Doles iela 3, Baložos, Ķekavas novadā.
Kontakti un rekvizīti
Ķekavas novada pašvaldības kontakti un rekvizīti.
Nozares attīstība
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrauga plānošanas reģionu darbību.
Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves publiskā apspriešana
2016. gada 1. aprīlī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr. 5.§ 9. (protokols Nr. 14.) atbalstījusi ieceri „Par publisko apspriešanu Pļavniekkalna sākumskolas pārbūvei”.
Darbu uzsāk „Zupas virtuve”
No 2016. gada 4. oktobra līdz 2016. gada 30. aprīlim trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm būs iespēja saņemt „Zupas virtuves” pakalpojumu. Pakalpojumā ietilpst zupa un otrais ēdiens.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.7.) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, kadastra numurs 8070 007 0809.
22. jūlijā – atkārtota balsošana Ķekavas iecirknī Nr. 785
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 26. jūnijā (lēmums Nr.27) nolēma izsludināt atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī, kas sarīkojama šī gada 22. jūlijā.
Vizualizācija: Vērienīgā Ķekavas apvedceļa projekta iepirkums plānots gada nogalē
Latvijā pirmā privātās un publiskās partnerības (PPP) projekta ceļu būvniecībā – Ķekavas apvedceļa – iepirkumu plānots izsludināt šā gada ceturtajā ceturksnī, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļā
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks - Valts Variks
Politiskā piederība: VIDZEMES PARTIJA

Pieņemšanas laiki:

P. 10.00-13.00

Pārējā laikā, iepriekš saskaņojot - tālr. 67935822
Paziņojums par lokālplānojuma projekta „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 8. “Par lokālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumiem – nekustamajā īpašumā “Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 26.).
Mākslas vingrošanas sacensības Noorus Cup 2018
Šā gada 8. un 9. jūnijā Tallinā norisinājās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā Noorus Cup 2018, kurās piedalījās arī treneru Esteres Repkes un Ainas Ancītes audzēknes.
Paziņojums par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par lokālplānojuma “Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-01/2018”.
Svinēsim Latviju kopā Ķekavas novadā
Sagaidot Latvijas simtgades mēnesi, aicinām lepoties ar zemi, kur dzīvojam, stāstīt pasaulei par mūsu sasniegumiem un svinēt valsts svētkus kopā!
Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”
Ķekavas novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2019. gada 20. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-7 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Kalnu ielā 1, Baloži, Ķekavas novadā”.
“Gent Wevelgem” sacensības riteņbraukšanā
Svētdien, 31. martā,Beļģijā notiekošajā prestižā “Gent Wevelgem” Junioru meiteņu grupas sacensībās visaugstāk no latvietēm ierindojās Santa Sanija Jurgena, kurai 97. pozīcija.
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2019.gada 30.maijā.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 2.maijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidotā projekta atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības “Uzlecošā zvaigzne”
31.maijā Jūrmalā notika peldēšanas sacensības “Uzlecošā zvaigzne”.Šajās sacensībās piedalījās PK Olimps, BJSS Rīga Olimpiskais centrs, Jūrmala un Ķekavas novada sporta skolas 12 peldēšanas audzēkņi. Kopumā mūsu audzēkņiem izdevās izcīnīt 15 godalgotās vietas.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 16.maija sēdes lēmumu Nr.3. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā
Šā gada 30.05-01.06 Ogres stadionā norisinājās Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā,kurās piedalījās arī audzēkņi no Ķekavas novada sporta skolas,treneres Anitas Kozičas treniņgrupas.
Jaunatnes čempionāts U16 vecuma grupā regbijā
Nedēļas nogalē 13.07.2019. Baldonē paralēli Latvijas pieaugušo sacensībām regbijā septiņi norisinājās arī jaunatnes čempionāts U16 vecuma grupā regbijā septiņi.
Azerbaidžāna, Nizami (2011. gads)
2011. gada 27. augustā parakstīts protokols par savstarpējo sadarbību ar Nizami (Baku) pašvaldību, vienojoties par savstarpējas pieredzes apmaiņas organizēšanu, kopīgu projektu īstenošanu vietējās ekonomikas, sociālajā un sabiedrisko pakalpojumu jomās, kā arī kopīgu pasākumu īstenošana.
Paziņojums par detālplānojuma “Avarsti” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avarsti”, Dzintaros, Daugmales pagastā
Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Avarsti” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avarsti”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina darbā sociālo mentoru
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90009002699, aicina darbā sociālo mentoru
SIA "Mežmaļi+" aicina darbā krāsotāju
SIA "Mežmaļi+" aicina darbā krāsotāju, darbam Valdlaučos.
Labākais skolotājs 2018./2019. m.g. Ķekavas Mūzikas skolā KASPARS STANKEVIČS
Ķekavas patriots - viens no retajiem, kas pēc mācībām atgriezās strādāt savā skolā. Ļoti saimniecisks, izpalīdzīgs kolēģis ar „zelta rokām”, trompetists, labākais skolotājs 2018./2019.mācību gadā Ķekavas Mūzikas skolā – Kaspars Stankevičs! Kaspara „muzikālais rokraksts” ir viņa trompetes skolotāja Raita Ašmaņa muzikālās gaumes iedvesmots. Bigbends un tam raksturīgā mūzika ir Kaspara ikdiena, muzicējot Jelgavas bigbendā un, piedaloties dažādos ar estrādes mūziku saistītos projektos. Savukārt, Ķekavas Mūzikas skolā trompetes un mežraga spēles audzēkņiem ir stingrs, prasīgs, mūsdienīgs skolotājs. Ierodoties uz stundu, audzēkņi nereti jūtas kā ierakstu studijā – nospēlē, noklausās ierakstu, izanalizē, tad skolotājs nospēlē – atkal jāvērtē...nav viegli, bet interesanti. Arī vecākiem tiek nosūtīts fails ar ierakstu, kā jāskan un kā uz šo brīdi sanāk. Rezultāts??? Apbrīnojams!!! Valsts konkursā , kurš norit 3 kārtās – finālā 4 godalgotas vietas, pilns medaļu komplekts! Ar Kasparu var braukt uz vientuļu salu, spēlēt izlaušanās spēli vai „iet partizānos” – uz viņu var paļauties, jo viņš vienmēr izdomās risinājumu – gan salabos salūzušu galdu, gan „atdzīvinās”datoru, gan izveidos aranžiju ļoti dažādu instrumentu sastāvam. Viņš IR labākais!
Loreķu laukā centralizētajai ūdensvada sistēmai pieslēgušās jau 30 mājsaimniecības
Septembrī, noslēdzoties ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves darbiem Loreķu laukā, Ķekavā, nepilnu divu mēnešu laikā jau 30 privātmājas noslēgušas līgumu un pieslēgušās centralizētajai sistēmai, bet vēl 90 mājsaimniecībām izsniegti Tehniskie noteikumi privātmāju pieslēgumu izbūvei.
Līgo rīta gadatirgus Vecumniekos
23.jūnijā, Vecumniekos, veikala „Namiņš” teritorijā
Fotomirkļi no konkursa "Ritmu spēles" apbalvošanas, kur laureātu vidū arī mūsējie
Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" kolektīvais darbs "Mans trejdeksnis" nokļuvis par Dziesmusvētku labāko laureātu vidū. Fotomirkļi no laureātu apbalvošanas, kas notiks 9. jūlijā Vērmanes dārzā. Darbs veidots konkursa "Ritmu spēles" ietvaros.
INESE ZIŅĢĪTE Daugmalē
5.martā 11.30 Tikšanās un nodarbība ar INESI ZIŅĢĪTI Daugamales pamatskolas zālē
Baložu bibliotēkas dāvana Bērnu žūrijas ekspertiem - izklaide atrakciju parkā Labirinti
24. maijā Baložu pilsētas bibliotēka dāvināja ekskursiju uz kempingu „Labirinti” Iecavas novadā 23 lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” dalībniekiem un 2 viktorīnas „Robinsoni bibliotēkā” uzvarētājiem.
PII "Avotiņš" piedāvā apgūt filcēšanu un izgatavot dāvanas pašu rokām
Konsultatīvajā centrā piedāvājam Jums iespēju izgatavot DĀVANAS pašu rokām FILCĒŠANAS radošājā darbnīcā.
Notiks Ķekavas novada attīstības programmas un stratēģijas sabiedriskā apspriešana
Aicinām iepazīties ar paziņojumu par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas un Ķekavas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Pedagogu konkursa kandidāte - Ilona Korņilko
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā 2011./2012. mācību gadā"- Ilona Korņilko no Ķekavas Mākslas skolas.
Paziņojums par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu
Uzsākta Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam (ar 2009. gada grozījumiem) grozījumu izstrāde.
Deputātu kandidātu diskusijas Daugmalē (papildināts ar video)
21. maijā Daugmales multifunkcionālajā centrā norisinājās Ķekavas novada pašvaldības rīkotās pirmsvēlēšanu diskusijas ar visu partiju deputātu kandidātiem Ķekavas novadā.
Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novads startē arī loka šaušanā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novads piedalījās arī loka šaušanā, tajā ar spēcīgiem pretiniekiem divas dienas cīnījās mūsu loka šāvēja Anastasija Noskova. Viņas treneris Juris Novožilovs.
Ķekavā atklāj Draudzības pulksteni
6. jūlija rītā Ķekavā, pie Doles Tautas nama, svinīgi tika atklāts pulkstenis kā simbols Ķekavas un Bordesholmas (Vācija) pašvaldību draudzībai, kas ilgst jau vairāk kā 20 gadus. Jaunais pulkstenis ne tikai rādīs pareizu laiku, bet priecēs Ķekavas iedzīvotājus un viesus kā mūsdienīgs un funkcionāls mākslas elements Ķekavas vēsturiskajā centrā.
Ķekaviešu un bordesholmiešu sadziedāšanās
5. jūlijā Ķekavas – Bordesholmas sadraudzības 20 gadu jubilejas ietvaros Doles salā notika ķekaviešu un bordesholmiešu sadziedāšanās vakars, kurā piedalījās gan sadraudzības biedrību pārstāvji, gan Bordesholmas un Ķekavas novada pašvaldību vadība, kā arī Ķekavas novada domes mērs Valts Variks un Bordesholmas birģermeistars Helmuts Tiede.
Atļauta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam, 2013. gada grozījumu īstenošana
2013. gada 23.augustā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atļauja par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam, 2013.gada grozījumu īstenošanu.
Nolikums un struktūra
Ķekavas novada pašvaldības un domes struktūra.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013.gada 5.septembra lēmumu Nr.2.§3.p. (protokols Nr.23) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā „Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ķirši”, kadastra numurs 8070 007 0310.
Rīcības plāns
Latvijas Republikas valdības rīcības plāns.
Publiskais pārskats
Ķekavas novada pašvaldības publiskie gada pārskati pieejami šeit.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012.gada 12. jūlija lēmumu Nr.2.§5.p. (protokols Nr.14) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vītolu iela 1 un Vītolu iela 1A, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Vītolu iela 1, kadastra numurs 8070 008 0065 un nekustamā īpašumā Vītolu iela 1 A, kadastra numurs 8070 008 2908.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.4) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, kadastra numurs 8007 003 4205.
SM Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanai atsavinās zemi par teju 80 000 eiro
Satiksmes ministrija (SM) valsts galvenā autoceļa projekta E67/A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai atsavinās nekustamos īpašumus teju 80 000 eiro vērtībā, par valdības lēmumu informē Dienas Bizness
Vēlēšanu rezultāti Ķekavas novadā būs vēl jāpagaida
Lai gan Pašvaldību vēlēšanas jau tika aizvadītas pirmajā jūnija sestdienā, daļai Ķekavas vēlētāju būs jādodas balsot atkārtoti. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) izsludinājusi atkārtotu balsošanu vēlēšanu iecirknī nr. 785, kas atrodas Ķekavas kultūras nama 2. stāvā. Atkārtota balsošana šajā iecirknī notiks 22. jūlijā. Šī iecirkņa vēlētāji pa pastu tuvākajā laikā saņems uzaicinājumu doties uz atkārtotu balsošanu.
Deputāts - Andis Adats
Politiskā piederība: Partija "Vienoti Latvijai"

Pieņemšanas laiki:

P. 10.00-13.00

C. 14.00-19.00
Uzvaras prospektā 1a, Baložos

Paziņojums par lokālplānojuma projekta “Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§1. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2017 “Lokālplānojums „Skates un Staķi”” atcelšanu” (protokols nr.1) atcelts lokālplānojums “Skates un Staķi”.
Mākslas vingrošanas sacensībās "Komandu kauss 2018"
2018. gada 2.jūnijā Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrotājas piedalījās mākslas vingrošanas sacensībās "Komandu kauss 2018", kas norisinājās Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā.
Bērnudārzā “Ieviņa” rudenīga simtgades akcija kopā pulcē bērnus un vēcākus
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”, gaidot Latvijas simtgades jubileju, bērni kopā ar vecākiem piedalījās rudenīgā akcijā – no dabas veltēm bērnudārza teritorijā tika veidotas Latvju rakstu zīmes.
SEB MTB maratona 17. sezonas noslēgums
10. novembrī Rīgā notika SEB MTB maratona 17. sezonas lielā noslēguma pasākums kurā tika godināti sezonas izcilnieki dažādās vecuma un meistarības grupās.
Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”
Ķekavas novada būvvalde 2019. gada 13. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-6 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”.
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2019.gada 7.martā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam.
LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES BRĪVAJĀ CĪŅĀ JAUNIETĒM UN JAUNIEŠIEM (U15) vecuma grupai
Rīgas sporta manēžā norisinājās 2019. gada LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES BRĪVAJĀ CĪŅĀ JAUNIETĒM UN JAUNIEŠIEM (U15) vecuma grupai. Sacensībās piedalījās jaunieši , kuri dzimuši no 2004. līdz 2006. gadam un jaunietes no 2004. līdz 2007. gadam.
Regbija nedēļas nogale
Šajā nedēlas nogalē ( 27.-28. aprīlī ) tika atklātas Latvijas regbija federācijas jaunatnes sacensības un Latvijas kauss regbijā.
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Kroņi” un “Kroņu ceļš”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.10 “Par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas” grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos “Kroņi” un “Kroņu ceļš”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināti detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas” grozījumi, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Peldēšanas sacensibas Stopiņu novadā.
11.maijā Stopiņos notika peldēšanas sacensības, kurās piedalījās sporta skolu audzēkņi no Ādažiem, SK Goldswimmer, Ogres, BJSS Rīdzene OSC, Daugavpils, PK Olimps, Stopiņiem, Ķekavas un arī kaimiņvalsts Lietuvas.
Paziņojums par detālplānojuma “Muižnieki-1” nekustamajam īpašumam “Muižnieki-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 16.maijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Muižnieki-1” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Vieglatlētikas sacensības "Sportland kauss " 2.posms
Š.g. 23 maijā Saldus stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības "Sportland kauss " 2.posms, kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas treniņgrupas.
Polija, Gostina (2011. gads)
2011. gada 8. septembrī noslēgts līgums par partnersadarbību ar Gostinas pilsētas pašvaldību darba pieredzes apmaiņas, kultūras, sporta pasākumu organizēšanas, izglītības, drošības un Eiropas līdzfinansējuma fondu piesaistīšanas un projektu realizācijas jomās.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja/-as amatu
Elektromateriālu un elektro iekārtu tirdzniecības kompānija „KONSTANTA TVIS” aicina darbā preču apstrādātāju/komplektētāju
Elektromateriālu un elektro iekārtu tirdzniecības kompānija „KONSTANTA TVIS”, kas darbojas Baltijas tirgū kopš 1998.gada, aicina savam kolektīvam pievienoties preču apstrādātāju/komplektētāju darbam Ķekavā.
Aicina eksportējošos uzņēmumus pieteikties konkursā „IZRĀVIENS 2010”
Līdz 19. jūnijam mazo un vidējo eksportējošo uzņēmumu pārstāvji varēs pieteikt savu uzņēmumu konkursam.
Fotomirkļi - Ķekavas novada dalībnieki dodas Dziesmusvētku gājienā
10.jūlijā notika X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens, kurā piedalījā Ķekavas novada dalībnieki un pašvaldības pārstāvji.
Aktivitātes diena Tava veselībai
28. maijā aicinām uz z/s Valmoniras aktīvi atpūsties, klausīties lekciijas par veselīgu uzturu un dzīves veidu.
Pedagogu konkursa kandidāte - Astrīda Lesnika
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupa 2011./2012.mācību gadā"- Astrīda Lesnika no Baložu vidusskolas.
Mūsu vieglatlētu starts Jaunatnes olimpiādē, izcīnītas divas bronzas
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas sporta skolas audzēkņi startēja dažādās disciplīnās, tostarp, vieglatlētikā. Mūsu sportisti ar panākumiem, izcīnot bronzas medaļas, startēja 100 m skrējienā un vesera mešanā, kā arī savas prasmes rādīja 200 m skrējienā, lodes grūšanā un diska mešanā.
Atmiņas ietērpj izstādē
6. jūlijā Doles Tautas namā Ķekavā atklāšanu piedzīvoja izstāde, kuras ekspozīcija veidota par godu Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību sadraudzības 20.gadadienai.
Valts Variks tiekas ar Bordesholmas birģermeistaru Helmutu Tiedi
Šodien, 1.jūlijā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks tikās ar Bordesholmas birģermeistaru Helmutu Tiedi, kurš mūsu novadu apmeklē kopā ar delegāciju no Bordesholmas, Ķekavas-Bordesholmas sadraudzības 20 gadu jubilejas ietvaros.
Valsts prezidents tiekas ar Dziesmusvētku virsvadītājiem, tostarp no Ķekavas novada
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšanas dienā 30.jūnijā svētku virsdiriģenti un virsvadītāji pulcējās Melngalvju namā uz tikšanos ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu. Uz šo tikšanos devās arī vairāki Ķekavas novada kultūras dižgari, to vidū XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku padomes un Mākslinieciskās padomes loceklis Jānis Grigalis, Dziesmu svētku virsdiriģents Arvīds Platpers, senioru koru un deju kolektīvu koncerta Zem treju loku varavīkšņu tilta mākslinieciskā vadītāja Aija Āre, kā arī Ķekavas kultūras nama vadītāja Sanita Sējāne, kura ir viena no Dziesmusvētku projektu vadītājām.
Norisināsies konference „Ķekava un Bordesholma ceļā uz nākotni”
6. jūlijā Doles Tautas namā norisināsies Ķekavas un Bordesholmas 20. gadu sadraudzībai veltītā konference.
Par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 10.oktobra lēmumu Nr.2.§8. „Par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) nodota Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam ar 2009. gada grozījumiem grozījumu redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.2.§4. (protokols Nr.33) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”.
Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanai Satiksmes ministrija atsavinās zemi 40 294 eiro vērtībā
Valdība otrdien, 28. martā, atļāva Satiksmes ministrijai (SM) valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai atsavināt divus nekustamos īpašumus kopumā par 40 294 eiro, informēja valdībā
Ķekavas 785. vēlēšanu iecirknī notiks atkārtota balsošana
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien lēma izsludināt atkārtotu balsošanu Ķekavas 785. vēlēšanu iecirknī, kas izvietots Ķekavas kultūras nama 2. stāvā. Balsošana notiks 22.jūlijā.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Skates” un “Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.7.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Skates” un “Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma “Skates un Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Skates un Staķi” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2017” (protokols Nr. 14.)
Deputāts - Andis Damlics
Politiskā piederība: Politiskā partija "Reģionu alianse"

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 29223350Aizvadītas sapulces par Teritorijas plānojumu
Ķekavas novada pašvaldība šogad, februārī un martā, organizēja sapulces, kurās Ķekavas novada iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Teritorijas plānojuma darba variantu un uzdot sev interesējošos jautājumus.
Ar deju lielizrādi “Abas Malas” svinēs Latvijas simtgadi
Deju lielizrāde “Abas Malas”, kurā ar mūsdienu tehnoloģijām un mūziku satiekas pagātnes, tagadnes deja, vēsture, mūsu bijušais, esošais, Latvijas dzimšanas dienā stāstīs stāstu par ikvienu no mums. Izrāde 17., 18. un 19. novembrī skatītājus priecēs “Arēnā Rīga”.
Latvijas jaunatnes čempionāta posms regbijā
2018. gada 4. oktobrī Līvberzē notika noslēdzošais Latvijas jaunatnes čempionāta posms regbijā, kurā U15 vecuma grupā startēja ĶNSS regbija audzēkņu komanda.
Kuldīgas novada un „Goldingen cycling club" čempionāts velokrosā
20.oktobrī saulainos laika apstākļos Rumbas novada Mežvaldē norisinājās Kuldīgas novada un „Goldingen cycling club" čempionāts velokrosā , kur dalību ņēma ĶNSS jaunie riteņbraucēji.
Paziņojums par publisko apspriešanu siltumtrases būvniecības iecerei Baložu pilsētā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 36 „Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā”.
2019.GADA PIRMIE STARTI BRĪVAJĀ CĪŅĀ
Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņi Jauno gadu iesākuši ar sacensībām Bauskā, Viljandi
Paziņojums par detālplānojuma “Bimmeri un Mētras”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 28.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Bimmeri un Mētras”, Alejas, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
III Latvijas Junioru un jauniešu čempionāts peldēšanā
3.-4. maijā Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās gada lielākās peldēšanas sacensības jauniešiem un junioriem “III Latvijas Junioru un jauniešu čempionāts peldēšanā”. Šīs sacensības pulcēja ap 600 dalībniekiem ne tikai no Latvijas, bet arī Portugāles, Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Degviela” un “Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.12 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Degviela” un “Vidusklanģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Degviela” un “Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 vecuma grupai
Piektdien, 24.maijā Ogrē norisinājās Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 vecuma grupai. Šajās sacensībās startēja arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Toma Čerņika treniņgrupām.
Lietuva, Raseiniai (2013. gads)
2013. gada 16. februārī noslēgta vienošanās par sadarbību ar Raseiniai rajona pašvaldību šādās jomās: atbalsts biznesam, investīcijām; izglītība, kultūra, māksla; veselības aizsardzība, tūrisms, sports; ekoloģija un racionāla dabas resursu izmantošana.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Mūsu Pūtēju orķestris nometnē Igaunijā - Hiiumaa!
Šovasar no 7. - 11. augustam Ķekavas Mūzikas skolas pūtēju orķestris piedalījās ikgadējā pūtēju orķestru festivālā Hiiumaa. Mūsu skolu pārstāvēja 25 dažādu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi un 3 pedagogi - diriģents Elmārs Vaivods un skolotājas Eva Jevstigņejeva un Baiba Santa Vanaga. Šis gads bija īpašs, jo kopā ar mūsu orķestri uz nometni brauca arī mūsu sadraudzības orķestra dalībnieki no Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķestra un tā diriģents Jānis Grahoļskis.
Mešanu disciplīnu sacensības “Kokneses kauss 2019”
Š.g.21.septembrī Kokneses sporta centra vieglatlētikas stadionā norisinājās sacensības „Kokneses kauss 2019”. Sacensībās sportisti piedalījās četrās vieglatlētikas mešanas disciplīnās – vesera, diska, šķēpa mešanās un lodes grūšanā.
Nāves salas piemineklim 95
Projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros Ķekavas vidusskolas devīto klašu skolēni 27. septembrī Nāves salā piedalījās svinīgā pasākumā “Nāves salas piemineklim 95”, lai savām acīm aplūkotu cīņu vietas un mēģinātu iztēloties 1916. gada notikumus, un godinātu latviešu strēlniekus.
Pica Lulū komanda aicina darbā picu cepējus/as darbam picērijā TC A7, “Džutas”, Ķekavas novadā
Pica Lulū komanda aicina darbā picu cepējus/as darbam picērijā TC A7, “Džutas”, Ķekavas novadā!
Pašvaldība saņēmusi 108 iedzīvotāju priekšlikumus 2020.gada budžetam
Ķekavas novada pašvaldība septembra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2020.gada budžetam. No novada iedzīvotājiem saņemti 108 priekšlikumi.
Tautas mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Grigalis novēl dalībniekiem paņemt Dziesmusvētku prieku
Tautas mūzikas koncerta „Saule sēja sidrabiņu” mākslinieciskais vadītājs, ķekavietis Jānis Grigalis novēl dalībniekiem paņemt svētku prieku un spēt to saglabāt līdz nākamajiem Dziesmusvētkiem.
Izbraukums uz atrakciju parku Labirinti!
24. maijā bibliotēka aicina visus „Bērnu žūrija 2010” ekspertus, kā arī viktorīnas „Robinsoni bibliotēkā” uzvarētājus Helēnu un Viktoru uz atrakciju parku „Labirinti”.
Velo orientēšanās Ķekavā
21. maijā aicinām uz MTB-O Rīgas Kauss 1. posmu, kas norisināsies Baložos. Starts un finišs Baložu vidusskolas stadionnā.
Pedagogu konkursa kandidāte - Inga Kozlovska
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupa 2011./2012.mācību gadā"- Inga Kozlovska no Pļavniekkalna sākumskolas.
Informācija bezdarbniekiem un novada darba devējiem!
Sākot ar 2013.gada marta mēnesi Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) uzsāk aktīvu sezonas vakanču gadatirgu pasākumu organizēšanu visā Latvijā. Sezonas vakanču gadatirgus Rīgas reģionā notiks Jūrmalā, 17.04.2013. Kauguru kultūras namā (Raiņa ielā 110, Jūrmalā).
Ķekavas novadam bronzas medaļa vesera mešanā
15. jūnijā Latvijas Jaunatnes olimpiādē vesera mešanā jaunietēm 3. vietu un bronzas medaļu izcīnīja mūsu vieglatlēte Selīna Spūle, pārējās divas mūsu novadnieces Sabīni Kabānovu un Martu Šaboviču atstājot attiecīgi 4. un 5. vietā.
Sirds siltums un draudzība virmo Bordesholmā
Divi gadu desmiti ... Tāds ir laiks skrējiens, ko mēro draudzības saites starp Ķekavas un Bordesholmas pašvaldībām. Vasaras vidū sadraudzība svinēja savu lielo jubileju – 20 gadus, ar dažādiem pasākumiem Ķekavas novadā un Bordesholmā (Vācijā).
Pašvaldība aicina bijušās dārzkopības „Titurga II kārta” teritorijā esošo zemes īpašniekus uz sanāksmi
Tā kā daļa bijušās dārzkopības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku ir izteikuši vēlmi teritorijā veicināt dzīvojamo apbūvi, Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa aicina uz sanāksmi, lai noskaidrotu attīstības redzējumus minētajā teritorijā un informētu par darbībām, kas būtu veicamas.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Gaismas ielā 23A
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.2.§2.1.p. (protokols Nr.25) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Gaismas iela 23A, Ķekavā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§3. (prot. Nr.33.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par paredzētās darbības – VAS “Latvijas Valsts ceļi” plānotās valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~ 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības akceptēšanu
Paredzētā darbība - valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~ 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība
Paziņojums par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§2. “Par lokālplānojuma “Titurgas iela 33” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-3/2017 (protokols Nr.5.)
Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti
Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” maija numura pielikumā publicēti pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti un partiju programmas.
Deputāts - Andris Ceļmalnieks
Politiskā piederība: bezpartejisks

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 26450969

Ķekavas novada Teritorijas plānojuma darba variants (papildināts)
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iepazīties ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam darba redakciju.
Apsveicam Renāru Alaini ar izcīnīto 3. vietu Latvijas 2018.gada meistarsacīkstēs brīvajā cīņā jauniešiem!
Apsveicam Renāru Alaini ar izcīnīto 3. vietu Latvijas 2018.gada meistarsacīkstēs brīvajā cīņā jauniešiem!
Apsveicam un lepojamies!
Apsveicam un lepojamies ar Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrošanas audzēkni Janu Ašmensku un mūsu mākslas vingrošanas treneri Irinu Zambžicku ar iekļūšanu Latvijas Nacionālajā izlasē mākslas vingrošanā!
Izbrauc Latviju Ķekavas novadā!
Vai vēlaties lieliski pavadīt laiku šajā saulainajā un siltajā maija nogalē? Vai gribat to darīt, braucot ar velosipēdu un jaukā sabiedrībā, turklāt uzzinot šo to jaunu par Ķekavas novadu un vēl atzīmējot Latvijas simtgadi? Tūrisma koordinācijas centrs (TKC) kopā ar Tautas deju ansambli “Zīle” organizē velobraucienu, kurā ikvienu aicina izbraukt Latvijas kontūru! Maršruts plānots aptuveni 35 km garumā ar STARTU un FINIŠU pie TKC, Rīgas ielā 26, Ķekavā.
100 dienas pirms Latvijas dzimšanas dienas aicinām uz deju vakaru zaļumos
11. augustā, simts dienas pirms Latvijas simtās dzimšanas dienas, visā Latvijā iedzīvotāji pulcēsies zaļumos uz deju vakaru. Latvijas simtgades zaļumballes sestdien no plkst. 21.00 norisināsies arī Ķekavas novadā.
Lietuvas atklātais čempionāts regbijā jauniešiem
Lietuvas pilsētā Kauņā norisinājās Lietuvas atklātais čempionāts regbijā jauniešiem U13 un U15 vecuma grupās. Šajā turnīrā piedalijās arī apvienotā, "Trans act Pro", komanda, kuru veidoja, "Miesnieki" "ĶNSS", un, "Elejas", komandu labākie spēlētāji!
Jūrmalas velomaratons 2018
Brīnišķīgos laika apstākļos 6.10.18. Jūrmalā ,norisinājās Jūrmalas velomaratons ,kurā ņēma dalību Ķekavas novada sporta skolas jaunie riteņbraucēji.
Paziņojums par detālplānojuma “Rīgas iela 79” nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 31.01.2019. pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Rīgas iela 79” nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības “Medūzas kauss”
26.aprīlī Jūrmalā notika peldēšanas sacensības “Medūzas kauss”. Sacensībās piedalījās sportisti no Ogres, Rēzeknes, Dobeles, Saldus, Jūrmalas un 15. Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi. Šajās sacensībās izdevās izcīnīt 13 godalgotās vietas, kā arī stafešu peldējumos gan zēniem , gan meitenēm tikt uz pjedestāla 3.vietas.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu Nr.11 “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā
Šā gada 17-18. maijā Ogres stadionā norisinājās Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā,kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas treniņgrupas.
Ķekavas novada sporta skola
Ķekavas novada sporta skola ir akreditēta uz sešiem gadiem! Jaunu posmu sākam ar identitātes plāksni pie Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta kompleksa!
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/-i
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/-i.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunpļaviņas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Jaunpļaviņas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Zinību dienas svinīgais pasākums notiks 2.septembrī pl.16.00 Ķekavas kultūras namā!
Pica Lulū komanda aicina darbā kasieri darbam picērijā TC A7, “Džutas”, Ķekavas novadā
Pica Lulū komanda aicina darbā kasieri darbam picērijā TC A7, “Džutas”, Ķekavas novadā.
Parakstīts sadarbības līgums vienota tūrisma piedāvājuma īstenošanā
Ķekavas novada pašvaldība parakstījusi sadarbības līgumu projekta “Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā. Līguma mērķis ir attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem.
Aicinām pieteikties semināram "Mārketinga veidi un to izmantošana"
Seminārs notiks 25. maijā pl.19.00, Ķekavas kodola telpās
Kā baložniekiem klājās Dziesmu un deju svētkos?
Sniedzam arī jums iespēju uzzināt, kā tad klājās Baložu vidusskolas deju kolektīvam Dziesmu un deju svētkos!
PII "Ieviņa" konsultatīvais centrs aicina vecākus uz kārtējo tikšanos š.g. 27.aprīlī
Aicinām atsaukties tos vecākus, kuriem bērni ir vecumā no 2 – 4 gadiem un neapmeklē bērnudārzu.
Ķekavas novads aicina uz tūrisma sezonas atklāšanas svētkiem
Šī gada 14.maijā ar daudzpusīgu pasākumu programmu tiks atklāta Ķekavas novada tūrisma sezona. Novadnieki un novada viesi visas dienas garumā aicināti nogaršot kādu no trim Ķekavas novada tūrisma odziņām.
Pedagogu konkursa kandidāte - Santa Veidemane
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupa 2011./2012.mācību gadā"- Santa Veidemane no privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97".
Paziņojums par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu
Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts sešas nedēļas no publikācijas brīža laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Rīgas Apriņķa avīze”. Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013.gada 7.februārī, plkst. 18.00, Ķekavas kultūras namā
Vēl viena bronzas medaļa Ķekavai – 100 m skrējienā
Latvijas Jaunatnes olimpiādē 14. jūnijā ceturto bronzas medaļu Ķekavas novadam izcīnīja vieglatlēte Sindija Bukša, viņa startēja 100 m skrējienā. Savukārt 200m skrējienā Sindija izcīnīja 4. vietu.
Ķekava un Bordesholma – ceļā uz nākotni
6. jūlijā Ķekavas Doles Tautas namā par godu Ķekavas Bordesholmas sadraudzības 20. gadadienai norisinājās konference Ķekava un Bordesholma – ceļā uz nākotni.
Par brīvdienām Dziesmusvētku dalībniekiem
Lai pildītu Dziesmu un deju svētku likumā noteikto pienākumu saistībā ar Dziesmu un deju svētku organizēšanu un izpildītu likumu Par pašvaldībām, Ķekavas novada dome 1. jūlijā nolēma piešķirt apmaksātas brīvdienas Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem, kas no 2. līdz 8. jūlijam kā dalībnieki piedalās Dziesmu un deju svētkos, pārstāvot un popularizējot Ķekavas novada vārdu. Pašvaldības kapitālsabiedrībām šis domes lēmums ir ar rekomendējošu raksturu.
Paziņojums par zemesgabala „Ķirši” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Ķirši”, kadastra numurs 8070 007 0310, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā detālplānojuma publisko apspriešanu.
Lekcija „Augu enerģētiskā vērtība”
Biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” aicina Ķekavas novada iedzīvotājus 8. novembrī plkst.10.00 uz lekciju „Augu enerģētiskā vērtība”. Lekciju vadīs Z. Kārkliņš.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ledenīte”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 7. jūlija lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr. 20) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ledenīte ”.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki” publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr. 2.§7. (prot. Nr.31) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par izstrādātā Ķekavas apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atkārtotu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija.
Paziņojums par lokālplānojuma “Valki” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu 2.§1. “Par lokālplānojuma “Valki” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2017 (protokols Nr.5.)
Vēlēšanu iecirkņos varēs nokļūt ar sabiedrisko transportu
Kā katrās pašvaldību vēlēšanās tiks nodrošināts transports, garantējot iespēju ikvienam nokļūt vēlēšanu iecirkņos. Aicinām iepazīties ar transporta maršrutu un laika grafiku.
Notiks Ķekavas novada Teritorijas plānojuma darbnīcas
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus uz darbnīcām, lai iepazītos ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam darba redakciju.
Atskats uz starptautisko brīvās un grieķu romiešu cīņas turnīru festivālu "TALLINN OPEN 2018"
No 31.03.-01.04.18. starp divi tūkstoši dalībniekiem Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi guvā lielisku starptautisku cīņu pieredzi Tallinā.
3. Daugavpils pilsētas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā " Daugavas loki 2018"
Lieldienu laikā Daugavpilī norisinājās 3. Daugavpils pilsētas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā Daugavas loki 2018. Sacensībās piedalījās vairāk kā 200 vingrotājas no visas Latvijas, kā arī vingrotājas no Lietuvas, Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, Beļģijas, Kipras un Baltkrievijas. Ķekavas novada Sporta skolas Mākslas vingrošanas novirzienu pārstāvēja kopumā 15 treneru Ainas Ancītes un Esteres Repkes audzēknes.
Simtgades pavasari bērnudārzā “Ieviņa” sagaida ar košām puķu dobēm
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Ieviņa” uzziedējušas Latvijas simtgades akcijas “Lai zied “Ieviņa”” laikā dāvinātās pavasara puķes.
Regbija nedēļas nogale!
Saldū, 8.09. Notika pēdējais posms regbijā 7 pirmā līga, kur "ĶNSS" audzēkņiem izdevās izcīnīt trešo vietu! Šajā pat dienā, Upesciema stadionā notika regbija kluba, "Eži", rīkots regbija festivāls, kur startēja komandas ne tikai no Latvijas, bet arī kaimiņiem, Lietuvas.
SEB MTB velomaratona 7.posms riteņbraukšanā
Svētdien,23.09.18. Ikšķilē noslēdzās SEB MTB velomaratona 7.posms,un arī pats velomaratons 2018.
Paziņojums par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas””, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 17.01.2019. pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas”” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu uzsākšanu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 11.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 9 “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos, Ķekavas novadā”.
Ādažu BJSS čempionāts peldēšanā
2019. gada 12. aprīlī notika peldēšanas sacensības Ādažos. Sacensībās startēja sportisti no Latvijas, Lietuvas sporta skolām un klubiem. Ķekavas novada sporta skolu pārtstāvēja 21 sportists. Kopumā tika izcīnītas 10 godalgotās vietas.
Tukuma vieglatlētikas kluba atklātās pavasara sacensības vieglatlētikā - pieaugušie un 2008.2009.2010.2011.gadi
Sestdien, 4.maijā Tukumā norisinājās vieglatlētikas sacensības, kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Toma Čerņika pārstāvētajām treniņgrupām.
Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” aicina darbā aprūpētāju
Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, reģ. Nr. 90001893339, aicina darbā uz nenoteiktu laiku aprūpētāju.
Papildus uzņemšana peldēšanā
Papildus uzņemšana uz brīvajām vietām sporta peldēšanas SSG grupā 2012, 2013 gadā dzimušiem bērniem. Uzņemšanas tests notiks 27. septembrī plkst.14.00. Paredzamie treniņu laiki pirmdien, otrdien, ceturtdien 15.00 Ķ.vsk. peldbaseins, trešdien 14.00 Ķekavas sporta klubs. Pieteikšanās testam un plašāka informācija e pastā aiga.daubure@kekava.lv . Trenere Aiga Daubure.
Izrāde "Noslēpumu sala"
Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros pie Ķekavas vidusskolas sākumskolas skolēniem 13. septembrī viesojās “Teātris un Es” ar izrādi “Noslēpumu sala”.
Siltuma un karstā ūdens pārtraukums Baložos
SIA “Baložu siltums” informē, ka trešdien, 16.oktobrī, laika posmā no plkst. 09.00 līdz 16.00 visiem klientiem, kuri atrodas vecajos Baložos un kuri ir pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai netiks piegādāts siltums un karstais ūdens (nedarbosies karstā ūdens sagatavošana siltummezglos un apkure, ja tā jau ir pieslēgta).
Fotomirkļi - Ķekavas 5.- 9. klašu koris Mežaparka Lielajā estrādē pēc mēģinājuma
Piedāvājam iespēju ieskatīties fotomirkļos no Ķekavas 5.- 9. klašu kora gaitām Mežaparka Lielajā estrādē pēc mēģinājuma.
Līdz 26.martam Ķekavas novadpētniecības muzejā aspkatāma izstāde REPRESĒTIE NOVADNIEKI
Pedagogu konkursa kandidāte - Ginta Zuša
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupa 2011./2012.mācību gadā"- Ginta Zuša no Ķekavas vidusskolas
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN-TDP-13/2012 “Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam 2012.gada grozījumi” apstiprināšanu”
Mūsu riteņbraucējiem 50 km distances šosejā – labākais rezultāts - 13. vieta
Labāko rezultātu riteņbraukšanā 50 km distancē šosejā no Ķekavas novada riteņbraucēju pulka šodien, 14. jūnijā, demonstrēja Niklāvs Boļšis, kurš grupas braucienā ierindojās 13. vietā, aiz sevis atstājot novadnieku Maksimu Maslovu, kas ieguba 14. vietu.
Pašvaldība aicina bijušās dārzkopības „Titurga II kārta” teritorijā esošo zemes īpašniekus uz sanāksmi
Tā kā daļa bijušās dārzkopības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku ir izteikuši vēlmi teritorijā veicināt dzīvojamo apbūvi, Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa aicina uz sanāksmi, lai noskaidrotu attīstības redzējumus minētajā teritorijā un informētu par darbībām, kas būtu veicamas.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ūdenssaimniecības projekta realizācijai
Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos publisko apspriešanu
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§2. (prot. Nr.30.) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Ores” un “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)
3.jūnijā Ķekavas novadā varēs balsot sešos iecirkņos
2017. gada Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanām, kas notiks 3. jūnijā, iesniegti 14 saraksti ar 236 kandidātiem. Gaidāmajās vēlēšanās Ķekavas novadā varēs balsot sešos vēlēšanu iecirkņos, turklāt trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā tiks nodrošināta iespēja balsot iepriekš.
Deputāts - Arnolds Keisters
Politiskā piederība: bezpartejisks

Pieņemšanas laiki:

T. 14.00-17.00

C. 16.00-19.00
Valdlaučos, Meistaru ielā 37

Vai iepriekš saskaņojot - tālr. 27871056
Mākslas vingrošanas sacensības 03.02.-04.-02.2018. Tallina “Kuldne Karikas 2018”
2018. gada 3.-4.februārī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika gadskārtējās starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības «Kuldne Karikas 2018».
Bauskas BJSS atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
03.03.2018. Bauskas novada Codē notika Bauskas BJSS atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Sarma”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 11.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Sarma”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ieskaties fotomirkļos no Baltā galdauta svētkiem
Aicinām ieskatīties foto galerijās no Baltā galdauta svētku svinībām Ķekavas novadā! Šogad novadnieki svētkus sagaidīja, atklājot tautas lietišķās mākslas studijas “Ķekava” gada darbu izstādi “Dzīves košums” un tautas deju ansambļa “Zīle” foto izstādi “Zīles gads”, sadziedoties, kā arī izdejojot tautas dejas brīvdabas koncertā “Apskauj savu Latviju”.
Latvijas čempionāts pludmales regbijā
17.06.2018. Jūrmalā norisinājās Latvijas čempionāts pludmales regbijā.
"Cerību kauss 2018" 5. posms riteņbraukšanā
5.08.2018 Siguldā norisinājās "Cerību kauss 2018" noslēdzošais 5.posms riteņbraukšanā.
Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidotā projekta atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Valmieras BSS atklātās meistarsacīkstes peldēšanā
15.-16.martā Valmierā notika peldēšanas sacensības. Šajās sacensībās piedalījās 16 sporta skolas un klubi no visas Latvijas un Igaunijas.
Paziņojums par detālplānojuma projekta “Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2019.gada 28.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma projekta “Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu”.
Sezonas atklāšanas sacensības Aizkrauklē
Š.g. 24.aprīlī Aizkraukles vieglatlētikas stadionā norisinājās Aizkraukles novada sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības mešanu disciplīnās U16, U14 un U12 vecumu grupās. Vieglatlētikas disciplīnās vesera, diska, šķēpa mešanās un lodes grūšanā saviem spēkiem mērojās sportisti no visas Latvijas.
Ceļojums uz Dienvidameriku - uz karnevālu!
Vai tas ir iespējams? Jā, tepat pie mums - Latvijā, Apšuciemā. Aizveram acis un, tās atverot, jau nokļūstam Dienvidamerikā, kur notiek krāšņi karnevāli un deju uzvedumi, kur Plieņciema kāpa pārvēršas par Andu kalniem ar ērgļu un pūķu cīņām, kur jūras krastā tiek rakta Amazone, kur sporta spēles vada pats Džeka Sperova mazmazmazbērns. Apšuciems sagaida mājās jūrnieku Jāni, kas, izceļojies pa Karību jūru, kopā ar saviem mājdzīvniekiem - papagaili un kaķīti - atgriežas zvejnieku ciematā, un visi zina jautājuma “Jānis mājās?” nozīmi.
Jaunu audzēkņu uzņemšana vieglatlētikā
Ķekavas novada sporta skola uzņem audzēkņus vieglatlētikā SSG ( 6-10 gadi) grupā, izpildot kontolnormatīvus. Kontrolnormatīvu tests notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 13:00-15:00 Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta kompleksa sporta zālē Nākotnes ielā 1a, Ķekavā. Treniņi notiks Ķekavā. Vaira Kumermane (26586983)
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā inženierkomunikāciju piesaistes inženieri
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā inženierkomunikāciju piesaistes inženieri
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina preču pieņēmēju-pārdevēju.
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina preču pieņēmēju-pārdevēju darbam vekalā Ķekavā.
Ķekavā diskutēs par bērna attīstībai labvēlīgu mācību vidi
Piektdien, 18.oktobrī, Pierīgas novadu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi no Ķekavas, Garkalnes, Siguldas, Olaines, Salaspils, Carnikavas un Ikšķiles novadiem piedalīsies konferencē “Bērna attīstībai labvēlīga mācību vide”, lai runātu par mācību procesam emocionāli drošu un dažādām aktivitātēm piemērotu vidi.
Skolēnu dziesmu un deju lielajos koncertos īpaši domāts par skatītājiem ar speciālām vajadzībām
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skatītāju ar speciālām vajadzībām ērtībai Mežaparkā kursēs speciāli aprīkots autobuss, savukārt Daugavas stadionā būs nodrošināta iespēja piebraukt tuvāk svētku norises vietai.
PII „Bitīte” Konsultatīvais Centrs aicina
PII „Bitīte” Konsultatīvais Centrs aicina vecākus, kuru bērni uzsāks skolas gaitas 1. klasē š.g. septembrī
Pedagogu konkursa kandidāte - Inga Akmens
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā 2011./2012. mācību gadā" - Inga Akmens no pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš".
Mūsu bokseris izcīna bronzu, novadam tā jau trešā medaļa
Viens no Ķekavas novada sportistiem - jaunais bokseris Edgars Dmitrijs Cepurnieks (15 gadi), Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novadam izcīnīja vēl vienu medaļu. Sīvā cīņā boksa ringā, zaudējot stipram pretiniekam no Daugavpils – trīskārtējam Latvijas čempionam, Edgars olimpiādē ieguva bronzas medaļu.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Valta Varika uzruna Dziesmu un deju svētku dalībniekiem (video)
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Valta Varika uzruna XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekiem.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Brekši”
Ķekavas novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.
Paziņojums par „Lokālplānojuma Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” publisko apspriešanu
Paziņojums par „Lokālplānojuma Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” publisko apspriešanu
Par lokālplānojuma “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2016 „Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai “Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”” (protokols Nr.30.)
Pašvaldības Vēlēšanu zīmju secības izloze notiks 28. aprīlī
2017. gada 28. aprīlī plkst.11.00 Ķekavas novada pašvaldībā 24.kabinetā notiks pašvaldības Vēlēšanu zīmju secības izloze.
Deputāte - Dzintra Medne
Politiskā piederība: bezpartejiska

Pieņemšanas laiki:

O. 17.00-19.00
Pļavniekkalna sākumskolā

Vai iepriekš saskaņojot - tālr. 26134055
Brussels Cup 2017
2017.gada 19.novembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē notika starptautiskas sacensības mākslas vingrošanā "Brussels Cup 2017". Šajās sacensībās līdzās sportistēm no Beļģijas, Nīderlandes, Lietuvas, Krievijas, Bulgārijas, Luksemburgas, Čehijas, Vācijas, Moldovas un Baltkrievijas uzstājās arī Latvijas mākslas vingrotājas no Ķekavas novada sporta skolas treneres Natālijas Čekitas vadībā.
Turpinās darbs pie jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma
Turpinot darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam, pašvaldība šobrīd strādā pie Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izveides, kā arī papildus apzina īpašnieku viedokļus par ciemu robežu izmaiņām un jautājumiem, kas radušies Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā.
Brīvās cīņas audzēkņu starti
10.februārī Daugavpilī un 17. februārī Rīgā , sacensības dažādās vecuma grupās, aizvadīja Ķekavas novada brīvās cīņas zēni.
Baltā galdauta svētkus Ķekavas novadā sagaidīs ar deju kolektīvu brīvdabas koncertu
Sagaidot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, aicinām 3. un 4. maijā turpināt Baltā galdauta svētku tradīciju Ķekavas novadā. Šogad svētku lielais notikums novadā būs tautas deju kolektīvu brīvdabas koncerts “Apskauj savu Latviju” Katlakalnā.
Latvijas jaunatnes čempionāts regbijā otrais posms
Jelgavā 02.06.2018 norisinājās divi iespaidīgi regbija turnīri, viens no tiem bija Latvijas jaunatnes čempionāts regbijā, otrais posms. Šajās sacensībās savu dalību arī ņēma ĶNSS audzēkņi, izcīnot godalgotas vietas.
Ķekavas velomaratons 2018
Svētdien 29.07.18. Ķekavā norisinājās ikgadējais Ķekavas velomaratons ,kurā teicamus rezultātus uzrādīja ĶNSS jaunie riteņbraucēji.
Paziņojums par detālplānojuma “Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 13.decembra sēdes lēmumu Nr.29. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Peldēšanas sacensības “Ātrais delfīns”
24.februārī Salapilī notika peldēšnas sacensības, kurās piedalījās sportisti no Ādažiem, Stopiņiem, Salaspils swimming team, Ogres, PK Vētra, PK Gauja, Rīdzene/ZPN un Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi. Šajās sacensībās mūsu sporta skolai izdevās izcīnīt 24 godalgotās vietas, kā arī sasniegti vairāki augstvērtīgi rezultāti.
Latvijas ziemas čempionāts 2019 vesera mešanā
Š.g. 23.martā Salaspils pašvaldības stadionā norisinājās "Latvijas ziemas čempionāts 2019 vesera mešanā". Savus šā gada pirmos startus aizvadīja arī Ķekavas novada sporta skolas vesera metēji.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tego”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 28.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tego”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Dienas nometne “Ielīgo Latviju” aizvadīta vienā elpas vilcienā
Piecas dienas, kas paskrēja kā ātrvilciens, bet paspēts gan tika daudz. Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" telpās pirmsjāņu nedēļā, kad skolas bērni jau pametuši skolu, to pieskandināja jautri smiekli, čalas un aizrautīgi izsaucieni - šeit pulcējās dienas nometnes “Ielīgo Latviju” dalībnieki.
Uzņemšanas vieglatlētikas esošajās grupās
Ķekavas novada sporta skola uzņem 2006. un 2007. g.dz., kā arī 2005. un 2004.gadā dzimušus bērnus vieglatlētikas treniņu grupās! Ir iespēja veikt izmēģinājuma treniņus. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētikas trenera Toma Čerņika. E-pasts - toms.cerniks@kekava.lv, mob.26222053.
Ķekavas vidusskola aicina darbā dabazinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājus
Ķekavas vidusskola ar 2019.gada 1.septembri aicina darbā dabaszinību skolotāju 5.-6.klasēs, kā arī mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju 5.-9.klasēs.
Ķekavas novadā skolēnu autobusi kursēs 15 maršrutos
Jaunajā mācību gadā Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanas pakalpojumus 15 autobusu maršrutos. Skolēniem būs nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ no izglītības iestādes, kā arī speciāls autobusa maršruts, kas kursēs darbadienu vakaros, lai mūzikas, mākslas un sportu skolu audzēkņi varētu nokļūt mājās no interešu izglītības nodarbībām.
11.a klases mācību ekskursija uz Lielvārdi projekta "Latvijas skolas soma"ietvaros
26.septembrī 11.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Lielvārdi projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros. Skolēni apmeklēja "Zelmas maiznīcu" un A.Pumpura muzeju
Godina labākos Ķekavas novada pedagogus
Pasaules Skolotāju dienu atzīmējot, 11.oktobrī īpašajā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam šogad pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās.
Vērmanes dārzā Ķekavas Mākslas skolas audzēknes demonstrē tērpus
X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros 9.jūlijā Vērmanes dārzā notika mākslas konkursa "Tērpies zaļāk!" tērpu demonstrējumi, kas tapuši no videi draudzīgiem materiāliem. Ar divām tērpu kolekcijām "Dūraiņi"un "Koki" piedalījās arī Ķekavas Mākslas skolas audzēknes.
Bērnudārzs "Ieviņa" aicina vecākus uz otro tikšanos
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ieviņa’’ aicina vecākus, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu un ir 2 vai 3 gadus veci, uz otro tikšanos 2011. gada 15.martā plkst. 18.30. iestādes zālē.
Ķekavas novadā veicinās tūrisma uzņēmējdarbības attīstības gaitu
Šī gada 21.aprīlī Ķekavas tūrisma informācijas centrā (Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26) norisināsies Ķekavas novada tūrisma attīstībai veltīts seminārs.
Pedagogu konkursa kandidāte - Aiga Āķīte
Kandidāte uz nomināciju "Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā 2011./2012. mācību gadā" - Aiga Āķīte no pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte".
Apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un programma
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 13.decembra lēmumiem Nr.1.§3. un Nr.1.§4. apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un Ķekavas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam.
Ķekavas novada sporta tērpi olimpiādē gūst ievērību
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novada delegāciju ikviens var atpazīt pēc vienotiem sporta tērpiem ar uzrakstu „Ķekavas novads”. Sporta tērpu komplektā gan sportistiem, gan treneriem - ietilpst balts T-krekls, melni šorti un gaiši zils džemperis ar kapuci vēsākam laikam, kas rotāti ar Latvijas Jaunatnes olimpiādes logo un Ķekavas novada uzrakstu.
Informācija par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināti grozījumi Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. gadam.
Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” Ķekavas pagastā papildinātās redakcijas publisko apspriešanu
Ar Ķekavas novada domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.2.§2. „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031 redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.7) uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” papildinātās redakcijas publiskā apspriešana.
Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ķekavas novadā iesniegti četrpadsmit deputātu kandidātu saraksti
Partiju saraksti visās republikas pilsētās un novados šogad bija jāiesniedz no 14. līdz 24. aprīlim. Ķekavas novadā iesniegti četrpadsmit deputātu kandidātu saraksti, par kuriem novada iedzīvotāji varēs balsot 3. jūnijā – gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās.
Deputāts - Gatis Līcis
Politiskā piederība: bezpartejisks

Pieņemšanas laiki:

Vai iepriekš saskaņojot – 29403766
Paziņojums par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izstrādi Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030.gadam izstrādes ietvaros
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam (2016.gada 8.decembra lēmums Nr.2.§5.(protokola Nr.33.)) izstrādes ietvaros, tiks izstrādāti valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti.
Darba plāns 2018./2019. mācību gadam
Izglītības iestāžu darba plāns 2018./2019. mācību gadam (atjaunots 02.10.2018.)
"Mazā un lielā grācija 2017"
No 23.09.2017. – 24.09.2017. Jūrmalā norisinājās 23.Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Mazā un lielā grācija 2017".
Latvijas valsts meistarsacīkstes brīvajā cīņā
24.02.2018. Daugavpilī norisinājās Latvijas valsts meistarsacīkstes brīvajā cīņā kadetiem un kadetēm.
"Stats serviss/Ķekava" izcīna Latvijas kausu regbijā 7
STATS/Ķekava komanda finālā uzvarēja RK Livonia ar 24-0 un ieguva Latvijas kausu.
Latvijas čempionāts MTB XCO olimpiskajā velokrosā
21.07.2018 Ikšķiles novadā, Zilajos kalnos, norisinājās 2018.gada Latvijas čempionāts MTB XCO olimpiskajā velokrosā.
Paziņojums par detālplānojuma “Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 22.novembra sēdes lēmumu Nr.16. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ķekavas novada čempionāts peldēšanā
16.februārī Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseinā notika Ķekavas peldēšanas čempionāts. Tas tika sadalīts divās daļās.
Latvijas U-16 čempionāts vieglatlētikā
Aizvadītajās brīvdienās, 23. un 24.februārī Rīgas sporta manēžā norisinājās Latvijas U-16 čempioāts. Izpildot normatīvus, tiesības startēt šajā čempionātā bija izcīnījuši arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dižcelmiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dižcelmiņi”, Katlakalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Pļavniekkalna sākumskola saņem akreditāciju līdz 2025.gadam
Jūnijā saņemts apstiprinājums, ka Pļavniekkalna sākumskola un tajā īstenotās pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programma un pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) humanitārā un sociālā virziena programma ir akreditētas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem, t.i., līdz 2025. gada jūnija mēnesim.
Mācībām pieaugušajiem visā Latvijā var pieteikties vēl līdz 28. jūnijam
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mācībām vēl šonedēļ var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, līdz 28. jūnijam aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 12 tūkstoši pieteikumu.
Ķekavas novada bāriņtiesa aicina darbā bāriņtiesas locekļus
Ķekavas novada bāriņtiesa, reģ. Nr. 90009002684, aicina darbā bāriņtiesas locekļus
Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferenci apmeklē vairāk kā 290 dalībnieki
Trešdien, 28. augustā, Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferencē pulcējās vairāk kā 290 dalībnieki, lai īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.
Lekcijas vecākiem "Drošs internets"
5.septembrī pirmo klašu vecākiem un 18.septembrī 5.-6.klašu vecākiem notika lekcija par drošību virtuālā vidē. Lektore Latvijas droša interneta centra speciāliste Sandra Magrina
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicina darbā krāvēju uz pilnu slodzi.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicina darbā krāvēju uz pilnu slodzi.
Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus un visus interesentus uz konferenci “Modernā energoapgāde”
Konference notiks šā gada 25. februārī Doles tautas namā no plkst 9:00 līdz 17:00.
Vairāk nekā 12 600 balsis skanēs koru koncertā „Mana zeme – zemīte skaistā” Mežaparkā
Mežaparka Lielajā estrādē 10. jūlijā plkst. 19.00 sāksies koru koncerts „Mana zeme – zemīte skaistā”, kurā skanēs gan tautā iemīļotas, gan jaunas melodijas. Pēc koncerta stundas garumā notiks publikas un svētku dalībnieku sadziedāšanās.
Konsultatīvais Centrs pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” piedāvā konsultācijas
Ķekavas novada bērniem (kuriem nav iespēja iegūt pirmsskolas izglītību)
Viktorīna Robinsoni bibliotēkā
Hei, hei! Nāc un piedalies arī tu! 5.-9.klašu skolēniem ir sākusies viktorīna par Baložu bibliotēku. Atbildi uz jautājumiem un vinnē pārsteiguma balvu!
Airsoft spēles iespēja tagad arī Ķekavas novadā
Atjautīgo un veiklo klubs „AVK” jums piedāvā Airsoft spēli meža teritorijā, kā arī klientu izvēlētās vietās. Šī spēle piedāvā īstus kaujas apstākļus, un tā kā ieroča lodes neatstāj traipus to var spēlēt jeb kurā vietā.
Riteņbraucēju svinīgais starts pirms 50 km distances šosejā
Atguvuši spēkus no vakardienas startiem 10 km šosejā, Ķekavas novada riteņbraucēji 14. jūnija rītā pulcējās uz svinīgo startu pie olimpiskā centra „Ventspils”. Šodien viņiem jāparāda sava meistarība 50 km distancē šosejā.
Dziesmu un deju svētki ir sākušies, pacelts Svētku karogs
Ar svinīgu Svētku karoga pacelšanu 30.jūnijā, saulei atrodoties zenītā pulksten 13.28, Ķekavas novadā un daudzviet citur Latvijā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem simboliski tika pavadīti svētku dalībnieki.
Informācija par lokālplānojuma „Erceni” apstiprināšanu
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novada, Valdlaučos.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.6) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Valki”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Valki”, kadastra numurs 8070 001 0091.
Par pieteikšanos darbam Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās. Aizpildītās veidlapas iesniegt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ķekavas novada pašvaldībā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9, 16.kabinetā līdz 2017.gada 12.aprīlim
Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādei saņemto priekšlikumu kopsavilkums
Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa ir apkopojusi saņemtos priekšlikumus Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādei.
4. starptautiskais turnīrs "City of Winds Cup"
Š.g. 16.-18.jūnijā Liepājā norisinājās 4. starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "City of Winds Cup".
Deputāte - Indra Priede
Politiskā piederība: "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 29296189


Meitenes pēc sudraba uz Lietuvu, zēni pēc zelta uz Igauniju
2018. gada brīvās cīņas sacensību sezona uzņem apgriezienus un gandrīz katrās brīvdienās notiek kādas sacensības. Ķekavas novada sporta skolas audzēķņi 3. februārī devās mēroties spēkiem pie tuvākajiem kaimiņiem Anukšiai Lietuvā, kur izveidots cīņas internāts brīvajā cīņā meitenēm, bet zēni devās uz Igauniju, Vīlandi , kur ar senajām cīņas tradīcijām un labiem panākumiem darbojas brīvās cīņas sporta klubs "Tulevik".
Pirms Eiropas čempionāta atzinīgi startē sacensībās riteņbraukšanā Beļģijā
Šajā nedēļā Čehijā norisināsies Eiropas čempionāts šosejas riteņbraukšanā junioru un U23 vecuma grupas sportistiem. Gatavojoties šīm sacensībām, Trenera Raivja Belohvoščika vadībā uz Beļģijas jaunatnes tūri devušās Latvijas junioru, jauniešu un meiteņu grupu sportistes. Šīs ir vienas no prestižākajām un lielākajām sacensībām Beļģijā.
Izglītības infrastruktūras stratēģija 2018.-2021. gadam
Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns 2018.-2021. gadam.
Paziņojums par detālplānojuma “Degviela un Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Degviela un Vidusklanģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 22.novembra sēdes lēmumu Nr.14. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Peldēšanas sacensības “Jaunie talanti”
2019. gada 7-8.februārī notika Jelgavas specializētās peldēšanas skolas atklātās sacensības “Jaunie talanti”. Sacensībās piedalījās 350 jaunie peldētāji no 20 Latvijas klubiem kā arī no lietuvieši no Viļņas un Varenas.
Maxima Jaunatnes kauss
Svētdien, 10.februārī Rīgas sporta manēžā norisinājās vieglatlētikas sacensības "Maxima jaunatnes kauss" U16 un U14 vecuma grupām. Sacensībās arī piedalījās Ķekavas novada Sporta skolas sportisti divu treneru vadībā.
Paziņojums par detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Vecsvilpji” un “Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.5 “Par detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Vecsvilpji” un “Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Dzejas dienas V.Plūdoņa dzimtajās mājās
11.septembrī vidusskolēni, viņu klases audzinātājas, latviešu valodas skolotāji devās uz dzejnieka Viļa Plūdoņa dzimtajām mājām "Lejeniekiem".
Ikšķilē norisinājās Latvijas valsts mežu MTB maratona 6.posms
Svētdien 04.08.19. saulainos laika apstākļos Ikšķilē norisinājās Latvijas valsts mežu MTB maratona 6.posms
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina darbā jaunatnes darbinieku/-ci uz nenoteiktu laiku
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina darbā jaunatnes darbinieku/-ci uz nenoteiktu laiku
Zinību diena Ķekavas novadā
Informācija skolēniem un viņu vecākiem par pirmās skolas dienas svinīgajiem pasākumiem Ķekavas novada izglītības iestādēs.
SIA "Pindstrup Latvia" aicina darbā palīgstrādniekus darbam rūpnīcā Baložos, Rīgas ielā 30
Kūdras ieguves, pārstrādes un substrāta ražošanas uzņēmums SIA "Pindstrup Latvia" aicina darbā palīgstrādniekus darbam rūpnīcā Baložos, Rīgas ielā 30.
Sociālās uzņēmējdarbības nozare pilnveidojas
Sociālā uzņēmuma likums ir spēkā pusotru gadu un Latvijā oficiāli darbojas 70 sociālie uzņēmumi. Šo nedēļu Labklājības ministrija visā Latvijā ir izsludinājusi par Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, kas tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm.
Eiropas Komisija izsludina konkursu Eiropas Uzņēmējdarbības Video balvai 2010
Radošākās filmas par to, kādam ir jābūt uzņēmējam, nominēšanas konkurss ir izsludināts! Jau otro reizi Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts ikvienu, kurš apveltīts ar bagātu iztēli,
Virsdiriģents Arvīds Platpers novēl dalībniekiem godāt Dziesmusvētkus
X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku koru mēģinājumā rosās arī koru koncerta „Mana zeme – zemīte skaistā” mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents Arvīds Platpers.
1.aprīlī, 14.00 Ķekavas novadpētniecības muzejā Oficiālo joku dienas pasākums KAIMIŅU BŪŠANA
Oficiālo joku dienu Ķekavā 21.gadsimta 11.gada 1. aprīlī, no plkst. 14.00 – 17.00, Doles Tautas namā, kur būs iespēja tikties ar karikatūristiem, iepazīt viņu meistarklases, pasmaidīt par anekdošu un karikatūru improvizācijām teātra studijas „Mēs” izpildījumā un just līdzi karikatūristu sacensībai, bet noslēgumā piedalīties karikatūru izsolē.
Bērnudārzs "Zvaigznīte" aicina vecākus uz konsultatīvā punkta nodarbībām
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” aicina vecākus uz konsultatīvā punkta nodarbībām, īpaši uzrunājot vecākus, kuru bērni kādu apstākļu dēļ neapmeklē bērnudārzu.
PIEDALIES ĪSFILMU FESTIVĀLĀ, IEMŪŽINI SAVU NOVADU FILMĀ!
Ķekavas tūrisma informācijas centrs izsludina pieteikšanos īsfilmu festivālam MIRKLIS MANA NOVADA DZĪVĒ. Līdz šī gada 27.maijam interesenti aicināti iesūtīt oriģināldarbus, īsfilmas kādā no četrām festivāla kategorijām. Festivālā aicināti piedalīties jaunieši no visiem Latvijas novadiem.
Latvijas Jaunatnes olimpiāde - atklāta
13. jūnija vakarā olimpiskajā centrā „Ventspils” ar grandiozu šovu tika atklāta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kurā Ķekavas novadu pārstāv 40 sportisti un 14 treneri. Pirms atklāšanas ceremonijas norisinājās svētku gājiens pa Kuldīgas un Lielo ielu, svinīgi iesoļojot olimpiskā centra „Ventspils” stadionā. Svētku gājienā Ķekavas novada delegācijas pulkam piebiedrojās arī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis ar kundzi Elenu, pašvaldības izpilddirektors Aivars Liškovskis un domes deputāts Arnolds Keisters.
Izstādes „Ķekavas-Bordesholmas sadraudzībai 20 gadi” atklāšana
6. jūlijā Doles Tautas namā notiks izstādes „Ķekavas-Bordesholmas sadraudzībai 20 gadi” atklāšana.
Lekcija "Baltu zīmes"
Latviskās dzīves ziņas lekciju cikla ietvaros Ziedoņa Kārkliņa lekcija „"Baltu zīmes" 16 .septembrī plkst. 18.00 Ķekavas kultūras namā
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā Rīgas iela 107
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.32) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, kadastra numurs 8070 008 0556.
Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas informatīvo sapulču prezentācija
Ķekavas novada pašvaldība šī gada februārī un martā organizēja astoņas iedzīvotāju informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Ķekavas novada domes vēlēšanām
Kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks 2017.gada 14.-24.aprīlī. Kandidātu saraksti jāiesniedz Ķekavas novada Vēlēšanu komisijai Ķekavas novada pašvaldības ēkā Ķekavā, Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš sazinoties ar Ķekavas novada vēlēšanu komisiju.
Mākslas vingrošanas sacensības "IDA-VIRUMMA 2017"
2017. gada 3.-4. jūnijā, Igaunijas pilsētā Narva norisinājās mākslas vingrošanas sacensības "IDA-VIRUMMA 2017"
Deputāts - Juris Jerums
Politiskā piederība: Partija "VIENOTĪBA", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME", "Latvijas attīstībai"

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 26523230

Vēlams sūtīt īsziņu

Ķekavas novada sporta skolas atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā 2018
2018. gada 27. janvārī Daugmales pamatskolas sporta zālē norisinājās Ķekavas novada sporta skolas rīkotās sacensības brīvajā cīņā un brīvajā cīņā meitenēm.
Vivus MTB kausa 3.posms
08.07.18.Talsos norisinājās Vivus MTB kausa 3.posms.
Paziņojums par detālplānojuma “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 22.novembra sēdes lēmumu Nr.15. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina gada jubilejas peldēšanas sacensības
26.janvārī Bauskā norisinājās Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina gada jubilejai veltītas peldēšanas sacensības. Šis bija ļoti jauks pasākums ar apsveikumiem un priekšnesumiem. Pēc sacensībām visi sacensību dalībnieki un viesi tika aicināti arī uz svētku kliņģeri.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ceplīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.6 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ceplīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Aizvadīta nometne “Brīnumainie vasaras raibumi”
Biedrība “Skolas bērniem” ar Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu realizējusi bērnu nometni “Brīnumainie vasaras raibumi”.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” aicina darbā speciālistus!
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājas, psihologu un logopēdu!
AS "Akvedukts" aicina pievienoties savai komandai noliktavas darbinieku/ci
AS "Akvedukts", ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs, aicina pievienoties savai komandai noliktavas darbinieku/ci
Daugmales multihallē izbūvēta plašāka skatuve
Daugmales multifunkcionākajā centrā izbūvēta jauna skatuve ar podestiem, kas ir piemērota deju kolektīvu un koru koncertiem, kā arī teātra izrāžu norisei.
Uzņēmēji gatavi iesaistīties novada attīstībā
Ar tikko parakstītu sadarbības līgumu Ķekavas novada Uzņēmēju padomes pārstāvji 2009.gada decembrī pulcēja vienkopus vairākus novada uzņēmējus, lai apspriestu tālākos darbības virzienus un pašvaldībā risināmos jautājumus.
Ķekavas vidusskolas koriem 8.jūlijā pirmais Dziesmusvētku mēģinājums
Ķekavas vidusskolas kori trešajā Dziesmu un deju svētku dienā devās uz Mežaparka Lielo estrādi, lai piedalītos pirmajā koru kopkora mēģinājumā.
Bērnudārza "Ieviņa’’ konsultatīvais kabinets aicina vecākus
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ieviņa’’ konsultatīvais kabinets aicina vecākus, kuriem ir bērni vecumā no 2 gadiem un kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, uz pirmo tikšanos 9.februārī plkst. 18.00 bērnudārza zālē.
Ķekavas novadam pirmās medaļas – tās sarūpē brīvās cīņas sportisti
13. jūnijā Latvijas Jaunatnes olimpiādē, Liepājas olimpiskajā centrā, pirmās medaļas - divas bronzas godalgas – Ķekavas novadam izcīnīja brīvās cīņas sportisti Savēlijs Zabeļskis (līdz 46 kg) un Gints Strods (līdz 54 kg). Bet Normunds Kārkliņš (85-100 kg) izcīnīja 2. vietu, saņemot diplomu. Treneri Itārs Bramanis un Edijs Biļķins.
Ķekavā atklās Draudzības pulksteni
6.jūlijā Ķekavā pie Doles Tautas nama norisināsies svinīgā Draudzības pulksteņa atklāšana.
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Skates” un „Staķi"
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septembra lēmumu Nr.2.§4.p. (protokols Nr.24) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Skates” un „Staķi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Skates”.
Kādus priekšlikumus sagaidām teritorijas plānojuma izstrādei (precizēts 22.02.2017.)
Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojuma) izstrādei var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz funkcionālā zonējuma maiņu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram, transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizāciju (prettrokšņa pasākumi, jaunas gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām vietām un tamlīdzīgi.
2017.gada pašvaldību vēlēšanu Kandidātu sarakstu iesniedzējiem
Lai saņemtu piekļuves tiesības 2017.gada pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas sistēmai „Balsis PV 2017”, Kandidātu sarakstu iesniedzēji aicināti iesniegt iesniegumu Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt uz e-pastu aija.videniece@kekava.lv
Jūrmalas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos
Š.g. 3.jūnijā Jūrmalā norisinājās Jūrmalas atklātais čempionāts grupu vingrojumos. Sacensībās piedalījās arī trīs mūsu komandas.
Deputāts - Juris Žilko
Politiskā piederība: Partija "VIENOTĪBA", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME", "Latvijas attīstībai"

Pieņemšanas laiki:

P. 16.00-18.00
Ķekvas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k-9

C. 17.00-19.00
Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospektā 1a

Vai iepriekš saskaņojot - tālr. 20212125
2018.gada Latvijas čempionāts brīvajā cīņā sievietēm
2018.gada 20. janvārī Salaspils sporta centrā norisinājās 2018.gada Latvijas čempionāts brīvajā cīņā sievietēm.
Latvijas jaunatnes čempionāta pirmais posms regbijā
Rīgā, Aniņmuižas sporta skolas stadionā norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāta pirmais posms regbijā. Turnīrā startēja Ķekavas novada sporta skolas regbija komanda.
Latvijas čempionāts grupu braucienos šosejā
30.06.2018. Sabilē norisinājās Latvijas čempionāts grupu braucienos šosejā.
Paziņojums par detālplānojuma “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.8. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U-14 un U-16 vecuma grupām
Piektdien, 23.novembrī Limbažu sporta hallē norisinājās vieglatlētikas sacensības U-14 un U-16 vecuma grupas audzēkņiem. Šajās sacensībās arī startēja auzēkņi no Toma Čerņika vadītajām treniņu grupām.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
PII “Avotiņš” dalība projektā “Say hello to the World”
Šī gada 14. jūnijā noslēdzās 2018./2019. mācību gada projekts “Say hello to the World”, kura mērķis bija iepazīstināt bērnus ar dažādu kultūru un tradīcijām, veidot starptautisku komunikāciju. Projekta ietvaros divas grupiņas no PII “Avotiņš” dalījās pieredzē ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm caur video zvaniem. Grupa “Mārītes” veica savstarpējus video zvanus ar Horvātijas PII “Leptir” grupu “Dupini”, savukārt grupa “Burbulīši” ar Slovēnijas PII “Vrtec Zreče” grupu “Otroci iz skupine Kristine in Suzane”.
Jaunatnes čempionāts U16 vecuma grupā regbijā
Nedēļas nogalē 13.07.2019. Baldonē paralēli Latvijas pieaugušo sacensībām regbijā septiņi norisinājās arī jaunatnes čempionāts U16 vecuma grupā regbijā septiņi.
Izsludina kandidātu atlasi SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja/-as amatam
Ķekavas novada pašvaldība izsludina kandidātu atlasi SIA “Baložu komunālā saimniecība”, reģ.Nr. 40003201921, valdes priekšsēdētāja/-as amatam
Iedzīvotājus aicina balsot par "Ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2019"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros aicinām ikvienu nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana norit līdz 4. novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro.
Biedrība „Cita Ķekava” iegādājusies multivides aprīkojumu
Biedrība „Cita Ķekava” īstenojusi biedrības „Partnerība Daugavkrasts” līdzfinansētu projektu, kura rezultātā iegādājusies multivides tehniku – projektoru un tam nepieciešamās palīgierīces.
Dziesmu un deju svētku trešajā dienā mēģinājumos sastopam mūsu deju kolektīvus
Trešajā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienā turpinājās deju kolektīvu lielkoncerta "Deja kāpj debesīs" mēģinājums Daugavas stadionā, kur starp daudziem tūktošiem dejotāju bija arī Ķekavas vidusskolas deju kolektīvi "Ķekaviņa" un "Šeku -reku" un Baložu viduskolas deju kolektīvs.
Uzsākts projekta „Izglītības iestāžu internetizācija Ķekavas novada izglītības iestādēs” realizācija.
Projekta rezultātā Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā, Pļavniekkalna sākumskolā un Ķekavas vidusskolā kopumā tiek iegādāti 35 datori, 5 portatīvie datori, 3 multimediji un attīstīti lokālie datortīkli.
Seminārs "Vides pieejamība tūrisma nozarē"
29. martā Ķekavas Tūrisma informācijas centrs organizē semināru par tēmu "Vides pieejamība tūrisma nozarē".
Badmintona spēlētāja Olga turpinās cīņu par godalgām
13. jūnijā olimpiskajā centrā „Ventspils” Ķekavas novada sportistes, māsas Aleksandra un Olga Mihailovas šodien vienspēlē tikās ar pretiniecēm no Valmieru un Valkas novadu.
Pašvaldības darbinieki piedalās Dziesmu un deju svētkos
Šogad svētku dalībnieku kopējais skaits pārsniedz 40 tūkstošus, tie pārstāv vairāk nekā tūkstoš septiņi simti Latvijas mākslinieciskos kolektīvus, kuru vidū arī 15 mūsu novada kolektīvi. Ķekavas novadu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēs kopā 49 pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri papildus saviem ikdienas pienākumiem aktīvi darbojas novada amatiermākslas kolektīvos.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28. janvāra lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Titurgas iela 33
Sākas iedzīvotāju informatīvās sapulces par teritorijas plānojuma izstrādi
Šodien ar tikšanos Baložu kultūras namā sākas iedzīvotāju informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādi. Ķekavas novada pašvaldības organizētās informatīvās sapulces no 21.februāra līdz 9.martam norisināsies Baložos, Daugmalē, Ķekavā, Valdlaučos un Katlakalnā
Seminārs pašvaldību deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem
Ķekavas novada vēlēšanu komisija informē, ka Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību š.g. 30.martā plkst. 14.00 Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienības telpās, organizē semināru par deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanu un iesniegšanu
XXIII Starptautiskā turnīra mākslas vingrošanā „MAZĀS ZVAIGZNĪTES" programma
Jau šonedēļ, 12.-13. maijā Ķekavas sporta klubā norisināsies XXIII Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā „MAZĀS ZVAIGZNĪTES".
Deputāts - Neils Kalniņš
Politiskā piederība: bezpartejisks

Pieņemšanas laiki:

P. 10.00-13.00

C. 16.00-19.00

Vai iepriekš saskaņojot - tālr. 67935822
Nublust Nabik 2017
28.oktobrī Cēsīs norisinājās starptautiskas sacensības brīvajā cīņā “Nublust Nabik 2017” 5. posms.
Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanas individuālajā braucienā
28.06.2018. saulainos apstākļos Biķernieku sporta kompleksā norisinājās Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanas individuālajā braucienā ,kur atzīstami startēja ĶNSS audzēkne Santa Sanija Jurgena.
Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 52”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ores”, Valdlauči, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.9. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Lāčplēša dienā Ķekavā notiks lielkoncerts “Upe, kas saucas par tautu”
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina uz novada bērnu un jauniešu kolektīvu lielkoncertu “Upe, kas saucas par tautu”, kas notiks Lāčplēša dienā, 11. novembrī, plkst. 19.00 Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa zālē. Bezmaksas ielūgumus uz šo pasākumu var saņemt no šodienas, 18. oktobra, Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrā.
„Rudens 2018” – sacensības vesera mešanā
Š.g. 10.novembrī Salaspils vieglatlētikas stadionā norisinājās Salaspils sporta skolas atklātās sacensības vesera mešanā „Rudens 2018”, kuras bija noorganizējis Latvijas rekordists vesera mešanā Igors Sokolovs.
Ziemassvētku peldēšanas sacensības
22.decembrī peldēšanas klubs Goldswimmer Ķekavas peldbaseinā rīkoja sacensības. Šī bija jauks sportiska pasākums ar lielisku Ziemassvētku brīnumu garšu. Sacensību sākumā visus priecēja sinhrono peldētāju priekšnesumi.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Aicinām uz Ķekavas Mūzikas skolas 2018./2019. mācību gada noslēguma Koncertu!
Pirmdien, 27.maijā plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē.
Konkurss Latvijas skolēniem - “Skaidro STEM viegli!”
Izglītības projekta „Latvijas Dzinējspēks” ietvaros veidotajā mājas lapā STEaMup.lv ir izsludināts konkurss “Skaidro STEM viegli!”, aicinot 5. – 12. klašu skolēnus piedalīties un iesniegt video, kurā kāda no STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksakto priekšmetu tēmām tiek skaidrota citiem saprotamā veidā.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā skolotāja palīgu
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” steidzami meklē skolotāja palīgu uz pilnu slodzi.
Godinās 12 labākos Ķekavas novada pedagogus
Piektdien, 11.oktobrī, īpašajā godināšanas pasākumā tiks sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās.
Uz Dziesmusvētkiem dodas arī Ķekavas vidusskolas kori
Otrās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienas vakarā uz mēģinājumiem Rīgā devās Ķekavas vidusskolas kori. Novēlēt labus ceļa vēju un skanošas balsis bija ieradies arī Ķekavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Roberts Jurķis.
Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2012.gada grozījumu apstiprināšanu
Ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 18.oktobra lēmumu Nr.2.§2. „Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam 2012.gada grozījumu apstiprināšana”(protokols Nr.21) apstiprināta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam, 2012.gada grozījumu (daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”) papildinātā pirmā redakcija kā galīgā. Ar minēto lēmumu tiek noteikts termiņš - 5 nedēļas no publikācijas brīža laikrakstā „Rīgas Apriņķa Avīze” - no 2012. gada 23. oktobra līdz 2012. gada 27.novembrim, kuru laikā iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar tā galīgo redakciju un iesniegt atsauksmes.
Riteņbraucēju starts Latvijas Jaunatnes olimpiādē – šosejā 10 km
Ķekavas novada riteņbraucējiem, spītējot lielajam Ventspils vējam, nācās cīnīties ar stipriem pretiniekiem. Rezultātā labākais sasniegums – 12. vieta Niklāvam Boļšim un Kristai Ratniecei.
Informācija par lokālplānojuma „Erceni” apstiprināšanu
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 21.novembra Ķekavas novada domes sēdē ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novada, Valdlaučos.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Ores” un „Olektīte”, Valdlaučos
Pašvaldību vēlēšanas notiks 3. jūnijā
2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
XXIII Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Mazās zvaizgnītes 2017"
2017.gada 12.-13.maijā notiks Ķekavas novada sporta skolas organizētais XXIII Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Mazās zvaizgnītes 2017" Ķekavas sporta klubā.
Deputāts - Olafs Klūdziņš
Politiskā piederība: Jaunā konservatīvā partija

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 29294909


Brīvās cīņas meitenēm izcils starts starptautiskajā turnīrā Daugavpils kauss-2017.
18.11.17. Daugavpilī notika 6.starptautiskais turnīrs “Daugavpils kauss -2017” brīvajā cīņā sievietēm veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.
Latvijas U-18 izlasē iekļuvuši divi Ķekavas novada sporta skolas regbija audzēkņi
Latvijas U18 izlases vadība nosaukusi komandas sastāvu gaidāmajam Eiropas čempionātam regbijā, kas jau 24. martā sāksies Polijā.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Melnalkšņi”, “Vairumbāze”, “Akmenskalni”, “Virskalni”, “Zaļaiskalns” un “Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 17.maija sēdes lēmumu Nr.19. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Melnalkšņi”, “Vairumbāze”, “Akmenskalni”, “Virskalni”, “Zaļaiskalns” un “Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.11) apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Melnalkšņi”, “Vairumbāze”, “Akmenskalni”, “Virskalni”, “Zaļaiskalns” un “Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
SEB MTB maratona 4.posms riteņbraukšanā
2018. gada 17. jūnijā Madonā norisinājās SEB MTB kārtējais posms, un vienlaicīgi arī Latvijas čempionāts MTB maratonā. Junioru(meiteņu) grupā par Latvijas čempioni kļuva ĶNSS audzēkne Santa Sanija Jurgena,kā arī saglabāja līderes pozīcijas SEB MTB maratona kopvērtējumā junioru meiteņu grupā.
Paziņojums par detālplānojuma “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Rudens sacensības mešanu disciplīnās “Kokneses kauss 2018”
Š.g. 22.septembrī Kokneses sporta centra vieglatlētikas stadionā norisinājās vieglatlētikas mešanu disciplīnas sacensības – šķēpa, diska, vesera un lodes grūšanā. Mūsu Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētiem šoruden tas bija pirmais starts, bet rezultāti uzrādīti, uzstādot jaunus personiskos rekordus.
Liepājas Starptautiskais Ziemassvētku peldēšanas turnīrs
13-14.decembrī Liepājā notika Starptautiskais Ziemassvētku peldēšanas turnīrs. Turnīrā piedalījās 383 bērni no piecām valstīm- Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas divās vecuma grupās.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 31.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.5 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas vidusskolēni – trešie čaklākie makulatūras vācēji Latvijā
2018./2019.mācību gadā SIA “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, godpilno trešo vietu izcīnījusi Ķekavas vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 16 tonnas un 713 kilogramus nevajadzīgu papīru un kartonu.
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru/-i
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā būvinspektoru/-i.
SIA VIKRI K aicina darbā floristu- ziedu pārdevēju
SIA VIKRI K aicina darbā floristu- ziedu pārdevēju darbam T/C Dālderi, Ķekavā
No nākamā gada pašvaldībā būs iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini
No 2020.gada 1.janvāra Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros Ķekavā un Baložos būs iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini, bet Daugmalē maksājumu pieņemšana vairs netiek nodrošināta. Iedzīvotāji aicināti par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem norēķināties internetbankā, pašvaldībā maksājumus varēs veikt ar norēķinu kartēm, bet skaidrā naudā norēķināties būs iespējams “Maxima” veikalos.
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens būs divās plūsmās
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens, kas notiks 10. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00, pulcēs vairāk nekā 30 000 dalībniekus, virsdiriģentus, virsvadītājus, valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas vadību, svētku organizatorus un viesus.
Atklāta Rīgas distanču slēpošanas karte un retro slēpju izstāde Alfā
Sākot ar šodienu, 14.janvāri, tirdzniecības parkā „Alfa” un daudzviet Rīgā pieejama līdz šim informatīvi plašākā Rīgas un tās apkārtnes distanču slēpošanas trašu karte, bet „Alfas” centrālā laukuma 2.stāvā līdz pat februāra beigām bez maksas apskatāma unikāla Retro slēpju izstāde.
Mākslas vingrotājas pirmās noslēdz dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādē
Latvijas Jaunatnes olimpiādes ietvaros pirmās dalību noslēdza mākslas vingrotājas, jo šajā sporta veidā sacensības noritēja jau pirmajās olimpiādes dienās, 12. un 13. jūnijā, Liepājas Olimpiskajā centrā. Ķekavas novadu pārstāvēja četras mākslas vingrotājas – Elīza Bērziņa, Raiva Dombrovska-Pisarenko, Linda Kinca, Darja Krasnova – no Ķekavas novada sporta skolas
Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem
Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem uzņem izglītojamos visu mācību gadu ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Deputāte - Agnese Geduševa
Politiskā piederība: bezpartejiska

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot: tālr. 29472617

Kādus priekšlikumus sagaidām teritorijas plānojuma izstrādei
Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādei var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram, transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizāciju (prettrokšņa pasākumi, jaunas gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām vietām un tamlīdzīgi
Mākslas vingrošanas turnīrs "Graatsia Cup 2017"
2017. gada 15.-16. aprīlī Igaunijas pilsētā Keilā norisinājās mākslas vingrošanas turnīrs "Graatsia Cup 2017", kurā piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēknes.
Daugmales kauss 2017
26.augustā notika Ķekavas novada Daugmales pagasta ikgadējie sporta svētki, kuru ietvaros norisinājās sacensības brīvajā cīņā "Daugmales kauss 2017".
Regbija 7 turnīrs Polijā
2018. gada 18. martā ar labu rezultātu un jaunu pieredzi no regbija 7 turnīra Polijas pilsētā Gniežno, atgriezās mūsu kluba komanda "Transact Pro/Ķekava". Izcīnījām 2. vietu.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmumu Nr.6. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.6) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Sportland kauss V posms
Šā gada 14.07. Jelgavā, Zemgales olimpiskā centra stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības Sportland kauss V posms.
Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas audzēkņu sacensības
8.decembrī notika peldēšanas sacensības sporta skolas audzēkņiem. Šīs sacensības tika rīkotas, lai jaunākie audzēkņi mācītos un izprastu sacensību gaisotni, sacensību kārtību un nozīmi.
Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 17.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.12 “Par detālplānojuma”Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas Mākslas skola komplektē interešu izglītības grupas
Ķekavas Mākslas skola komplektē interešu izglītības grupas 2019./2020. mācību gadam. Bērniem vecumā no 7 līdz 8 gadiem tiek piedāvātas nodarbības programmās "Vizuālā māksla" un "Darbs materiālā", savukārt 4 līdz 6 gadus veciem bērniem - nodarbības "Vizuāli plastiskā māksla".
Ķekavas novada sporta skolas izlaidums 2019!
Ielūdzam š.g. 20. jūnijā plkst. 18:00 Ķekavas vidusskolas sākumskolas aktu zālē uz sporta skolas izlaidumu!
Ķekavas novada sporta skola aicina darbā peldēšanas treneri
Ķekavas novada sporta skola ar 2019.gada 1.septembri aicina darbā peldēšanas treneri.
TDK Ķekaviņa koncertbraucienā Čehijā
Kad visi pārējie bērni bauda saldo miegu pēc tikko nosvinētiem vasaras saulgriežiem, TDK Ķekaviņa 4.-7. klases dejotāji 25. jūnija agrā rītā pulcējas pie Ķekavas vidusskolas, lai dotos koncertbraucienā uz Čehiju.
PEPCO veikals Ķekavā aicina darbā veikala vadītāju- vietnieku
PEPCO veikals Ķekavā aicina darbā veikala vadītāju- vietnieku
Uzstāda jaunus LED apgaismojumus divās pieturvietās Alejās un Vimbukrogā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes dalībnieku, jo īpaši, gājēju drošību, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd izbūvējusi jaunu LED apgaismojumu divās satiksmes autobusu pieturvietās “Alejas” un “Vimbas” pie valsts autoceļa A7.
9.jūnija Dziesmu un deju svētku pasākumi
Iepazīsties ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ceturtās dienas – 9. jūlija pasākumiem.
Labiekārtota kempinga mājiņa
Atpūtas klubā un kempingā "Zanzibara" pieejama labiekārtota mājiņa.
Aizvestie
18.martā Baložu pilsētas bibliotēka rīkoja Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītu pasākumu. Baložu vidusskolas 9. un 11. klases audzēkņi tikās ar bijušo skolotāju Mudīti Oļeiņiku, kas bērnību un jaunību pavadījusi izsūtījumā Sibīrijā.
Video: Mākslas vingrotāji atklāj olimpiādi
Vakar Liepājā atklāta 2013. gada Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde. Pirmās sacensības aizvadīja mākslas vingrotāji. Gan treneri, gan paši dalībnieki un tiesneši uzskata, ka olimpiāde ir nozīmīgs notikums jauno sportistu dzīvē.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādē
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojuma) izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Mākslas vingrošanas sacensības grupu vingrojumos "Pavasaris 2017"
Š.g. 25.martā Rīgā norisinājās mākslas vingrošanas sacensības grupu vingrojumos "Pavasaris 2017", kurās piedalījās Ķekavas novada sporta skolas audzēknes.
Brīvās cīņas starti aprīļa mēnesī
Aprīļa mēnesī Ķekavas sporta skolas brīvās cīņas grupu audzēkņi sekmīgi piedalījās divās sacensībās .
Deputāts - Voldemārs Pozņaks
Politiskā piederība: Latvijas Zaļā partija

Pieņemšanas laiki:

Iepriekš saskaņojot - tālr. 22477488


"STATS/Ķekava" pret "LMT/Eži" - televīzijas tiešraidē
5. septembrī, plkst. 18:45, Rīgas Tehniskās koledžas laukumā "STATS/Ķekava" uzņems "LMT/Eži" vienību. Abām komandām šī būs ļoti svarīga spēle cīņā par Latvijas zelta medaļām.
Paziņojums par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 8.jūnija sēdes lēmumu “Par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma 2.§.6 atcelšanu” (protokols nr.11) atcelts detālplānojums “Ķirši”
Latvijas Čempionāts U-16 vecuma grupā vieglatlētikā
Šā gada 29-30.06.18 Venstpilī Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā norisinājās "Latvijas Čempionāts U-16 " vecuma grupā. Tajās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas un Vairas Kumermanes treniņgrupas.
Paziņojums par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības “Salaspils pludiņš”
25.novembrī Salaspilī notika peldēšanas sacensības “Salaspils pludiņš”. Sacensībās piedalījās peldētāji no Ogres, Ilūkstes, Stopiņiem, Inčukalna, Rīgas, Salaspils un Ķekavas. Ķekavas novada sporta skolu pārstāvēja 28 sportisti.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Bergi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 17.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.11 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Bergi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Aprīlis Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņiem aizvadīts ar sasniegumiem
Ķekavas Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem aprīlis nesis labus “darba augļus”- skolas koris Ungārijā starptautiskajā koru festivālā izcīnīja Zelta diplomu, bet Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā Mārtiņš Starostnieks vienīgais ieguva Grand Prix, kā arī atzinību par labāko brīvās izvēles skaņdarba izpildījumu.
Starptautiskās peldēšanas sacensības “Klaipēda 2019”
11.-12. jūnijā Lietuvā, Klaipēdā norisinājās Starptautiskas peldēšanas sacensības "Klaipēda 2019", kurās bija uzaicināti peldētāji no Uzbekistānas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.
Kafijas ražošanas uzņēmums Lofbergs Baltic SIA aicina darbā noliktavas darbinieku- preču komplektētāju
Kafijas ražošanas uzņēmums Lofbergs Baltic SIA aicina darbā noliktavas darbinieku- preču komplektētāju darbam noliktavā "Vecsili", Ķekavā
NVA aicina darba devējus līdz 21.oktobrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 21.oktobrim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma vidē.
Kas kolektīvu vadītājiem ir Dziesmusvētki?
Vaicājām kolektīvu vadītājiem, kuri piedalās Dziesmu un deju svētkos, kas viņu dzīvē ir Dziesmusvētki?
Preses relīze
Ķekavas tūrisma informācijas centrā (Ķekavas TIC) 29.novembrī pl.10.00., Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, norisinājās Ķekavas novada tūrisma attīstības seminārs. Semināra mērķis bija informēt tūrisma uzņēmējus un interesentus par tūrisma aktualitātēm, jaunievedumiem, projektiem un kvalitātes prasībām.
Monētu dienas bibliotēkā
Pirmdien, 2011.gada 7.martā, Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas Monētu dienas, kas norit vienlaikus ar Latvijas Bankas aptauju „Latvijas gada monēta 2010”. Arī Baložu pilsētas bibliotēka aicina savus apmeklētājus nobalsot par „Latvijas gada monētu 2010” un atrisināt krustvārdu mīklu.
19.jūnijā iespējams apmeklēt Ķekavas novadpētniecības muzeju!
INFORMĀCIJAI! Saistībā ar gadatirgus norisi pie Doles Tautas nama, Ķekavas novadpētniecības muzejs strādās arī svētdienā - no 9.00 līdz14.00. Visas ekspozīcijas un nerātno dainu izstāde būs apskatāmas!
Aicinām apmeklēt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Ķekavas Mūzikas skolas jauno vijolnieku KONCERTU!
Piektdien, 10. maijā plkst.18.00 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē uz koncertu acina jaunie vijolnieki, skolotājas Ludmila Girska, Daiga Rozentāle, Nataļja Grigoroviča Skarbinika, koncertmeistres Zarema Ginsburga un Jolanta Barinska.
Ventspilī ir iedegta Olimpiādes lāpa
12. jūnijā, plkst. 12.00 Ventspils zilā karoga pludmalē pie Dienvida mola notika svinīga Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes lāpas iedegšanas ceremonija.
Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
No Latvijas meistarsacīkstēm līdz Tallin Open 2017
Pavasara periodā brīvās cīņas un brīvās cīņas sievietēm sacensību kalendārais plāns ir visai piesātināts ar dažādu mērogu sacensībām. Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņi sekmīgi piedalījās dažos turnīros un guva atzīstamus panākumus.
3. Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Daugavas loki 2017"
2017. gada 7. aprīlī, Daugavpilī norisinājās 3. starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Daugavas loki 2017", kurā piedalījās vingrotājas no 4 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas. Tajā piedalījās arī treneru Esteres Repkes, Ainas Ancītes un Alises Ciemas audzēknes.
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde regbijā 7
8. Jūlijā, Priekuļos norisinājās Latvijas Jaunatnes Olimpiāde regbijā 7.
Deputāts- Zintis Šaicāns
Politiskā piederība: "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Pieņemšanas laiki:


Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu 2.§6. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.26) apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Rīgas Toyota velomaratons
2018.gada 3. jūnijā Rīgā norisinājās nu jau tradicionālais Rīgas Toyota velomaratons, kurā startēja ĶNSS audzēkņi.
Mūsu vieglatlēte sasniedz jaunus personiskos rekordus 5 disciplīnās
Šā gada 09-10.06. Ogres stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības Latvijas čempionāts daudzcīņās.
Paziņojums par detālplānojuma “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Ķekavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam
Ķekavas Mākslas skola uzņem audzēkņus 2019./2020. mācību gadam programmā “Vizuāli plastiskā māksla”.
Jūrmalas velomaratons
Š.g. 8. jūnijā karstos laikapstākļos Jūrmalā norisinājās ikgadējais Jūrmalas velomaratons, kurā dalību ņēma jaunie ĶNSS riteņbraucēji.
Pirmklasnieku vecākiem
Mazais pirmklasniek un vecāki! Gaidīsim jūs uz pirmo tikšanos Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēkā Nākotnes ielā 1a otrdien, 27. augustā, plkst. 18.00. Varēsiet iepazīties ar klases audzinātāju, apskatīt savu mācību klasi un izstaigāt skolas telpas.
SIA "MMD SERVISS" aicina darbā noliktavas strādnieku
Viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem loģistikas jomā "MMD SERVISS" aicina darbā noliktavas strādnieku Ķekavā
Piešķirts apbalvojums Lāčplēša Goda zīme
Aprit 100 gadi kopš atzīmēsim Latvijas brīvības cīnītāju dienu – Lāčplēša dienu. Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” valde ar 2019. gada 26. septembra lēmumu Nr. 5 piešķīra apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts un Ķekavas novada labā trim Ķekavas novada iedzīvotājiem.
Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris uzvar orķestru finālkonkursā
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros 7. jūlijā noslēdzies pūtēju orķestru fināla konkurss, kurā vislielāko punktu skaitu ieguvis Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestris diriģenta Haralda Bārzdiņa vadībā (55,25 punkti) – A grupas dalībnieks.
Tūrisma attīstības seminārs
29.novembrī pl.10.00. Ķekavas Tūrisma informācijas centrs rīko Tūrisma attīstības semināru, kura galvenās tēmas ir: jaunu tūrisma produktu veidošanas pieredze Latvijā, tradicionālā un netradicionālā lauksaimniecības uzņēmumu iesaistīšanās tūrisma piedāvājumā un tūrisma mītņu kvalitātes prasības. Lūgums visiem interesentiem pieteikties līdz 25.novembrim. Ķekavas TIC vadītāja Karīna Saveļjeva, e-pasts: turisms@kekava.lv, Tel.-27017333, 67935826.
Video: Ventspilī iedegta Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes lāpa
Ventspils zilā karoga pludmalē pie Dienvida mola trešdien notika svinīga Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes lāpas iedegšanas ceremonija, bet pirmās sacensības šodien risinājās Liepājas pilsētā.
Liepājas atklātais čempionāts grieķu-romiešu un brīvajā cīņā sievietēm
2016. gada 25.-27.novembrim notika Liepājas atklātais čempionāts grieķu-romiešu un brīvajā cīņā sievietēm .Šogad čempionāts tika rīkots sportistiem , kas dzimuši 2000. gadā un jaunāki. Sacensībās piedalījās arī viesi no Polijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas.
Mākslas vingrošanas sacensības individuālajā programmā "Pavasaris 2017"
2017. gada 18. un 19. martā Rīgā norisinājās mākslas vingrošanas sacensības "Pavasaris 2017", kurās piedalījās Ķekavas novada sporta skolas audzēknes individuālajā programmā.
Uzvar komanda ``Stats/Ķekava``
Godalgu sadalījums 2017. gada Latvijas čempionātā regbijā 7 kļūs zināms tikai pēc trešā posma, jo otrajā - 1. jūlijā Upesciemā uzvarēja ``Stats/Ķekava``, panākot pēc kopvērtējuma punktiem labākos pirmajā posmā - ``Baltic XL/Livonia`.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes lēmumu 2.§5. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.26) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Cerību kausa 2.posms Kuldīgā
Svētdien,13.05.18. Kuldīgā norisinājās Cerību kausa 2. posms šosejas riteņbraukšanā
Ķekavas novada sporta skolas 2017/2018 mācību gada noslēguma sacensības peldēšanā
26.maijā Ķekavas vidusskolas peldbaseinā notika ĶNSS daudzcīņa peldēšanā. Sacensībās piedalījās sporta skolas audzēkņi, kā arī ūdenssporta klubs “Kambīze”. Kopā 107 sportisti.
Latvijas Čempionāts vieglatlētikā U14 vecuma grupai
Š.g. 06.jūnijā Ogres novada Sporta centra stadionā tika aizvadīts Latvijas Čempionāts U14 vecuma grupai – 2005.-2006.dz.gadi meitenes un zēni.
Paziņojums par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.14. “Par detālplānojuma “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lielķepaiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.27 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lielķepaiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas Mūzikas skola aicina mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmās
Ķekavas Mūzikas skola aicina 2019./2020. mācību gadā mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmās. Konsultācijas audzēkņu uzņemšanai notiks 3. jūnijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 Ķekavas Mūzikas skolā un Baložu kultūras nama Kora zālē.
Aicinām uz skolotājas Diānas Zandbergas klavieru klases audzēkņu koncertu!
Svētdien, 12. maijā pklst.12.00 Baložu pilsētas kultūras namā Koncerts veltījums Mātes dienā!
Peldēšanas sacensības “Uzlecošā zvaigzne”
31.maijā Jūrmalā notika peldēšanas sacensības “Uzlecošā zvaigzne”.Šajās sacensībās piedalījās PK Olimps, BJSS Rīga Olimpiskais centrs, Jūrmala un Ķekavas novada sporta skolas 12 peldēšanas audzēkņi. Kopumā mūsu audzēkņiem izdevās izcīnīt 15 godalgotās vietas.
Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90009002699, Ķeķavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19k-8, LV-2123 aicina darbā sociālo darbinieku ģimenēm ar bērniem (2635 03; viena vakance).
Rimi aicina darbā Kvalitātes kontrolieri Ķekavā
Rimi aicina darbā Kvalitātes kontrolieri Ķekavā
Dziesmu un deju svētku norises trešās dienas pasākumi
Ielūkojies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku trešās dienas norisēs - 8. jūlijā.
Atklāts pirmais atjaunotais info stends
2. novembrī klātesot Ķekavas novada vadībai un tūrisma uzņēmējiem, pie Ķekavas TIC svinīgi tika atklāts pirmais atjaunotais tūrisma informācijas stends.
18.jūnijā Latvijas Folkloras biedrība aicina uz kopīgu Ielīgošanu Rīgas sirdī
Rīgas sirds, Bastejkalns pārtaps vienā lielā sētā un visi svētku dalībnieki un apmeklētāji taps par vienu kuplu saimi, kas gatavojas Jāņu ielīgošanai.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 18. aprīļa lēmumu Nr.2.§13.p. (protokols Nr.8) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Erceni”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Erceni”, kadastra numurs 8070 001 0011.
Pirmo reizi Ķekavas novads startēs boksā
Viens no Ķekavas novada sportistiem Latvijas Jaunatnes olimpiādē ir jaunais bokseris Edgars Dmitrijs Cepurnieks (15 gadi), kurš, piedaloties olimpiādē šajā sporta veidā, Ķekavas novadam sniedz lielisku iespēju pirmo reizi pārstāvēt sevi arī boksa ringā (svaru kategorijā līdz 49 kg). Boksa sacensības notiks 12.-15. jūnijā plkst. 12.00 olimpiskajā centrā „Ventspils”.
Informācija par lokālplānojuma „Erceni” redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāta lokālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novadā, Valdlauču ciemā.
Ogres novada sporta centra un MVK ``ALTA`` turnīrs mākslas vingrošanā ``Sniegpārsliņas kauss 2017``
Š.g. 25.-26. februārī Ogres novada sporta centrā norisinājās Ogres novada sporta centra un MVK ‘’ALTA’’ turnīrs mākslas vingrošanā ‘’Sniegpārsliņas kauss 2017’’, kurā piedalījās mākslas vingrotājas no Ķekavas novada sporta skolas.
Ķekavas novada sacensības brīvajā un brīvajā cīņā sievietēm” ĶEKAVAS KAUSS -2017”
21. janvārī Ķekavas novada Daugmales pamatskolas sporta zālē norisinājās gadskārtējās sacensības brīvajā cīņā un brīvajā cīņā sievietēm, kuras rīkoja Ķekavas novada sporta skola.
Latvijas U-17 čempionāts regbijā
13.jūnijā Rīgā, Juglas laukumā, tika aizvadīta Latvijas U-17 čempionāta spēle starp regbija komandu "Eži" un "Miesnieki/ĶNNS".
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumu 2.§4. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.22)
Paziņojums par detālplānojuma projekta “Norupes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§7. “Par detālplānojuma projekta “Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.26.).
Neatkarības dienas velobrauciens 2018
04.05.18. Jūrmalā norisinājās Neatkarības dienas velobrauciens 2018
Stopiņu novada atklātās sacensības peldēšanā
2018. gada 11. un 12. maijā Stopiņos norisinājās peldēšanas sacensības
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Šļūkas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.26 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Šļūkas”, Ķekavā Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Jaunā mācību pieeja PII "Avotiņš"
Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē “Avotiņš” noslēdzas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā Skola 2030” aprobācija, realizējot izvirzīto mērķi un caurvijas “Sadarbība, jaunrade un uzņēmējspēja”.
Aicinām uz skolotājas Katrīnas Haas ģitāras klases audzēkņu koncertu!
Otrdien, 14. maijā plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē.
Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā
Šā gada 30.05-01.06 Ogres stadionā norisinājās Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā,kurās piedalījās arī audzēkņi no Ķekavas novada sporta skolas,treneres Anitas Kozičas treniņgrupas.
“Ķekavas vidusskolas sporta komplekss” aicina darbā administratoru(i)-kasieri
“Ķekavas vidusskolas sporta komplekss” aicina darbā administratoru(i)-kasieri. CV un motivācijas vēstule jāiesniedz līdz šā gada 20. jūlijam.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā preču marķētāju.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā preču marķētāju.
Piesakies līdzfinansējumam mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai
Ķekavas novada pašvaldība atkārtoti izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 8. novembra plkst. 14.00 kādā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Iedzīvotāju vēlējumi mūsu Dziesmusvētku dalībniekiem
Ķekavas novada iedzīvotāji izteikuši laba vēlējumus mūsu desmit kolektīvu dalībniekiem Dziesmu un deju svētkos.
Ķekavas novada delegācijai vienoti sporta tērpi
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novada delegāciju varēs ikviens atpazīt pēc vienotiem sporta tērpiem ar uzrakstu „Ķekavas Novads”.
Ziemas grācija 2016
Š.g. 26.-27.novembrī Salaspils sporta namā norisinājās Salaspils Mākslas Vingrošanas Kluba Grācija turnīrs "Ziemas grācija 2016".
2016. gada oktobra-novembra sacensības brīvajā cīņā
Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņi 2016. gada oktobrī-novembrī piedalījās dažās valsts un starptautiska mēroga sacensībās.
Regbijs 7 Latvijas čempionāta otrais posms
11.jūnijā Staļğenē norisinājās pirmās līgas regbija 7 Latvijas čempionāta otrais posms, kopumā turnīrā piedalījās septiņas komandas un viena no šīm komandām bija "ĶNSS".
Paziņojums par detālplānojuma “Mežmalas iela 2”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 2.§ 2. “Par detālplānojuma “Mežmalas iela 2”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu”
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem, „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, “Zaļaiskalns” un „Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2§2. “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem, „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, “Zaļaiskalns” un „Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības “Ūdensroze”
Katru gadu Ādažu sporta skola aicina uz pedēšanas seriālu “Ūdensroze”.
Aizkraukles novada Sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības „Metēju diena”
Š.g.24.aprīlī Aizkraukles novada vieglatlētikas stadionā norisinājās ikgadējās Aizkraukles novada Sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības „Metēju diena”. Sacensībās vieglatlēti startēja četrās disciplīnās – vesera, šķēpa, diska mešanās un lodes grūšanā.
Jāņa Baukša piemiņas sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā un grupas braucienā
Sestdien (28.04.2018.) Kuldīgas pusē aizvadītas trenera Jāņa Baukša piemiņas sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā un grupas braucienā
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ēnu un atvērto durvju diena pirmskolas izglītības iestādē “Avotiņš”
Kā norāda pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Avotiņš” vecāku padomes priekšsēdētāja Jūlija Zaharina, Ēnu dienas galvenais mērķis bija iepazīstināt un ļaut iejusties vecākiem skolotāju un skolotāju palīga lomā.
Aicinām apmeklēt Koncertu/Izstādi "Skaņas Stāsti"
Otrdien, 7.maijā plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē notiks Koncerts/Izstāde "Skaņas Stāsti". Koncertā piedalās Guntara Gritāna (Ķekavas Mūzikas skola) flautas klases un Ellas Mežules (Ķekavas Mākslas skola) gleznošanas klases audzēkņi. Koncertmeistars Roberts Ķibermanis.
Brīvās cīņas turnīrs
2019. gada 25. maijā Rīgā Imantas vidusskolā norisinājās brīvās cīņas turnīrs.
Olimpiāžu uzvarētāju svētki
2018./19.m.g. iet uz beigām un par tradīciju kļuvis gada beigās novērtēt paveikto un pateikt paldies par labi padarītu darbu. 16.maijā notika Olimpiešu svētki, kur skolas administrācija un pašvaldība atzinīgi novērtēja olimpiāžu un konkursu uzvarētājus.
SIA “Baložu komunālā saimniecība” izsludina konkursu uz Projektu vadītāja/-as amatu
SIA “Baložu komunālā saimniecība”, reģ.Nr. 40003201921, izsludina konkursu uz Projektu vadītāja/-as amatu (uz noteiktu laiku).
Bistro "Ņamma" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju.
Bistro "Ņamma" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju.
Paziņojums par siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu
Sakarā ar siltuma ražošanas tarifa izmaiņām, ko iesniedzis SIA “Baložu siltums”, arī SIA “Baložu komunālā saimniecība” no 01.12.2019. samazinās tarifu iedzīvotājiem.
Pašvaldības vadība un pedagogi pošas Dziesmusvētku gājienam
Ķekavas novada pašvaldības vadība, skolu direktori ar entuziasmu pošas skaistajam Dziesmu un deju svētku gājienam, kas notiks sestdien, 9. jūlijā, pulksten 9.00.
Ķekavas novadu badmintonā pārstāvēs māsas Mihailovas
Pirmo reizi Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas novads tiks pārstāvēts badmintonā. Novada vārdu šajās sacensībās „nesīs” māsas Aleksandra un Olga Mihailovas, kuras viņu treneris vērtē kā perspektīvas sportistes.
Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības 20 gadu jubileja
Aicinām iedzīvotājus piedalīties Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības 20 gadu jubilejas svinībās 6. jūlijā. Ikviens tiek laipni lūgts ierasties uz Draudzības pulksteņa un izstādes atklāšanu, kā arī apmeklēt konferenci „Ķekava un Bordesholma – ceļā uz nākotni”.
Mākslas vingrošanas sacensības ``Lindesbergpokalen`` Zviedrijā
2016. gada 12. un 13. novembrī Zviedrijas pilsētā Lindesbergā notika starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības, kurās piedalījās sportistes no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas.
„Džagas” kausu izcīna „Livonia/Garkalne”
14. maijā tika aizvadīts pirmais posms 1.divīzijas Latvijas čempionātā regbijā7. Astoņu komandu konkurencē veiksmīgākie bija „Livonia/Garkalne” regbisti, kas finālā pārspēja kluba biedrus „Livonia/Vidzeme”.
Paziņojums par detālplānojuma “Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 13.jūlija sēdes lēmumu 2.§.1 „Par detālplānojuma “Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.13)
Paziņojums par detālplānojuma Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2017.gada 9.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2§1. “Par detālplānojuma Mazā Rāmavas ielā 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Latvijas Ziemas čempionāts diska mešanā
2018. gada 29. martā Murjāņos norisinājās Latvijas Ziemas čempionāts diska mešanā.
Peldēšanas sacensības “Uzlecošā zvaigzne”
Piektdien, 13 aprīlī Jūrmalā norisinājās peldēšanas sacensības sporta skolām “Uzlecošā zvaizgne”, kurās dalību ņēma vairākas komandas no Dobeles, Ogres, Rīgas, Jūrmalas un Ķekavas.
SEB MTB maratona 1.posms riteņbraukšanā
2018. gada 22. aprīlī notika kārtējais SEB MTB maratona 1.posms riteņbraukšanā Cēsis - Valmiera.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Siļķes”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 8.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Siļķes”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Topošo pirmklasnieku vecāku sapulces maijā
Ķekavas novada skolas aicina topošo pirmklasnieku vecākus uz vecāku sapulcēm maijā, lai pārrunātu 2019./2020. mācību gada aktualitātes.
Aicinām uz Orķestru svētkiem Ķekavas sporta klubā!
Piektdien, 3. maijā plkst.18.00 Ķekavas sporta klubā ORĶESTRU SVĒTKI! Piedalās - Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris (diriģents Pēteris Plūme); Ķekavas Mūzikas skolas simfodžeza orķestris (diriģents Eduards Raubiško); Ķekavas Mūzikas skolas pūtēju orķestris (diriģents Elmārs Vaivods); Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķestris (diriģents Jānis Grahoļskis) un Kristapa Cīruļa Sporta deju klubs "Alaudo". Koncerts notiek Ķekavas Mūzikas skolas 30 gadu jubilejas ietvaros!
Sporta kluba Sparta turnīrs brīvajā cīņā meitenēm
2019. gada 18. maijā Rīgā norisinājās Sporta kluba Sparta turnīrs brīvajā cīņā meitenēm. Piedalījās komandas no Bauskas, Ķekavas, Jelgavas, Cēsīm un Rīgas.
Daugmales pamatskola ar 1. septembri aicina darbā pedagogus
Daugmales pamatskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā latviešu valodas, angļu valodas, mūzikas un mājturības un tehnoloģiju skolotājus.
Bistro "Ņamma" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pavāru.
Bistro "Ņamma" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pavāru.
Koru karos noskaidroti labākie skolēnu kori
7. jūlijā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros notika koru finālkonkurss, kurā tika noskaidroti labākie kori deviņās grupās. Katras grupas uzvarētājs turpināja sacensties Lielās balvas konkursā, kura uzvarētājs tiks paziņots un apbalvots Mežaparka Lielajā estrādē 10. jūlijā koru koncertā „Mana zeme – zemīte skaistā”.
Ķekavas goda aplis 2010
Rīt Ķekavā norisinās noslēdzošais pasākumums Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros.
Starptautiskās peldēšanas sacensības "Medūzas kauss"
2018. gada 2.martā Jūrmalā notika peldēšanas sacensības „Medūzas kauss”. Sacensībās piedalījās sporta skolas no Balviem, Daugavpils, Liepājas, Dobeles, Rīgas, Ogres, Jūrmalas, Lietuvas un Ķekavas.
Uz Jaunatnes olimpiādi pošas riteņbraucēji un brīvās cīņas sportisti
12. jūnijā uz Latvijas Jaunatnes olimpiādi Ventspilī un Liepājā pošas riteņbraucēji un brīvās cīņas sportisti, lai jau rīt, 13. jūnijā, uzsāktu pirmās sacensības.
Mākslas vingrošanas sacensības ``Lindesbergpokalen`` Zviedrijā
2016. gada 12. un 13. novembrī Zviedrijas pilsētā Lindesbergā notika starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības, kurās piedalījās sportistes no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas.
Otro komandu duelī “Ulre/ĶNSS” uzvar “RFS/Eži” regbistus
Ceturtdien, 11. maijā, Juglas stadionā notika Latvijas čempionāta spēle klasiskajā regbijā.
Paziņojums par detālplānojuma “Uguntiņas”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu 2.§.4. „Par detālplānojuma ”Uguntiņas”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.9)
Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mazā Rāmavas iela 3” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 27.07.2017. pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3. “Par detālplānojuma „Mazā Rāmavas iela 3” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” (protokols Nr. 14.).
Latvijas Ziemas Čempionāts vesera mešanā
Š.g.25.martā Salaspils vieglatlētikas stadionā norisinājās Latvijas Ziemas Čempionāts vesera mešanā U16, U18, U20 un pieaugušo grupām.
Riteņbraucēju starti
Sestdien, 14. aprīlī Dobeles Dzirnavnieka Kauss 2018 izcīņā un Cerības kausa 2018 izcīņā
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mašēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.24. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mašēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas novada bērnu un jauniešu kori uzrāda lieliskus rezultātus Dziesmu un deju svētku skatē
Ceturtdien, 21.martā, Ikšķiles kultūras namā uz koru skati sabrauca 19 bērnu un jauniešu kori no Ķekavas, Ikšķiles, Siguldas, Salaspils un Olaines novadiem.
Latvijas valsts mežu MTB velomaratons
Svētdien, 26. maijā, Siguldā tika aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas trešais etaps. “Lielbāta” Tautas braucienā trešais panākums Santai Sanijai Jurgenai. Junioru vecuma grupā Elvijam Zommeram 7.vieta, jauniešu vecuma grupā Rihardam reinfeldam 3.vieta.
Pēdējais zvans
17.maijā 87 9. klašu skolēniem un 30 12.klašu skolēniem izskanēja pēdējais zvans. Klašu audzinātāji: Dangute Vīgupa, Anna Miškina, Jānis Bebers, Iveta Urpena, Anita Tenisa un Ginta Zuša.
Katlakalna pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" aicina darbā pirmsskolas skolotāju
Ķekavas novada, Katlakalna pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā no 2019. gada 1. septembra pirmsskolas skolotāju uz pilnu slodzi.
Alkoholisko dzērienu veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu uz nepilnu slodzi.
Alkoholisko dzērienu veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu uz nepilnu slodzi.
Pagājusi pirmā Dziesmusvētku mēģinājumu diena
7. jūnijs bija pirmā Dziesmu un deju svētku mēģinājumu diena, kad noritēja dažādi svētku koncertu mēģinājumi. Arī mūsu deju kolektīvi piedalījās mēģinājumā Daugavas stadionā.
Ķekavas novada ekskursiju vadītāju kursi.
Ir veiksmīgi noslēgušies pirmie ekskursijas vadītāju kursi, kurus organizēja Ķekavas Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ķekavas novada muzeju.
Video: Daces Cīrules uzruna Ķekavas novada sportistiem
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktores Daces Cīrules video uzruna Ķekavas novada sportistiem pirms 2013. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes Ventspilī.
Paziņojums par „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” publisko apspriešanu.
Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 2.§3. (prot. Nr. 4) „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Atklātās meistarsacīkstes individuālajā un grupu vingrojumu programmā mākslas vingrošanā ``VINGRO VISI``
2016. gada 5. novembrī notika Atklātās meistarsacīkstes individuālajā un grupu vingrojumu programmā ``VINGRO VISI``.
"Latvijas kauss regbijā 7" Ķekavas regbijistiem 2. vieta
Ceturtdien, 4. maijā, Baldones stadionā notika šīs sezonas pirmais lielais regbija 7 turnīrs – Latvijas atklātā kausa izcīņa. Sacensību finālā spēkiem mērojās “Baltic XL/Livonia” un “Stats/Ķekava”, ar rezultātu 17:12 (12:12, 5:5) papildlaikā dramatiskā cīņā uzvaru izraujot “Livoniešu” pirmajai vienībai.
Paziņojums par detālplānojuma “Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu 2.§5. „Par detālplānojuma ”Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.9)
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajos īpašumos Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 25.05.2017. lēmumu Nr.2.§6.p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības „Jaunie talanti”
Šī gada 1.-2. februārī Jelgavā norisinājās ikgadējās peldēšanas sacensības „Jaunie talanti”. Sacensībās piedalījās sporta skolas un peldēšanas klubi no visas Latvijas.
Olaines sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā ZIEMAS KAUSS 2018, trešais posms
Piektdien, 16.februārī Olaines sporta namā notika vieglatlētikas sacensības - "Olaines sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā ZIEMAS KAUSS 2018".
Pasaules kausa izcīņas posma sacensības riteņbraukšanā– “Trofeo Da Moreno”
Lepojamies ar mūsu sporta skolas riteņbraukšanas audzēkni un Latvijas junioru izlases sportisti Santu Saniju Jurgenu! Svētdien, 18. martā Itālijā pēc aizvadītas treniņnometnes Itālijā un Slovākijā, trenera Raivja Belohvoščika vadībā Latvijas junioru meiteņu izlase debitēja Pasaules kausa izcīņas posmu sacensībās – “Trofeo Da Moreno”.
Paziņojums par detālplānojuma “Dārznieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.25. “Par detālplānojuma “Dārznieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas novada izglītības iestādes absolvēs 264 audzēkņi
Maijā un jūnijā Ķekavas novada izglītības iestādes absolvēs 6., 9. un 12. klašu skolēni, kā arī interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Aicinām vecākus, tuviniekus, draugus un pedagogus iepazīties ar svinīgo pasākumu norises laikiem un svinēt skolēnu panākumus kopā.
Ķekavas velomaratons 2019
Sestdien, 25. maijā, Ķekavā tika aizvadīts kārtējais velobrauciens,kur dalību ņēma arī Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji.
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru/-i
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā būvinspektoru/-i.
Veikals "Meistars" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu un kasieri.
Veikals "Meistars" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu un kasieri.
Labo darbu nedēļa ir klāt!
No 7. līdz 13. oktobrim visā Latvijā norisinās Labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv akcija “Labo darbu nedēļa”. Akcijas laikā aicinām arī Ķekavas novada iedzīvotājus paveikt labus darbus, palīdzot līdzcilvēkiem vai rūpējoties par dabu un dzīvo radību.
Kā uz Dziesmusvētkiem posās Pļavniekkalna sākumskolas deju kolektīvs?
7. jūlijā uz Dziesmu un deju svētkiem posās arī Pļavniekkalna sākumskolas deju kolektīvs "Pie Daugavas".
Aptaujas anketa
Aptaujas anketu aizpildīšanas termiņš pagarināts līdz 31. oktobrim!
1.aprīlī, 14.00 Ķekavas novadpētniecības muzejā konkursa Pa-smejies! dalībnieku darbu izstādes atklāšana
Oficiālo joku dienu Ķekavā 21.gadsimta 11.gada 1. aprīlī, no plkst. 14.00 – 17.00, Doles Tautas namā, kur būs iespēja tikties ar karikatūristiem, iepazīt viņu meistarklases, pasmaidīt par anekdošu un karikatūru improvizācijām teātra studijas „Mēs” izpildījumā un just līdzi karikatūristu sacensībai, bet noslēgumā piedalīties karikatūru izsolē.
Tapusi Ķekavas - Bordesholmas sadraudzības josta
Pateicoties Ķekavas novada iedzīvotāju atsaucībai, ir tapusi 40 metrus gara josta, kas ir veltījums Bordesholmas un Ķekavas novada 20 gadu sadraudzības jubilejai. Krāšņās Jostas izveidē vienojās iedzīvotāji no visa Ķekavas novada, adot, tamborējot un iesniedzot vairāk kā 260 atsevišķus adījumus, kurus kopā savienoja māsas Gaida Vītoliņa un Ērika Mālniece.
Atklātās meistarsacīkstes individuālajā un grupu vingrojumu programmā mākslas vingrošanā ``VINGRO VISI``
2016. gada 5. novembrī notika Atklātās meistarsacīkstes individuālajā un grupu vingrojumu programmā mākslas vingrošanā ``VINGRO VISI``.
Latvijas jaunatnes čempionāta pirmais posms regbijā
30. aprīlī Jelgavā norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāta pirmais posms regbijā.
Paziņojums par detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu 2.§.4 „Par detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.7)
Paziņojums par detālplānojuma „Mežmalas iela 2”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 25.05.2017. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma „Mežmalas iela 2” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Pizika Kausa izcīņa velokrosā
26.11.17. Valmierā noslēdzās 4. posms "Pizika Kausa izcīņa velokrosā ".
U12 vieglatlētu starti Ogrē
2018. gada 6.februārī „Ogres novada sporta centra atklātājās sacensībās vieglatlētikā U12 grupai” aizvadīja Ķekavas novada sporta skolas vieglatlēti.
Pirmais atklātais Ķekavas peldēšanas čempionāts
2018. gada 24.februārī notika pirmais atklātais peldēšanas čempionāts jaunajā Ķekavas vidusskolas peldbaseinā. Šajās sacensībās piedalījās vairāk kā 100 bērni no piecām sporta skolām.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
13.12.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada kolektīvi piedalās Novadu apvienības bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, Ķekavas novada 15 bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi 19. martā Jaunolaines kultūras namā piedalīsies Novadu apvienības bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate. Kopumā skatē pārstāvēs 44 kolektīvi ar vairāk kā 1000 dalībniekiem no Ķekavas, Carnikavas, Olaines, Salaspils un Ikšķiles novadiem.
Vieglatlētikas sacensības "Sportland kauss " 2.posms
Š.g. 23 maijā Saldus stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības "Sportland kauss " 2.posms, kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas treniņgrupas.
Ķekavas vidusskolai 3.vieta makulatūras vākšanas konkursā 2018./2019.m.g.
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķekavas vidusskola piedalās un iegūst godalgotas vietas SIA “Zaļā josta” rīkotajā otrreizējo izejvielu vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Šogad makulatūras vākšanas konkursā piedalījās 92720 bērni un jaunieši no 388 izglītības iestādēm un Ķekavas vidusskola izcīnīja 3.vietu pēc visvairāk savāktā makulatūras daudzuma izglītības iestādē, savācot 16 tonnas un 713 kilogramus otrreizējai pārstrādāšanai nododamu papīru un kartonu.
Pļavniekkalna sākumskola aicina darbā skolotājus
Pļavniekkalna sākumskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā mājturības un tehnoloģiju skolotāju un sākumskolas skolotāju.
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju un kasieri.
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju un kasieri.
Baložu vidusskolas deju kolektīvs dodas uz Dziesmu svētkiem
7. jūlijā no Ķekavas novada uz X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem devās Baložu vidusskolas deju kolektīvs.
Par detālplānojuma „Šļūkas” 3.zemes vienībai grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Palienas ielā 20, Ķekavā, Ķekavas pagastā
Izskatot privātpersonas 2013.gada 10.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.07.2013. ar Nr.1-6/13/3202) ar lūgumu izskatīt un atļaut veikt detālplānojuma grozījumus nekustamajam īpašumam Palienas ielā 20 (kadastra numurs 8070 008 1891), Ķekavā, pieņēma lēmumu 2.§4. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ekofonds EF” izstrādātos detālplānojuma „Šļūkas” (3.zemes vienībai) grozījumus nekustamajam īpašumam Palienas ielā 20 (kadastra numurs 8070 008 1891), Ķekavā, Ķekavas pagastā.
Paziņojums par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. “Par detālplānojuma „Brenči” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-70/2009 atcelšanu”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-3/2016.
Prezidenta kauss - nosargāts!
1. aprīlī, Ozolniekos, tika aizvadīta 2017. gada Latvijas regbija sezonas atklāšanas spēle - Prezidenta kausa izcīņa. Tajā spēkiem mērojās Latvijas čempionvienība "Garkalne/Livonia" un kausa turētāja "STATS/Ķekava".
2. Starptautiskais turnīrs ``Dalia Kutkaite cup 2016``
2016. gada 21. oktobrī Viļņā notika 2. Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā ``Dalia Kutkaite cup 2016``, kur pre-junioru klasē Jana Ašmenska izcīnīja 3. vietu.
Paziņojums par detālplānojuma „Jaunpriedoļi” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 27.04.2017. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 7.) „Par detālplānojuma „Jaunpriedoļi” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Rīgas riteņbraukšanas skolas sezonas noslēguma sacensības šosejas riteņbraukšanā
21.10.17. Rīgā, Biķernieku sporta kompleksā notika Rīgas riteņbraukšanas skolas sezonas noslēguma sacensības šosejas riteņbraukšanā 12km distancē ar laika kontroli.
Ziemassvētku stafetes peldēšanā
Gada nogalē notika saliedējošs pasākums Ķekavas sporta skolas peldēšanas nodaļas treneres Aigas Daubures un Māra Minkevica audzēkņiem.
Jaunāko vieglatlētu starti Ogrē
Š.g. 30.janvārī savus pirmos startus „Ogres novada sporta centra atklātājās sacensībās vieglatlētikā U10 grupai” aizvadīja Ķekavas novada sporta skolas vieglatlēti.
Paziņojums par detālplānojuma “Plūmes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā grozījumu izstrādes uzsākšanu
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19. “Par detālplānojuma “Plūmes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
07.12.2018. Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Martā Doles Tautas namā notiks skolēnu skatuves runas konkurss
1. martā Doles Tautas namā norisināsies Novadu apvienības skolēnu skatuves runas konkurss un Skolēnu mazo teātra formu konkurss. Kopumā konkursam pieteikti vairāk nekā 40 runātāji un pieci mazo formu teātra uzvedumi.
Informācija 2019./2020.mācību gada 1.klašu vecākiem
Informācija sadaļā par skolu/Uzņemšana 1.klasē
Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 vecuma grupai
Piektdien, 24.maijā Ogrē norisinājās Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā U-12 vecuma grupai. Šajās sacensībās startēja arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Toma Čerņika treniņgrupām.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāju
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90009002699, Gaismas iela 19k-8, Ķekava,Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, aicina darbā Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāju uz nenoteiku laiku (prof.klasifikatora kods 1344 07).
SIA “Ravlat" steidzami aicina darbā sētnieku un apkopēju tirdzniecības telpu uzkopšanai Ķekavā.
Uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Ravlat" steidzami aicina darbā apkopēju tirdzniecības telpu uzkopšanai Ķekavā.
Baire: Ķekavas novada pašvaldība strādā un turpinās strādāt iedzīvotāju labā
Ķekavas novada domes sēdē saņemot atkārtotu atbalstu uzticības balsojumā, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire vēlreiz apliecina, ka Ķekavas novada pašvaldības darbs, īstenotie un uzsāktie projekti ir vērsti iedzīvotāju labā, un pašvaldība turpinās mērķtiecīgi strādāt, lai uzlabotu novada infrastruktūru, lai novads augtu un attīstītos.
Deju kolektīvi "Daina" dodas uz Dziesmusvētkiem
7. jūlijā no Ķekavas novada uz Dziesmusvētkiem devās Ķekavas Kultūras nama deju kolektīvi "Daina".
Tūrisma gidu kursi
Iespēja pieteikties Ķekavas novada gidu kursiem.
Aizvadīts vokālais konkurss “Balsis”: divi Ķekavas novada ansambļi startēs arī 2. kārtā
Ķekavas novada skolēni veiksmīgi startējuši Novadu apvienības vokālo ansambļu konkursa “Balsis” 1. kārtā, kas šogad norisinājās 19. februārī Baložu kultūras namā. Konkursā kopumā piedalījās 17 vokālie ansambļi no Ķekavas, Salaspils, Carnikavas, Ikšķiles un Olaines novadu skolām un kultūras namiem.
Paziņojums par detālplānojuma „Lapsiņas” un “Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā grozījumu apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2013.gada 8.augustā pieņēmusi lēmumus: Nr. 2.§ 2. “Par detālplānojuma „Lapsiņas” un „Jaunbērzi” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Lapsiņu ielā 1, Dzintaros, Daugmales pagastā” un Nr. 2.§ 1. “Par detālplānojuma „Lapsiņas” un „Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-86/2009 atcelšanu daļā”.
Paziņojums par detālplānojuma „Adamsi” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 09.03.2017. lēmumu Nr.2.§4.p. (prot. Nr. 4) „Par detālplānojuma „Adamsi” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Latvijas U-17 čempionāts
2016. gada 26. oktobrī Rīgas tehniskās koledžas laukumā noslēdzās Latvijas U-17 čempionāts, kur ``ĶNSS/Baldone`` uzņēma ""Livonijas" jauniešu komandu.
Mākslas vingrotāju starti Jūrmalā
Š.g. 24.-25.septembrī Jūrmalas sporta namā "Taurenītis", norisinājās Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts individuālajā programmā mākslas vingrošanā. Sacensībās piedalījās Jūrmalas un Latvijas bērnu un jauniešu sporta skolu un sporta klubu vingrotājas.
Kuldīgas sporta skolas atklātās meistarsacīkstes velokrosā
21.10.17. Kuldīgā norisinājās Kuldīgas sporta skolas atklātās meistarsacīkstes velokrosā kurās dalību ņēma arī ĶNSS riteņbraucēji,Zēnu 2003/2004.gadā dz. grupā.
Latvijas Vispārizglītojošo skolu čempionāts peldēšanā
22. decembrī, Daugavas Sporta nama kompleksā norisinājās Latvijas Vispārizglītojošo skolu čempionāts peldēšanā.
Latvijas čempionāts daudzcīņās vieglatlētikā
Sestdien, 27. janvārī Rīgas Sporta manēžā norisinājās Latvijas čempionāts daudzcīņās U-16 vecuma grupā.
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Kroņi” un “Kroņu ceļš”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ”Kroņi” un “Kroņu ceļš”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
22.11.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā
Šā gada 17-18. maijā Ogres stadionā norisinājās Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā,kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas treniņgrupas.
Ķekavas novada bāriņtiesa aicina darbā bāriņtiesas sekretāri/u
Ķekavas novada bāriņtiesa aicina darbā bāriņtiesas sekretāri/u. CV un motivācijas vēstuli aicinām sūtīt uz e-pastu barintiesa@kekava.lv līdz 2019.gada 26.jūnijam.
Aicina darbā ēkas dežurantus/apsardzes darbiniekus veikalā Maxima, Ķekavā
AS "G4S Latvia" aicina darbā ēkas dežurantus/apsardzes darbiniekus veikalā Maxima, Ķekavā.
VARAM pagaidām vēl ir neskaidrības par Ķekavas novada robežu pēc reformas
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai (VARAM) pagaidām vēl ir neskaidrības par Ķekavas novada robežām pēc gaidāmās pašvaldību reformas, jo nepieciešams nodrošināt ģeogrāfiski vienotu Olaines novada teritoriju, pastāstīja vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce (AP).
Motorlaivā uz Nāves salu un ar kuģīti pa sauso Daugavu
Daugmalē pieejam motorlaiva ar kuru nokļūt Nāves salā, savukārt no Daugavas muzeja (Doles salā) iespējams doties izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu.
Fotomirkļi no Ķekavas vidusskolas deju kolektīvu pavadīšanas uz Dziesmusvētkiem
Jau pirmajā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienā uz mēģinājumiem devās Ķekavas vidusskolas deju kolektīvi "Ķekaviņa" un "Šeku - reku".
Paziņojums par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 5. „Par detālplānojuma „Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas pagastā apstiprināšanu”.
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem “Vecsvilpji” un “Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2.§8. (prot. Nr. 2.) “Par detālplānojuma „Vecsvilpji un Sakšas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Regbijistu uzvara
Rīgas tehniskās koledžas laukumā 28.septembrī norisinājās Latvijas čempionāta U-17 vecuma grupas regbija spēle starp "Jūrmalas" un mājinieku "Miesnieki" kluba komandu "ĶNSS/Baldone"
Mākslas vingrotāju starti Jūrmalā
Š.g. 24.-25.septembrī Jūrmalas sporta namā "Taurenītis", norisinājās Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts individuālajā programmā mākslas vingrošanā. Sacensībās piedalījās Jūrmalas un Latvijas bērnu un jauniešu sporta skolu un sporta klubu vingrotājas.
Carnikavas ,,Zibens,, rudens riteņbrauciens
2017.gada 10.septembrī Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji piedalijās Carnikavas ,,Zibens,, rudens riteņbraucienā.
Liepājas KSS Starptautiskais Ziemassvētku turnīrs Latvijas kausa 2. posms peldēšanā
2017.gada 14.-15. decembrī norisinājās Liepājas KSS Starptautiskais Ziemassvētku turnīrs Latvijas kausa 2. posms peldēšanā, kurā startēja piecu valstu sportisti- Krievija, Baltkrievija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Turnīrā piedalījās vairāk nekā 200 peldētāji trīs vecuma grupās, tai skaitā arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi.
Olaines sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā ZIEMAS KAUSS 2018 otrais posms
Piektdien, 19. janvārī Olaines sporta namā notika vieglatlētikas sacensības - "Olaines sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā ZIEMAS KAUSS 2018".
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Imantas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.17 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Imantas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
08.11.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Sākas skolu reģistrācija dalībai Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajā festivālā
No šodienas – 11. februāra līdz 26. februāra pulksten 15.00 – Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) mājaslapā skolas aicinātas reģistrēt dalībniekus Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajam festivālam (turpmāk – Ziemas festivāls). Lielākās Latvijas skolēnu sacensības ziemas sporta veidos notiks 1. un 2. martā Ērgļos un Viešūra kalnā. 5. - 12. klašu jaunieši sacentīsies 13 individuālajās un komandu disciplīnās – gan klasiskajos ziemas sporta veidos kā, piemēram, slēpošana, biatlons, hokejs, gan mazāk tradicionālās disciplīnās kā ziemas orientēšanās vai braukšana ar ragaviņām.
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri" aicina darbā krāvēju
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā krāvēju uz pilnu slodzi. Samaksa pēc nodokļu nomaksas 500-550 eiro.
Latviešu skatuviskās dejas izrāde "Dzimtas sētu izrotāt"
Latviešu skatuviskās dejas izrāde „Dzimtas sētu izrotāt” ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesionālās maģistra studiju programmas Mūzika un skatuves māksla Apakšprogrammas Horeogrāfija maģistranta Jāņa Kalniņa diplomdarba izrāde.
Tūrisma koordinācijas centrs aicina darbā tūrisma organizatoru/-i
Ķekavas novada pašvaldības Tūrisma koordinācijas centrs meklē kolēģi - tūrisma organizatoru/-i. Pieteikuma vēstuli un CV aicinām sūtīt uz e-pasta adresi turisms@kekava.lv līdz š.g. 10. jūnijam
Ķekavā darbu uzsācis velonomas punkts
Sākot ar š.g. 19. maiju Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrā darbu uzsācis velo nomas punkts.
Privātas pamatskolas "Gaismas tilts 97" darbs nokļūst laureātu vidū
Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" kolektīvs ar konkursa darbu "Mans trejdeksnis" nokļūst Dziesmusvētku laureātu vidū.
Ķekavas novada sportisti un treneri Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2013
Ķekavas novada sportistu un treneru saraksts Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2013. gadā.
Paziņojums par detālplānojuma "Mežgravas" apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 2.§4. „Par detālplānojuma “Mežgravas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.25) Ķekavas novada dome nolemj apstiprināt detālplānojumu.
Paziņojums par detālplānojuma „Uguntiņas” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 19.01.2017. lēmumu Nr.2.§6.p. (prot. Nr. 1) „Par detālplānojuma „Uguntiņas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Liepājas pilsētas 2017.gada atklātais čempionāts peldēšanā
Šā gada 13.aprīlī Liepājā norisinājās peldēšanas čempionāts Liepājā. Tajā piedalījās 15 Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi kā arī sportisti no citām Latvijas pilsētām.
Riteņbraukšanas sacensības
No 1.09.17. līdz 2.09.17. Siguldā un Krimuldā norisinājās Murjāņu sporta ģimnāzijas, Cerību kauss un Latvijas čempionāts kritēriju braucienā .
"Sportland kauss" pirmais posms vieglatlētikā
Sestdien, 13.janvārī Kuldīgas manēžā notika vieglatlētikas sacensības "Sportland kauss" pirmais posms.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Muižnieki-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Muižnieki-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
01.11.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Mazos vokālistus aicina piedalīties bērnu dziedāšanas svētkos
Sākusies dalībnieku pieteikšanās bērnu vokālajam konkursam “Odziņa 2019”, kas Ķekavas kultūras namā norisināsies 23. martā plkst. 12.00. Skanīgākās balss īpašnieki iegūs iespēju aprīlī pārstāvēt Ķekavu starpnovadu konkursā Baložu pilsētas kultūras namā.
Peldēšanas sacensibas Stopiņu novadā.
11.maijā Stopiņos notika peldēšanas sacensības, kurās piedalījās sporta skolu audzēkņi no Ādažiem, SK Goldswimmer, Ogres, BJSS Rīdzene OSC, Daugavpils, PK Olimps, Stopiņiem, Ķekavas un arī kaimiņvalsts Lietuvas.
Baložu vidusskola aicina darbā skolotājus
Baložu vidusskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā latviešu valodas un literatūras, informātikas, sociālo zinību un vēstures, ķīmijas un krievu valodas un literatūras skolotājus.
Spēlfilma „Vecā dārza noslēpums” sakumskolēniem
8. martā Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēm bija iespēja, projekta “Skolas soma” ietvaros, noskatīties spēlfilma „Vecā dārza noslēpums”
"Three L Technologies" aicina darbā metālapstrādes strādniekus
Uzņēmums "Three L Technologies" aicina komandā metālapstrādes strādniekus
Pirms apkures sezonas parūpējies par sava mājokļa ugunsdrošību!
Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ, sākoties apkures sezonai, VUGD aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!
Ekskursijas maršruts mediju pārstāvjiem
Ķekavas tūrisma informācijas centrs (Ķekavas TIC) kas atrodas Ķekavā, Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, 28.maijā rīkos tūrisma sezonas atklāšanu ar Ekskursiju medijiem pa Ķekavas interesantākajām vietām, lai izrādītu un popularizētu Ķekavas novadu, kā arī iepazīstinātu ar Ķekavas TIC darbību.
Ķekavas novadu Dziesmusvētkos pārstāv diži mākslinieki
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos no Ķekavas novada piedalās vairāk kā divi simti dalībnieku, kuri ar lepnumu un aizrautību var iesaistīties dažādos svētku pasākumos.
Ķekavas sporta skolas jaunieši pārstāvēs novadu Jaunatnes olimpiādē komandu sporta veidā REGBIJS 7
Lai arī regbijs 7 ir Olimpiskajās spēlēs iekļauts pavisam nesen, tas noteikti ir nozīmīgs notikums Latvijas regbijam kopumā un Ķekavas novadam. Ķekavas novada sporta skola ir viena no trīs sporta skolām (Rīga un Jūrmala), kur jaunieši var trenēties un spēlēt šo visstraujāk augošo sporta veidu pasaulē.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Ķekavā nosvin Rijas balli
No 27. - 28. septembrim Ķekavā norisinājās tradicionālo deju festivāls "Rijas balle", kur dzīvās mūzikas pavadījumā tika izdejotas dejas, kas bija populāras sarīkojumos un ballītēs 20. gadsimta sākumā - valši, polkas, fokstroti, tango un citas. Senlaikos dejots tika tur, kur bija pieejama plaša, pietiekami liela telpa, kāda pēc labības kulšanas darbiem bija rija, tāpēc arī šāds nosaukums.
Izstāde "Lībieši Ķekavas novadā"
Izstāde "Lībieši Ķekavas novadā"
Paziņojums par detālplānojuma "Erceni" apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu 2.§3. „Par detālplānojuma “Erceni”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” (protokols Nr.25) Ķekavas novada dome apstiprina detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Erceni”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta “Titurgas iela 34 un 40” publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2016.gada 17.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9.§ „Par detālplānojuma projekta “Titurgas iela 34 un 40”, Baložos nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Peldēšanas sacensības ``Jūrmalas JSC kauss``
2016. gada 12. novembrī Jūrmalas sporta centrā norisinājās peldēšanas sacensības, kurās piedalījās Jūrmalas un Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas nodaļas audzēkņi. Mūsu sporta skolas audzēkņiem sacensības bija ļoti veiksmīgas, jo visi 11 audzēkņi startēja ar labiem rezultātiem un kopā tika izcīnītas deviņas godalgotas vietas.
32. "Radjugendtour" daudzdienu velobrauciens jauniešiem
Austrijā sākās 32. "Radjugendtour" daudzdienu velobrauciens jauniešiem, kas ir vienas no prestižākajām šī vecuma grupas sacensībām Eiropā.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības „Ziemassvētku balva vieglatlētikā 2017”
Š.g. 21.decembrī Jelgavas sporta hallē norisinājās vieglatlētikas sacensības. Sportisti sacentās 50m sprinta, tāllēkšanas, augstlēkšanas, pildbumbas mešanas un izturības skrējiena disciplīnās.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.2. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
18.10.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
RTU sveiks Latvijas labākos ķīmijas skolotājus
Piektdien, 25. janvārī, plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF), Paula Valdena ielā 3/7, notiks ikgadējais seminārs ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte». Semināra laikā par ieguldījumu, sagatavojot vidusskolēnus ķīmijas studijām, tiks sveikti Latvijas labākie ķīmijas skolotāji.
Starptautiskās mākslas vingrošanas sacensības "Stars 2019"
Nedēļas nogalē, 2019. gada 10. - 12. maijā Ķekavā norisinājās Ķekavas novada sporta skolas organizētās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Stars 2019". Sacensībās piedalījās gandrīz 400 vingrotājas no 6 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Baltkrievijas.
Apavu un apģērbu veikals visai ģimenei “Rubija” aicina pievienoties mūsu komandai pārdevējas/-us-konsultantes/-us
Sakarā ar tīkla paplašināšanos apavu un apģērbu veikals visai ģimenei “Rubija” aicina pievienoties mūsu komandai pārdevējas/-us-konsultantes/-us - 3 vakances uz nenoteiktu laiku Ziepniekkalna ielā 73, šoseja Rīga- Ķekava- Bauska (A7).
Ķekavas novada dalībnieku moto Dziesmusvētkos
Dziesmusvētku dalībniekiem no Ķekavas novada arī ir savs moto, kas tiks skandināts svētku gājienā.
Par detālplānojuma „Gravas” grozījumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gravu ielā 17
2013. gada 8. augustā Ķekavas novada dome izvērtējot privātpersonas 2013. gada 29.jūlija iesniegumu (reģistrācijas Nr. 1-6/13/3483) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma „Gravas” grozījumus nekustamajā īpašumā Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0837, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar lēmumu 2.§6. nolēma apstiprināt detālplānojuma „Gravas” grozījumus nekustamajam īpašumam Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0387.
Paziņojums par detālplānojuma „Dārznieki” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 21.07.2016. lēmumu Nr.2.§2.p. (prot. Nr. 21.) „Par detālplānojuma „Dārznieki” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes sēdes lēmumu „Par detālplānojuma “Lauku iela 1 un Lauku iela 5”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu”
14. Eiropas Jaunatnes Olimpiāde
2017. gada 18. jūlijā Latvijas Olimpiskajā centrā tika akreditēta Latvijas Olimpiskā delegācija ar Ķekavas novada sporta skolas audzeknes Santas Sanijas Jurgenas dalību.
Rudens sacensības mešanu disciplīnās vieglatlētikā „Kokneses kauss 2017”
2017. gada 23.septembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas vieglatlētikas stadionā norisinājās rudens sacensības mešanu disciplīnās vieglatlētikā „Kokneses kauss 2017”. Sacensības bija pulcējušas šķēpa, diska, vesera mešanas un lodes grūšanas vieglatlētus no visas Latvijas.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 9.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.
Baložu kūdras fabrikas un šaursliežu dzelzceļa vēsture
Baložu kūdras fabrikas un šaursliežu dzelzceļa vēsture
Aicinām pieteikties vērienīgākajam Fizikas gada notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam!
No 21. janvāra Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus pieteikties Fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. Konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums, popularitātē audzis ik gadu, pērn sasniedzot rekordlielu komandu pieteikumu skaitu – katra ceturtā Latvijas skola.
Aicinām apmeklēt skolotāja Slavčo Stoilkovski un viņa čella klases audzēkņu Koncertu!
Ceturtdien, 28.martā plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas zālē.
TDK koncerts
2019.gada 10.maijā Ķekavas vidusskolas sākumskolas aktu zālē notiks deju kolektīvu koncerts
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru/-i
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā būvinspektoru/-i. Pieteikuma dokumentus ar norādi ‘’Būvinspektors’’ iesniegt vai nosūtīt līdz 27.05.2019.
Tukuma vieglatlētikas kluba atklātās pavasara sacensības vieglatlētikā - pieaugušie un 2008.2009.2010.2011.gadi
Sestdien, 4.maijā Tukumā norisinājās vieglatlētikas sacensības, kurās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Toma Čerņika pārstāvētajām treniņgrupām.
PII "Raibā pupa" aicina kolektīvā pedagoga palīgus
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Raibā pupa aicina savam kolektīvam pievienoties pedagoga palīgus.
26.-27. oktobrī Ķekavas novadā notiks “Eko dienas"
Aicinot ikvienu rīkoties videi draudzīgi, 26. un 27. oktobrī Ķekavas novadā notiks ikgadējās “Eko dienas”, kuru ietvaros novada iedzīvotāji bezmaksas varēs nodod nederīgas elektropreces un lielgabarīta atkritumus. Eko dienas rīko vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību.
Pirmais ķekavas novada tūrisma attīstības seminārs veiksmīgi aizvadīts
22.aprīlī Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrā norisinājās pirmais tūrisma attīstības seminārs. Dalībnieku skaits pārsniedza 20 un to vidū bija Ķekavas novada tūrisma uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, tūrisma speciālisti no Salaspils, Baldones un Vecumniekiem, gidi un citi interesenti.
Pavadi mūsējos uz Dziesmusvētkiem
Jau pirmajā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dienā uz mēģinājumiem dodas pirmie Ķekavas novada kolektīvi.
Mūsu basketbola komandai priekšsacīkstēs pietrūkst veiksmes
Ķekavas novada zēnu basketbola komanda 10. un 11. maijā uzsāka cīņas par iekļūšanu Latvijas Jaunatnes olimpiādes finālturnīrā. Ķekavieši grupu spēlēs uzvarēja Kuldīgas un Grobiņas novadu, taču atzina Liepājas komandas pārākumu, kas liedza mūsu basketbolistiem kvalificēties nākamajai kārtai.
Somijas Grand Prix sacensības riteņbraukšanā
Ķekavas novada sporta skolas riteņbraukšanas audzēknis Dēvids Zikratijs, startējot Latvijas treka izlases sastāvā, Somijas Grand Prix sacensībās 1000m distancē ar startu no vietas junioru konkurencē izcīnīja 3.vietu. Marks Gorskis ieņēma šajā pašā distancē 4.vietu. Apsveicam audzēkņus ar rezultātiem starptautiskajās sacensībās.
Paziņojums par detālplānojuma “Vēri” apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 26. novembra sēdes lēmumu 2.§2. „Par detālplānojuma “Vēri”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” Ķekavas novada dome nolemj apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Vēri”.
Paziņojums par detālplānojuma „Lauku iela 1 un Lauku iela 5” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 28.04.2016. lēmumu Nr.2.§4.p. (prot. Nr. 16.) „Par detālplānojuma „Lauku iela 1 un Lauku iela 5” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Ķekavas rudens kauss 2017
Sestdien, teicamos laika apstākļos, Ķekavā notika tradicionālās jauno metēju sacensības lodes grūšanā un vesera mešanā. Šogad šīm populārajām sacensībām „mazā” – piecu gadu jubileja.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābolkrasti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.5. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ābolkrasti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Aicina pieteikties 2019./2020. mācību gada Vītolu fonda administrētajām stipendijām
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju!
03.05. plkst.18.00 Orķestru svētki Ķekavas sporta klubā
Ķekavas Mūzikas skola aicina uz Orķestru svētkiem
III Latvijas Junioru un jauniešu čempionāts peldēšanā
3.-4. maijā Ķīpsalas peldbaseinā norisinājās gada lielākās peldēšanas sacensības jauniešiem un junioriem “III Latvijas Junioru un jauniešu čempionāts peldēšanā”. Šīs sacensības pulcēja ap 600 dalībniekiem ne tikai no Latvijas, bet arī Portugāles, Igaunijas, Lielbritānijas, Lietuvas.
SIA "Mežmaļi+" aicina darbā krāsotāju
Piedāvājam pastāvīgu darbu mūsdienīgā koka logu un durvju ražotnē Valdlaučos, draudzīgu kolektīvu, kā arī konkurētspējīgu atalgojumu par kvalitatīvi paveiktu darbu.
30. septembrī Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē par domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts deputāts Andris Ceļmalnieks
Līdzšinējais domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aigars Vītols 29.septembrī iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no amata. Balstoties uz šī iesnieguma pamata, dome šodien pieņēma lēmumu par viņa atbrīvošanu no amata.
Ķekavas TIC veicina vides drošību
Ķekavas TIC telpās Latvijas un ārvalstu tūristiem iespējams nodot izlietotās elektroiekārtu baterijas.
Dziesmusvētkos - desmit Ķekavas novada kolektīvi
Ķekavas novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos pārstāvēs kopumā desmit bērnu un jauniešu kolektīvi.
Par detālplānojuma „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 8. oktobrī pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā apstiprināšanu”.
Paziņojums par detālplānojuma „Erceni” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 14.04.2016. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 15) „Par detālplānojuma „Erceni” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Divas zelta medaļas riteņbraukšanā
Santa Sanija Jurgena Latvijas Jaunatnes Olimpiādē izcīnija divas zelta medaļas Ķekavas novadam.
Vieglatlētikas sacensības "Valmieras spēles" 2.kārta
Šā gada 12.jūlijā Valmierā norisinājās vieglatlētikas sacensības Valmieras spēles 2.kārta.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dārta”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.4. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārta”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Baložu vidusskola iegūst 3.vietu konkursā „Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2018”
2018. gadā 185 izglītības iestādes veiksmīgi piedalījās CSDD satiksmes drošības projektos. Apsveicam Ādažu vidusskolu ar izcīnīto titulu - Labākā CSDD satiksmes drošības skola. Otro vietu ir ieguvusi Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola un godpilno trešo vietu iegūst Baložu vidusskola.
11.-13.aprīlī lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības izstāde "Pavasaris 2019" Rāmavā
11.-13.aprīlī lauksaimniecības, lopkopības, dārzkopības izstāde "Pavasaris 2019" Rāmavā
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" meklē skolotāja palīgu uz pilnu slodzi.
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" meklē skolotāja palīgu uz pilnu slodzi.
Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce
2019./2020. mācību gada pirmklasnieku vecāku sapulce – 8.maijā 19.00 Ķekavas vidus-skolas sākumskolas klašu ēkā Nākotnes ielā 1a, Ķekavā.
Regbija nedēļas nogale
Šajā nedēlas nogalē ( 27.-28. aprīlī ) tika atklātas Latvijas regbija federācijas jaunatnes sacensības un Latvijas kauss regbijā.
SIA "DOJUS Latvija" aicina darbā noliktavas darbinieku
SIA "DOJUS Latvija" - pasaulē lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja John Deere oficiālais dīleris Latvijā - aicina komandā noliktavas darbinieku.
Uzņēmēju dienas 2019 Ķekavas novadā
No 29.oktobra līdz 1.novembrim, jau trešo reizi norisināsies Ķekavas novada Uzņēmēju dienas, kuru ietvaros notiks gan sociālajai uzņēmējdarbībai veltīts darbnīca-seminārs, gan uzņēmēju kontaktbirža, kurā būs iespējams satikt dažādu nozaru pārstāvjus un izveidot jaunus biznesa kontaktus. Tāpat norisināsies nu jau ikgadējais Jauniešu uzņēmīguma forums, kā arī Uzņēmēju gada balvas godināšanas ceremonija.
Dziesmusvētku pasākumi 7.jūlijā
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku otrās dienas, 7.jūlija, svarīgākie notikumi.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Īgumi" un "Nameji", Ķekavā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 31.01.2013. sēdes lēmumu 2. § 3. "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma "Īgumi" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajam īpašumam "Nameji", Ķekavā (protokols Nr.3) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma "Īgumi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 un nekustamajā īpašumā "Nameji", Ķekavā.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu
Detālplānojuma apstiprināšana nekustamajam īpašumam „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma „Mežgravas” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 14.04.2016. lēmumu Nr.2.§4.p. (prot. Nr. 15) „Par detālplānojuma „Mežgravas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā
21.06.2017. notika Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā
Sabīne Krūmiņa izcīna 3.vietu Latvijas čempionātā U-18 vecuma grupā, Ventspilī
Š.g. 01.-02.jūlijā uz Latvijas čempionātu U20 un U18 vecuma grupām, Olimpiskais centrs „Ventspils” vieglatlētikas stadions bija pulcējis labākos vieglatlētus no visas Latvijas.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā”.
Vidusskolas Basketbola Komanda augstumos
Pienāca 14. septembris, un tā bija parasta darbadiena lielākajai daļai cilvēku, taču ne Ķekavas vidusskolnieku basketbola komandai. Ar pozitīviem prātiem un kaujas gatavībā ieradāmies Saldū. Turnīra atlases likme augsta - ceļazīme uz skolu basketbola pasaules čempionātu Grieķijā.
Ģimeņu galda spēļu pēcpusdienas
Ģimeņu galda spēļu pēcpusdienas
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku
Koncerts "Ceļojumu paskartes"
26.aprīlī plkst 18.00 Ķekavas sākumskolas zālē notiks mūsdienu deju kolektīvu koncerts "Ceļojumu paskartes"
Peldēšanas sacensības “Medūzas kauss”
26.aprīlī Jūrmalā notika peldēšanas sacensības “Medūzas kauss”. Sacensībās piedalījās sportisti no Ogres, Rēzeknes, Dobeles, Saldus, Jūrmalas un 15. Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi. Šajās sacensībās izdevās izcīnīt 13 godalgotās vietas, kā arī stafešu peldējumos gan zēniem , gan meitenēm tikt uz pjedestāla 3.vietas.
SIA “MMD SERVISS” aicina darbā noliktavas pārzini
SIA “MMD SERVISS” Latvijā darbojas kopš 2006.gada un ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem loģistikas un noliktavas pakalpojumu sfērā. Uzņēmums veiksmīgi sadarbojas, gan ar ES valstīm, gan ar NVS valstīm un uz doto brīdi tajā ir nodarbināti ap 330 darbinieki.
Sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door” aicina pieteikties ideju autorus jaunajai akselerācijas programmai
Līdz 7. oktobrim tie, kam ir ideja par sociāla uzņēmuma veidošanu, vai arī tie, kas jau šādu uzņēmumu ir izveidojuši, aicināti pieteikties īpašai akselerācijas programmai. To jau piekto reizi realizēs sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Apmācību programma piecu mēnešu garumā būs vērsta tieši uz sociālo uzņēmējdarbību un tās attīstīšanu. Labākās noslēguma prezentācijas autors arī saņems 1000 eiro savas idejas attīstīšanai.
Sāk darboties Dziesmusvētku Informācijas un preses centrs
No 6. jūlija plkst. 8.00 sāk darboties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Informācijas un preses centrs Vērmanes dārzā, Tērbatas ielā 2, Rīgā, bijušajā Vernisāžas ēkā, ieeja no parka puses
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā „Degas”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2.§.12 (protokols Nr.25) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam „Degas”
Aicina Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes talismanam dot vārdu
Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes talismani būs divi teliņi – teliņš un telīte, kas priecēs dalībniekus un apmeklētājus. Aicinām ikvienu līdz 1.jūnijam Ventspils pilsētas portālos www.ventspils.lv un www.ventasbalss.lv izteikt priekšlikumus par teliņa un telītes vārdiem.
Par detālplānojuma „Gravas” saistošo noteikumu nr. SN-TPD-198/2009 atcelšanu daļā
2013. gada 8. augustā Ķekavas novada dome izvērtējot A. Gedrovica 2013. gada 29.jūlija iesniegumu (reģistrācijas Nr. 1-6/13/3483) ar lūgumu apstiprināt detālplānojuma „Gravas” grozījumus nekustamajā īpašumā Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0837, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ar lēmumu 2.§5. nolēma apstiprināt saistošos noteikumus nr. SN-TPD-3/2013 detālplānojuma „Gravas” daļā- nekustamajam īpašumam Gravu iela 17, kadastra numurs 8070 012 0387.
Paziņojums par detālplānojuma „Mušmires” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 22.10.2015. lēmumu Nr.2.§2.p. (prot. Nr. 30) „Par detālplānojuma „Mušmires” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
"Latvijas čempionātā 2017" U-14 vecuma grupā diska mešanā dubultuzvaru svin Augusts Skride un Mārtiņš Pundiņš
Š.g. 07.jūnijā Iecavas vieglatlētikas stadionā norisinājās Latvijas čempionāts 2017, U-14 vecuma grupām. Sacensībās startēja 2003.-2004.gadā dzimuši audzēkņi no visas Latvijas.
Jūrmalas velomaratons 2017
10.jūnijā Jūrmalā norisinājās tradicionālais Jūrmalas velomaratons 2017, kurā dalību ņēma arī ĶNSS jaunie riteņbraucēji.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā”.
27.09.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas mākslas skolas izstādes aprīlī
Ķekavas mākslas skolas izstādes aprīlī
Ķekavas novada sporta skola aicina darbā peldēšanas treneri
Ķekavas novada sporta skola ar 2019. gada 11. aprīli aicina darbā peldēšanas treneri uz noteiktu laiku
Sezonas atklāšanas sacensības Aizkrauklē
Š.g. 24.aprīlī Aizkraukles vieglatlētikas stadionā norisinājās Aizkraukles novada sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības mešanu disciplīnās U16, U14 un U12 vecumu grupās. Vieglatlētikas disciplīnās vesera, diska, šķēpa mešanās un lodes grūšanā saviem spēkiem mērojās sportisti no visas Latvijas.
SIA “MMD SERVISS” aicina darbā loģistikas speciālistu
SIA “MMD SERVISS” Latvijā darbojas kopš 2006.gada un ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem loģistikas un noliktavas pakalpojumu sfērā. Uzņēmums veiksmīgi sadarbojas, gan ar ES valstīm, gan ar NVS valstīm un uz doto brīdi tajā ir nodarbināti ap 330 darbinieki.
Turpmāk Daugmalē nevarēs norēķināties par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem
No 1.oktobra Daugmalē vairs netiks nodrošināta maksājumu pieņemšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un nekustamo īpašuma nodokli.
Sākas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
6. jūlijā ar svētku atklāšanas pasākumu un tautas deju kolektīvu laureātu koncertu VEF Kultūras pilī Rīgā sāksies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas ilgs līdz 11. jūlijam.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglītes”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 13.12.2012. sēdes lēmumu 2.§.10 (protokols Nr.25) ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma „Eglītes”
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stobriņi” un nekustamā īpašuma „Karjeras” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stobriņi”, kadastra numurs 8070 012 0223, nekustamā īpašuma „Karjeras”, kadastra numurs 8070 005 0055, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0288, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
Par izmaiņām izdotajā darba uzdevumā detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādei
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija lēmumu Nr.2.§4. „Par grozījumiem 16.08.2012. lēmumā Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā” (protokols Nr. 9) detālplānojuma grozījumu sastāvā iekļauts nekustamais īpašums Doles iela 3, Baložos.
Balso par Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes jaunajiem sportistiem nominācijā “Rītdienas zvaigznes”
No šodienas portālā “Draugiem.lv” Olimpiādes lapā sākas balsošana par Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes dalībniekiem, kuri ir izvirzīti nominācijai „Rītdienas zvaigznes“. Par Latvijas reģiona talantīgajiem sportistiem ikviens varēs nobalsot no 31. maija līdz 10. jūnijam, plkst. 12.00 dienā.
Paziņojums par detālplānojuma Zvejnieku iela 8/10, Vimbukrogā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 6 Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Zvejnieku iela 8/10 Vimbukrogā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1875 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 12).
Salaspils PAVASARIS 2017 vieglatlētikā un RĪGAS ČEMPIONĀTS vesera mešanā jauniešiem
2017. gada 19.maijā Salaspils vieglatlētikas stadionā ļoti pavasarīgos laika apstākļos norisinājās Salaspils Sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības Salaspils PAVASARIS 2017 vieglatlētikā un RĪGAS ČEMPIONĀTS vesera mešanā jauniešiem.
TOYOTA Rīgas velomaratons
4.jūnijā notika tradicionālais TOYOTA Rīgas velomaratons,kur dalību ņēma arī Ķekavas novada sporta skolas jaunie riteņbraucēji.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Virsotne”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Virsotne”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
13.09.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Konkursa “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2018” labākā skola – Baložu vidusskola!
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) gada noslēgumā izvērtē organizētos projektus; konkurss jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem “Jauno satiksmes dalībnieku forums 2018” bija viens no projektiem, kurā skolas pelnīja punktus. Šajā konkursā pēc punktiem par labāko skolu kļuva - Baložu vidusskola!
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491, izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu. Pieteikties vakancei iespējams līdz 2019. gada 24. martam.
Veselības veicināšanas pasākumi kopā ar uztura speciālisti
Veselības veicināšanas pasākumi kopā ar uztura speciālisti
26. Starptautiskais K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensības brīvajā cīņā 2019
13.-14.04.19. Rīgā Sporta manēžā norisinājās 26. Starptautiskais K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensības brīvajā cīņā 2019. Turnīrā tradicionāli piedalījās komandas no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas un Latvijas.
SIA “MMD SERVISS” aicina darbā noliktavas strādnieku
SIA “MMD SERVISS” Latvijā darbojas kopš 2006.gada un ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem loģistikas un noliktavas pakalpojumu sfērā. Uzņēmums veiksmīgi sadarbojas, gan ar ES valstīm, gan ar NVS valstīm un uz doto brīdi tajā ir nodarbināti ap 330 darbinieki.
Akcija „Dienas bez rindām” mudina iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus
No 30.septembra līdz 4.oktobrim norit akcija “Dienas bez rindām 2019”, ko organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā. Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kas ir ātrāks un ērtāks risinājums.
Paziņojums par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijas publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 20.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 17.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.20. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Vecvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vidzemnieki”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 22.11.2012. sēdes lēmumu 2.§.4 (protokols Nr.24) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”
Paziņojums par detālplānojuma "Rāmavas ielas izveidei" publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 23. maijā pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 6 „Par detālplānojuma projekta Rāmavas ielas izveidei nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma uzdevums ir pamatot Rāmavas ielas posma izveidi un veikt zemes vienību sadalīšanu nekustamajos īpašumos „Ādiņas” un „Ādiņas-2” Rāmavā .
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vecgaņģi-3” Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā detālplānojuma publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 23.05.2013. lēmumu Nr.2.§5.p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma „Vecgaņģi-3” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensību grafiks
2013. gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensību grafiks pēc sacensību vietas, kā arī pēc sporta veida.
Valmieras BSS un Valmieras VK organizētās vieglatlētikas sacensības
Š.g.16.maijā Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi piedalījās Valmieras BSS un Valmieras VK organizētajās sacensībās lodes grūšanā, diska mešanā un barjierskriešanā.
SEB MTB maratona 2.posms
21.maijā Siguldā norisinājās SEB MTB maratona 2.posms
06.09.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada izglītības iestāžu svešvalodas skolotāji viesojas Lietuvā
2018.gada 9.novembrī Ķekavas novada izglītības iestāžu svešvalodu jomas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķekavas novada sadraudzības pilsētu Raseiņai, Lietuvā.
SIA "Baložu komunālā saimniecība" aicina darbā labiekārtošanas darbu strādnieku uz nenoteiktu laiku
SIA "Baložu komunālā saimniecība" steidzami aicina darbā labiekārtošanas darbu strādnieku uz nenoteiktu laiku.
28.03.-03.05. Mākslinieces Martas Dūdiņas-Ozoliņas darbu izstāde
28.03.-03.05. Mākslinieces Martas Dūdiņas-Ozoliņas darbu izstāde
Ādažu BJSS čempionāts peldēšanā
2019. gada 12. aprīlī notika peldēšanas sacensības Ādažos. Sacensībās startēja sportisti no Latvijas, Lietuvas sporta skolām un klubiem. Ķekavas novada sporta skolu pārtstāvēja 21 sportists. Kopumā tika izcīnītas 10 godalgotās vietas.
SIA "MMD SERVISS" aicina darbā palīgstrādnieku
SIA “MMD SERVISS” Latvijā darbojas kopš 2006. gada un ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem loģistikas un noliktavas pakalpojumu sfērā. Uzņēmums veiksmīgi sadarbojas, gan ar ES valstīm, gan ar NVS valstīm un uz doto brīdi tajā ir nodarbināti ap 330 darbinieki.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aigars Vītols pilnībā noraida pret viņu KNAB vērstos iespējamos pārmetumus
Svētdien, 29. septembrī, Ķekavā, preses brīfingā Ķekavas novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aigars Vītols pilnībā noraida pret viņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vērstos iespējamos pārmetumus un aizdomas, un cer uz taisnīgu un objektīvu tiesībsargājošo institūciju darbu situācijas noskaidrošanai.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pipari"
Ķekavas novada dome nolemj apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Pipari”, kadastra numurs 8070 011 0009, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-10/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pipari”, kadastra numurs 8070 011 0009, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Pirmās sacensību maratonu uzsāk mākslas vingrotājas
Latvijas Jaunatnes olimpiādes ietvaros pirmās cīņas uzsāksies mākslas vingrošanā - 12. jūnijā plkst. 14.00 Liepājas Olimpiskajā centrā. Ķekavas novadu pārstāvēs četras mākslas vingrotājas – Elīza Bērziņa, Raiva Dombrovska-Pisarenko, Linda Kinca, Darja Krasnova – no Ķekavas novada sporta skolas.
Eduarda Jakobsona kausi 2017 vesera mešanā
Sestdien „Daugavas” stadiona metēju laukumā, kā ik pavasari, notika tradicionālās trenera Eduarda Jakobsona piemiņas kausu izcīņas sacensības vesera mešanā.
Ķekavas velomaratons 2017
20.maijā Ķekavā notika tradicionālais Ķekavas velomaratons.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.20. „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
23.08.2018. Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Vidusskolēn - piedalies konkursā “Gada jaunais autovadītājs”!
CSDD aicina vidusskolēnus piedalīties konkursā “Gada jaunais autovadītājs”. Konkurss paredzēts 15-18 gadu veciem jauniešiem, jo pēc statistikas datiem tieši viņi visbiežāk nonāk ceļu satiksmes negadījumos.
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz projektu vadītāja/-as starptautiskās sadarbības jautājumos amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja/-as starptautiskās sadarbības jautājumos amatu.
Angļu valodas stunda - Konfernce par globalizāciju
2.aprīlī angļu valodas mācību stundas ietvaros 10.b klases skolēniem pirmo reizi bija iespēja pamēģināt iejusties zinātniskās konferences dalībnieku un vadītāju lomās. Konference noritēja angļu valodā. Konferences tēma: globalizācija.
LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES BRĪVAJĀ CĪŅĀ JAUNIETĒM UN JAUNIEŠIEM (U15) vecuma grupai
Rīgas sporta manēžā norisinājās 2019. gada LATVIJAS VALSTS MEISTARSACĪKSTES BRĪVAJĀ CĪŅĀ JAUNIETĒM UN JAUNIEŠIEM (U15) vecuma grupai. Sacensībās piedalījās jaunieši , kuri dzimuši no 2004. līdz 2006. gadam un jaunietes no 2004. līdz 2007. gadam.
Makšķernieku veikals t/C "Liiba" aicina darbā pārdevēju
Makšķernieku veikals Ķekavā (t/c "Liiba") izsludina vakanci uz vecākā pārdevēja amatu.
18.maijā Starptautiskā muzeju diena arī Ķekavas novadpētniecības muzejā
Atzīmējot Starptautisko muzeju dienu, 18. maijā Ķekavas novadpētniecības muzejs dāvina apmeklējumu bez maksas.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aškevicas
Ķekavas novada Dome nolemj apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Aškevicas”, kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-11/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aškevicas”, kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Mūsējo startam seko līdzi Ķekavas novada interneta vietnē
Par Ķekavas novada sportistu gaitām, sacensību rezultātiem, emocijām un pārdomām ikviens varēs uzzināt Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Atbalsti mūsējos!
"Sportlands kauss" 2. posms vieglatlētikā
Š.g. 10.maijā Saldū, norisinājās vieglatlētikas sacensības pieaugušo un U-16 vecuma grupās -"Sportland kauss 2.posms".
Jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā Kuldīgā
13. maijā Jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņā riteņbraukšanā Kuldīgā Santa -Sanija Jurgena grūtā cīņā ar savām konkurentēm izcīnīja 1.vietu 30km grupas braucienā šosejā starp jaunietēm. Apsveicam ĶNSS riteņbraukšanas nodaļas audzēkni ar panākumu!
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.19. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Degviela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1074, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
09.08.2018. Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldības Mūzikas skolas saņems “Latviešu kordziesmas antoloģiju”
Ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI atbalstu 100 Latvijas mūzikas skolām tiks uzdāvināta “Latviešu kordziesmas antoloģija” — 12 sējumi, ko veidojis profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta Kokara un mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā. Ķekavas novada pašvaldībā grāmatas saņēma Ķekavas Mūzikas skola.
“Gent Wevelgem” sacensības riteņbraukšanā
Svētdien, 31. martā,Beļģijā notiekošajā prestižā “Gent Wevelgem” Junioru meiteņu grupas sacensībās visaugstāk no latvietēm ierindojās Santa Sanija Jurgena, kurai 97. pozīcija.
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Ķekavas novada sporta skolas direktora/es amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu Ķekavas novada sporta skolas direktora/es amatu
Meklē pārdevēju t/c Liiba
Meklējam pārdevēju t/c Liiba Ķekavā rūpniecības preču tirdzniecībai. Tālr. plašākai informācijai 26446174. Sludinājums aktīvs līdz 2019. gada 31. augustam.
Rāmavā norisināsies Lauksaimniecības un meža tehnikas izstāde- Lauku sēta 2019
No 3.līdz 5.oktobrim Rāmavā norisināsies 28.starptautiskā Lauksaimniecības un meža tehnikas izstāde- Lauku sēta 2019.
18.maijā, 10.30 Grāmatu Tārpiņš Ķekavas pagasta bibliotēkā aicina kopīgi palasīt pasaciņas
Grāmatu Tārpiņš gaidīs bērnus (līdz 5 gadiem) un viņu vecākus, lai kopā lasītu un padarītu kādus rokdarbus.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rāmavas iela 4”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 30.08.2012. sēdes lēmumu 2.§2 (protokols Nr.17) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rāmavas iela 4” Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam 2013.gada grozījumu apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 18.aprīļa lēmumu Nr.2.§12. „Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam 2013.gada grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.8) apstiprināta Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam, 2013.gada grozījumu (daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) pilnveidotā 2. redakcija kā galīgā.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē startēs arī Ķekavas novads
No 12. līdz 15. jūnijam norisināsies Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā Ķekavas novadu pārstāvēs 41 sportists un 15 treneri.
Rīgas atklātās meistarsacīkstes šosejas riteņbraukšanā
Ar Rīgas atklātajām meistarsacīkstēm šosejas riteņbraukšanā 2017. gada 8. aprīlī uzsākām riteņbraukšanas sezonu
Starptautiskais festivāls „Rokiškis 2017”
Š.g.04.maijā Lietuvā, Rokiškos norisinājās ikgadējās starptautiskais vieglatlētikas mešanas festivāls „Rokiškis 2017” mešanas disciplīnās – vesera, šķēpa, diska mešanās un lodes grūšanā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Beitiņi-4”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 8.martā pieņēmusi lēmumu Nr.17. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Beitiņi-4”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Mākslas vingrotājas turpmāk trenēsies uz jauna vingrošanas paklāja
Treneres Estere Repke, Aina Ancīte un viņu audzēknes vēlas pateikt milzīgu paldies Ķekavas novada sporta skolai un Ķekavas novada pašvaldībai par tikko iegādāto jauno vingrošanas paklāju, kas ļaus divas reizes nedēļā pilnvērtīgi trenēties zem atbilstoša augstuma griestiem.
“Ķekavas Sociālās aprūpes centrs” aicina darbā dienas centra “Adatiņas” (Daugmalē) vadītāju
Pašvaldības aģentūra “Ķekavas Sociālās aprūpes centrs” aicina darbā dienas centra “Adatiņas” (Daugmalē) vadītāju uz noteiktu laiku.
Pogu vakars
Ķekavas vidusskolai atkal (jau 18 reizi) "piepogāti" 94 devīto klašu skolēni un viņu klases audzinātāji: Dangute Vīgupa, Anna Miškina, Jānis Bebers un Iveta Urpena.
Latvijas ziemas čempionāts 2019 vesera mešanā
Š.g. 23.martā Salaspils pašvaldības stadionā norisinājās "Latvijas ziemas čempionāts 2019 vesera mešanā". Savus šā gada pirmos startus aizvadīja arī Ķekavas novada sporta skolas vesera metēji.
Spirits&Wine aicina darbā pārdevēju-kasieri
Lielākais specializētais alkoholisko dzērienu lielveikasl Baltijā "Spirits&Wine" aicina darbā pārdevēju-kasieri
Tehniskās jaunrades parks Baložos – vieta, kur gūt lidošanas prieku
Šā gada sākumā tika sakārtota līdz šim neizmantota teritorija Baložos. Domājot par tālāko šīs teritorijas attīstību, Ķekavas novads šeit sācis Tehniskās jaunrades parka izveidošanu, kā arī plāno veicināt jauniešu interesi par tehnisko jaunradi.
Līdz 15.maijam Ķekavas KN lampu izstādes Logs Gaismas ielā - IX
Izstādes atklāšana notiks 29.martā pulksetn 13.00.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Džutas”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 12.07.2012. sēdes lēmumu 2.§8. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Džutas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 23.jūlija lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2015 „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Dobeles sporta skolas un RSK "Tandēms" velokross
Šajās sacensībās dalību ņēma arī ĶNSS jaunie riteņbraucēji. Šīs ir beidzamās 2016. gada velosezonas sacensības velokrosā ar MTB velosipēdiem
2017.gada sezonu Ķekavas novada sporta skolas vieglatlēti sākuši ar lieliskiem rezultātiem
Š.g.25.aprīlī Aizkraukles vieglatlētikas stadionā norisinājās ikgadējās sacensības vieglatlētikas mešanas disciplīnās – vesera, šķēpa, diska mešanās un lodes grūšanā. Ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos „Aizkraukles novada Sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības „Metēju diena”” bija pulcējusi dalībniekus no visas Latvijas un Lietuvas.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Stabules”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 8.martā pieņēmusi lēmumu Nr.18. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Stabules”, Krogsilā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Jau ceturto gadu Ķekavas vidusskola piedalās projektā “Sporto visa klase”
Audzēkņi no deviņām Ķekavas vidusskolas klasēm šogad piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā projektā “Sporto visa klase”. Projekta sākumu Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta zālē atzīmēs 6. novembrī plkst. 9.00.
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu uz noteiktu laiku
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz iepirkumu speciālista/-es amatu uz noteiktu laiku. Pieteikumus aicinām iesūtīt līdz 28. janvārim.
Valmieras BSS atklātās meistarsacīkstes peldēšanā
15.-16.martā Valmierā notika peldēšanas sacensības. Šajās sacensībās piedalījās 16 sporta skolas un klubi no visas Latvijas un Igaunijas.
Uzņēmums SIA FRISTADS KANSAS PRODUCTION aicina darbā apģērbu šuvējas, operatorus, produkcijas kontrolierus un citus darbiniekus!
Starptautiskais Fristads Grupas uzņēmums SIA FRISTADS KANSAS PRODUCTION, kas ražo sertificētus darba apģērbus, sakarā ar pārvākšanos uz jaunām un modernām ražošanas un noliktavas telpām, meklē jaunus darbiniekus.
Praktiskās un teorētiskās nodarbības visai ģimenei
Ķekavas novadā tiek īstenots projekts, kura mērķis ir ģimenei labvēlīgas vides veidošana sabiedrībā – daudzveidīgu ģimenisko vērtību popularizēšanas pasākumu organizēšanai un aktivitāšu īstenošanai. Aicinām izmantot iespēju un apmeklēt nodarbības jau septembrī!
Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums
Paziņojums par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-45/2009 „Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums”
Vieglatlētikas sacensībās Iecavā
Š.g. 01.martā Iecavā norisinājās Iecavas novada sporta skolas „Dārtija” atklātās vieglatlētikas sacensības telpās. Tajās piedalījās Ķekavas novada sporta skolas vieglatlēti.
Jūrmalas MTB velomaratons 2016
Ir noslēgušās vienas no beidzamajām 2016.gada velosezonas sacensībām Latvijā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 15.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.19. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
26.07.2018. Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas Mūzikas skolas koris pārsteidz klausīotājus jaunajā Insbrukas koncertzālē
Agrs 22. oktobra rīts, kad pie Ķekavas Mūzikas skolas pulcējas koris, lai dotos koncertceļojumā uz Insbruku, Austrijā. Lai gan ir ļoti agrs, noskaņojums koristu vidū ir pacilāts, būs iespēja atkal satikt brīnišķīgo Tiroles jauniešu kori un viņu diriģentu Oliveru Felipe-Armass.
Pļavniekkalna sākumskola aicina darbā skolotājus
Pļavniekkalna sākumskola aicina darbā sākumskolas skolotājam darbam uz laiku, kā arī ritmikas skolotāju (1.-6. kl.) un tautisko deju kolektīva vadītāju.
Žetonu vakars
15.marts - mūsu skolai nozīmīga diena - 12.klašu skolēni saņem Ķekavas vidusskolas žetonu
Latvijas U-16 čempionāts vieglatlētikā
Aizvadītajās brīvdienās, 23. un 24.februārī Rīgas sporta manēžā norisinājās Latvijas U-16 čempioāts. Izpildot normatīvus, tiesības startēt šajā čempionātā bija izcīnījuši arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi.
Aicinām apmeklēt akordeona mūzikas koncertu!
Ceturtdien, 7. martā plkst.19.00 Ķekavas Mūzikas skolas zālē uz akordeona mūzikas koncertu aicina mūsu skolas skolotāja SAMANTA ČIPINSKA!
SIA Wellman Logistics noliktavā aicinām darbā preču marķētāju
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā preču marķētāju. Var strādāt arī nepilnu slodzi.
Piesaki aktīvu un radošu daudzbērnu ģimeni no Ķekavas novada
Ķekavas novada pašvaldība un Rīgas plānošanas reģions aicina pieteikt aktīvu un radošu daudzbērnu ģimeni no novada, kura ar savu ikdienas dzīvi, darbu un paveikto iedvesmo līdzcilvēkus un apliecina, ka mūsu valsts pamatu veido stipras ģimenes, lai šogad decembrī kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu iedegtu svētku egli pie Rīgas pils.
Kļūsti par zvaigzni jau tagad, piesakies TALANTU KONKURSĀ!
Baložu pilsētas kultūras nams izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu talantu konkursam Zvaigzne 2011. Pieteikt savu dalību konkursam iespējams līdz 6.aprīlim.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” un „Silaines”
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Silmētras” (kadastra numurs 8070 008 0468) un „Silaines” (kadastra numurs 8070 008 2381), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 12.septembra sēdes lēmumu Nr.11. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Atlases sacensībās uz Latvijas čempionātu kvalificējas pieci lodes grūdēji
Š.g. 19.janvārī Rīgas sporta manēžā norisinājās Sporta skolas „Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā „C” grupai un Rīgas zonas atlases sacensības uz Latvijas čempionātu, kurās veiksmīgi startējuši lodes grūdēji no Ķekavas novada sporta skolas.
Kuldīgas atklātās meistarsacīkstes riteņbraukšanas krosā
10. oktobrī Kuldīgas rajonā norisinājās Kuldīgas novada sporta skolas atklātās meistarsacīkstes riteņbraukšanas krosā, kur atzīstamus rezultātus uzrādīja Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zvaniņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 15.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.20. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvaniņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
13.07.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
"Maxima" pieejami Ķekavas novada mazpulcēnu audzēti simtgadei veltīti sīpoli
No 17. oktobra “Maxima Latvija” XXX formāta veikalos t/c “Rīga Plaza”, t/c “Domina” un Ulmaņa gatvē 88a, kā arī XX formāta veikalā Mārupē ir pieejami biedrības “Latvijas mazpulki” bērnu izaudzētie sīpoli Latvijas karoga krāsās, kuru audzēšanā iesaistījušies arī mazpulcēni no Ķekavas novada mazpulku kluba “Daugmales mazpulks”.
“Ķekavas sociālās aprūpes centrs” aicina darbā medicīnas māsu uz noteiktu laiku
Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” aicina darbā medicīnas māsu uz noteiktu laiku. Pieteikšanās līdz 2019. gada 12. janvārim.
Peldēšanas sacensības “Ātrais delfīns”
24.februārī Salapilī notika peldēšnas sacensības, kurās piedalījās sportisti no Ādažiem, Stopiņiem, Salaspils swimming team, Ogres, PK Vētra, PK Gauja, Rīdzene/ZPN un Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi. Šajās sacensībās mūsu sporta skolai izdevās izcīnīt 24 godalgotās vietas, kā arī sasniegti vairāki augstvērtīgi rezultāti.
SIA "VIKRI K" aicina darbā floristu-ziedu pārdevēju
SIA "VIKRI K" aicina darbā floristu-ziedu pārdevēju ziedu veikalā, T/C "Dālderi", Ķekavā.
14.maijā, 14.00 Baložu pilsētas KN deju festivāls ĀBEĻZIEDOS
UZMANĪBU! MAINĪTS FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS LAIKS - SĀKUMS PLKST. 14.00.
Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Lapsiņas” un „Jaunbērzi”
„Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Lapsiņas” (kadastra numurs 8056 001 0105) un „Jaunbērzi” (kadastra numurs 8056 001 0343), Daugmales pagastā, apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”
Ķekavas novada sporta skolas vieglatlēti gadu iesākuši ar medaļām!
10.janvārī Ogres novada sporta centrā norisinājās šī gada pirmās vieglatlētikas sacensības "Ogres NSC atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 grupai". Tajās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zvirbuļi”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.17. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zvirbuļi”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
28.06.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Noslēdzies projekts “Jauniešu radošās darbnīcas ar Young Americans”
No 29. septembra līdz 1. oktobrim sadarbībā ar organizāciju “Young Americans” Pļavniekkalna sākumskolā norisinājās radošās darbnīcas Ķekavas novada bērniem, kas noslēdzās ar kopīgu koncertu-šovu “Atklāj savu talantu”.
Burtiņu svētki
Kā tradīcija jau ir izveidojusies, ka 1. klasēm janvāra beigās tiek atzīmēti Burtiņu svētki
Ķekavas novada čempionāts peldēšanā
16.februārī Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseinā notika Ķekavas peldēšanas čempionāts. Tas tika sadalīts divās daļās.
Apavu un apģērbu veikals visai ģimenei “Rubija” aicina darbā pārdevējas/-us - konsultantes/-us
Sakarā ar tīkla paplašināšanos apavu un apģērbu veikals visai ģimenei “Rubija” aicina pievienoties mūsu komandai pārdevējas/-us - konsultantes/-us. Aktuālas trīs vakances uz nenoteiktu laiku Ziepniekkalna ielā 73, šosejas Rīga- Ķekava- Bauska (A7).
Iespēja šajā rudenī- nodod auto riepas un bioloģiskos atkritumus bez maksas!
Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē bezmaksas akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus.
Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Čemuri” un „Čemuri-1”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 26.01.2012. sēdes lēmumu 2.§5 (protokols Nr.2) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Čemuri” (kadastra numurs 8070 008 1523) un „Čemuri-1” (kadastra numurs 8070 008 2151), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
Salaspils sporta skolas vieglatlētikas sacensības ``Rudens 2016``
2016. gada 19. novembrī ĶNSS audzēkņi piedalījās Salaspils sporta skolas vieglatlētikas sacensībās ``Rudens 2016`` vesera mešanā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
14.06.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada PII "Bitīte" steidzami meklē skolotāja palīgu uz pilnu slodzi
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" steidzami meklē skolotāja palīgu darbam uz pilnu slodzi.
Maxima Jaunatnes kauss
Svētdien, 10.februārī Rīgas sporta manēžā norisinājās vieglatlētikas sacensības "Maxima jaunatnes kauss" U16 un U14 vecuma grupām. Sacensībās arī piedalījās Ķekavas novada Sporta skolas sportisti divu treneru vadībā.
Improvizācijas izrāde “Mana dzimšanas diena”
6. februārī Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēm bija iespēja, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, skatīties radošās apvienības “Teātris un Es” jautro improvizācijas izrādi “Mana dzimšanas diena”.
Aicinām uz konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai 2019" Ķekavas Mūzikas skolas koncertu!
Svētdien, 17. februārī plkst.15.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē!
SIA Wellman Logistics noliktavā aicinām darbā uz pilnu slodzi datu apstrādes operatoru
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā uz pilnu slodzi datu apstrādes operatoru. Darbs noliktavā ar stacionāro skaneri, uzlīmju printeri, fotoaparātu un datoru. Svarīga ir augsta atbildības sajūta, precizitāte un pacietība.
Par detālplānojumu "Lapenieki"
Paziņojums par detālplānojuma "Lapenieki" Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā saistošo noteikumu grozījumiem
01.06.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Kokneses kauss 2016 vieglatlētikas mešanas disciplīnās
Š.g. 24.septembrī Kokneses novada I.Gaiša vidusskolas stadionā norisinājās ikgadējās vieglatlētikas sacensības - vesera, šķēpa, diska mešanās un lodes grūšanā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Degviela ” un “Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.19. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Degviela” un „Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbus novērtē starptautiskā konkursā “LIDICE 2018”
Čehijas Republikā noslēdzies jau 46. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2018”. Lepojamies – starp konkursa laureātiem arī Ķekavas Mākslas skolas audzēkņi.
PII "Bitīte" aicina darbā asistentu bērnam ar autiskā spektra traucējumiem
Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Katlakalnā no 1. novembra aicina darbā asistentu bērnam ar autiskā spektra traucējumiem 2018./2019. mācību gadā. Darbs piecas dienas nedēļā.
Ieskandinot Ķekavas Mūzikas skolas 30. jubilejas gadu aicinām uz SKOLOTĀJU KONCERTU!
Piektdien, 8. februārī plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas koncertzālē.
Ķekavas vidusskolā pie sākumskolas bērniem viesojās dzejnieces Indra un Zane Brūveres
Sākoties rudenim Latvijas skolu bibliotēkās bērniem bija iespēja iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”. Arī Ķekavas vidusskolas skolēni iesaistījās un šī gada 1. februārī, noslēdzot lasīšanas programmu, tikās ar dzejoļu grāmatas “Brūveri brūvē” autorēm – Indru un Zani Brūverēm.
Peldēšanas sacensības “Jaunie talanti”
2019. gada 7-8.februārī notika Jelgavas specializētās peldēšanas skolas atklātās sacensības “Jaunie talanti”. Sacensībās piedalījās 350 jaunie peldētāji no 20 Latvijas klubiem kā arī no lietuvieši no Viļņas un Varenas.
SIA Wellman Logistics noliktava pastāvīgam darbam Ķekavā meklē apkopēju darbam 2 reizes nedēļā
SIA Wellman Logistics noliktava pastāvīgam darbam Ķekavā meklē apkopēju darbam 2 reizes nedēļā. Apjoms - 1 biroja telpa, 2 ģērbtuves, virtuve, 2 tualetes un ieejas zona. Darba samaksa 130-160 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Uzsāks atpūtas vietas labiekārtošanu pie Titurgas ezera
Noslēdzoties labiekārtošanas projekta izstrādei, šonedēļ tiks uzsākta atpūtas vietas pie Titurgas ezera (Ezera ielā 7, Baložos) labiekārtošana un aktīvās zonas pilnveide, lai līdz oktobra beigām darbus pabeigtu un iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi izmanot uzlabotās atpūtas vietas iespējas, jo īpaši, nākamajā vasaras sezonā.
14.maijā Ķekavas novada tūrisma sezonas atklāšana
Programmā: pirmā šīs sezonas tūrisma ekskursija, DAUGMALES PILSKALNA SVĒTKI, Muzeju nakts pasākums KAIMIŅI Ķekavas novadpētniecības muzejā.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Piturgas”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 28.10.2010. sēdes lēmumu 2.§205. (protokols Nr.19) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Piturgas”
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
18.05.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, sēdes protokols, lēmumi...
Novada jauniešus aicina atklāt talantus kopā ar jaunajiem pedagogiem no ASV
Šajā rudenī Pļavniekkalna sākumskola sadarbībā ar organizāciju “Young Americans” laikā no 29. septembra līdz 1. oktobrim organizēs darbnīcas Ķekavas novada bērniem, kuru rezultātā 1. oktobrī plkst. 19.00 Baložu kultūras namā notiks neaizmirstams koncerts-šovs “Atklāj savu talantu”.
Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku
Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", reģ. nr. 90009002699, Ķeķavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19k-8, LV-2123, aicina pieteikties sociālā darbinieka amatam (9263501; viena vakance).
Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņi uzstājas mūsu Valsts prezidentam!
Pirmdien, 28. janvārī Ķekavas vidusskolā Valsts prezidents Raimonds Vējonis atklāja akciju "Draudzīgais aicinājums 2019": ""Draudzīgais aicinājums" ir mūsu iespēja sniegt savu ieguldījumu labākai izglītībai Latvijā, tā ir akcija, kas nodrošina ciešu un nozīmīgu atgriezenisko saiti starp pagātni, tagadni un nākotni. Dāvinot grāmatas savām skolām, tā ir mūsu iespēja sniegt savu ieguldījumu kopējam labumam – labākai izglītībai Latvijā!" . Atklāšanas svinīgajā pasākumā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņi - koris ar diriģenti Vinetu Litaunieci un simfo - džeza orķestris Eduarda Raubiško vadībā! Mūsu audzēkņi jutās ļoti saviļņoti un pagodināti par dāvāto iespēju muzicēt tik atbildīgā pasākumā, mūsu Valsts prezidentam klātesot! Tas noteikti visiem mums bija ārkārtīgi spilgts, ļoti īpašs un neaizmirstams pirmdienas rīts!
2019.GADA PIRMIE STARTI BRĪVAJĀ CĪŅĀ
Ķekavas novada sporta skolas brīvās cīņas audzēkņi Jauno gadu iesākuši ar sacensībām Bauskā, Viljandi
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā krāvēju uz pilnu slodzi
SIA Wellman Logistics noliktavā "Ciedri", "Saulgoži" aicinām darbā krāvēju uz pilnu slodzi. Lepojamies ar labu komandu un godīgu attieksmi no darba devēja puses. Nāc pulkā! Zvani 22028861.
Ķekavas novadpētniecības muzejā viesojas LR1 raidījums “Vietu lietas Latvijā”
Latvijas radio 1 raidījums “Vietu lietas Latvijā’” viesojās Ķekavas novadpētniecības muzejā, lai izzinātu Ķekavas vēsturi, noskaidrotu kāds pagasts izskatījies pirms vairāk nekā 200 gadiem, kādi ievērojami cilvēki te dzīvojuši un kas attēlots pazīstamā karikatūrista, novadnieka Edgara Ozoliņa mazāk zināmajos zīmējumos.
No 13. līdz 15.maijam Katlakalna Tautas nama bērnu radošā pulciņa darbi apskatāmi izstādē Bērnu pasaule 2011, Ķīpsalā
No 12. līdz 31.maijam darbi būs apskatāmi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 90 gadu jubilejas pasākumu ciklā Sporta spēles.
Par detālplānojuma „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu"
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu” grozījumu nekustamajā īpašumā Purva iela 2/4 apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-5/2011
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jūlijas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jūlijas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
17.05.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Zinību diena Ķekavas novadā 2018
Informācija skolēniem un viņu vecākiem par pirmās skolas dienas svinīgajiem pasākumiem Ķekavas novada izglītības iestādēs
Pļavniekkalna sākusmskola aicina darbā skolotājus
Pļavniekkalna sākusmskola aicina darbā krievu valodas, angļu valdoas un ritmikas skolotājus un tautisko deju kolektīva vadītāju.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina gada jubilejas peldēšanas sacensības
26.janvārī Bauskā norisinājās Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina gada jubilejai veltītas peldēšanas sacensības. Šis bija ļoti jauks pasākums ar apsveikumiem un priekšnesumiem. Pēc sacensībām visi sacensību dalībnieki un viesi tika aicināti arī uz svētku kliņģeri.
Veikals "Meistars" aicina darbā pārdevēju - kasieri.
Veikals "Meistars piedāvā pārdevēja - kasiera vakanci darbam Ķekavā.
Uzsāk darbu pie daudzdzīvokļu mājas siltināšanas Ķekavā, Nākotnes ielā 8
Septembrī uzsākti būvdarbi projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā” .
Par Ķekavas pagasta detālplānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”.
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 24.11.2009. sēdes lēmumu 2.§2.3 (protokols Nr.13) „Par Ķekavas pagasta detālplānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaundoliņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaundoliņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
10.05.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Pašvaldība arī 2018./2019. gadā turpinās sniegt atbalstu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai
Sākoties jaunajam mācību gadam, Ķekavas novada dome atbalstījusi ieceri apmaksāt ēdināšanu Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem piektās un sestās klases skolēniem bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma. Papildu piemaksas valsts apmaksātajai ēdināšanas maksai tiks nodrošinātas arī visiem Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs reģistrētiem 1.-4. klašu skolēniem, tāpat bezmaksas pusdienas no pašvaldības finansējuma varēs saņemt 7.-9.klašu skolēni no Ķekavas novadā deklarētām daudzbērnu ģimenēm.
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā projektu vadītāju.
21.decembris - 1.semestra noslēguma svinīgais pasākums
21.decembris - 2018./19.m.g. 1.semestra noslēgums - tas ir laiks, kad var palūkoties, kas padarīts.
Veikals "Elvi" aicina darbā pārdevēju un kasieri
Veikals "Elvi" piedāvā pārdevēja un kasiera vakances darbam Ķekavā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 83, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 73, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.
03.05.2018.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas Mākslas skola izsludina audzēkņu papilduzņemšanu
Ķekavas Mākslas skola izsludina audzēkņu papilduzņemšanu uz brīvajām vietām vispārizglītojošās skolas 3.klases vecuma bērniem 2018./2019. mācību gadam.
PII "Bitīte" aicina darbā uz pilnu slodzi skolotāja palīgu
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Katlakalnā aicina darbā uz pilnu slodzi skolotāja palīgu.
Ziemassvētku peldēšanas sacensības
22.decembrī peldēšanas klubs Goldswimmer Ķekavas peldbaseinā rīkoja sacensības. Šī bija jauks sportiska pasākums ar lielisku Ziemassvētku brīnumu garšu. Sacensību sākumā visus priecēja sinhrono peldētāju priekšnesumi.
Mūsu skolai - Draudzīgā aicinājuma fonda diploms
12.decembrī svinīgā ceremonijā Cēsīs tika apbalvoti Draudzīgā aicinājuma (DA) fonda skolu reitinga 2018.gada laureāti.
Uzņēmums "Three L Technologies" aicina komandā konstruktoru/-i
Uzņēmums "Three L Technologies" aicina komandā konstruktoru/-i. Atalgojums: 1400-1600 eiro (bruto).
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 3 „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 17).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tēraudlejas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tēraudlejas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
26.04.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Izsludina konkursu par zemes iegādi jaunas skolas būvniecībai
Lai nodrošinātu izglītības pakalpojuma pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu zemes vienības 3-5 ha (± 10 % robežās) platībā iegādei Ķekavas novada Katlakalna vai Rāmavas ciema teritorijā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2018. gada 10. septembrim.
Daugmales pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju
Daugmales pamatskola ar 5. novembrī aicina savā kolektīvā angļu valodas skolotāju. Pieteikšanās līdz 31. oktobrim.
SIA "Veselības centrs 4" filiāle "Valdlauči" aicina darbā klientu administratoru
SIA "Veselības centrs 4" filiāle "Valdlauči" aicina darbā klientu administratoru.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Dižcelmiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Dižcelmiņi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lejas Birznieki ”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
12.04.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Izglītības darbinieku konferencē tiksies vairāk nekā 200 pedagogi
Ceturtdien, 23. augustā, Ķekavas vidusskolas sākumskolā, Nākotnes ielā 1a, Ķekavas novada izglītības darbinieku konferencē pulcēsies vairāk nekā 200 novada pedagogi, lai īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.
“Sociālais dienests” aicina darbā uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatoru
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Reģ. Nr. 90009002699, Ķeķavas novadā, Ķekavas pag., Ķekavā, Gaismas ielā 19k-8, aicina pieteikties uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatora amatam (3412 03; viena vakance). Atalgojums –750.00 EUR.
Liepājas Starptautiskais Ziemassvētku peldēšanas turnīrs
13-14.decembrī Liepājā notika Starptautiskais Ziemassvētku peldēšanas turnīrs. Turnīrā piedalījās 383 bērni no piecām valstīm- Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas divās vecuma grupās.
Aicinām apmeklēt jauno vijolnieku Koncertu!
Pirmdien, 21. janvārī plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Koncertzālē muzicēs skolotāju Nataļjas Grigorovičas Skarbinikas; Edītes Markovas un Daigas Rozentāles 4.-7. klases vijolnieces. Koncertmeistari Jolanta Barinska un Roberts Ķibermanis.
Uzņēmums "Three L Technologies" aicina komandā praktikanti/-u Grāmatvedības nodaļā
Three L Technologies – vairāk nekā 16 gadus specializējas ventilējamo fasāžu un stikloto alumīnija konstrukciju projektēšanā, ražošanā un montāžā, Latvijā un citās pasaules valstīs. Turpmākajā attīstībā vēlamies savu komandu papildināt ar jauniem darba kolēģiem. Tāpēc aicinām pievienoties mūsu komandā praktikanti/-u Grāmatvedības nodaļā.
Paziņojums par apspriedi ar potenciālajiem piegādātājiem pirms iepirkuma “Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana” izsludināšanas
Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 23.septembrī, plkst. 9:00 rīko apspriedi ar piegādātājiem par Iepirkuma “Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana” dokumentāciju.
22.03.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Saules Ligzda”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Saules Ligzda”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Aizvadīta Latvijai veltītā vasaras nometne
Kad Dziesmu un deju svētki bija izskanējuši, mēs, nometnes “Es esmu Latvija” dalībnieki, steidzām kārtot somas, lai dotos uz Apšuciemu, kur notika privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” organizētā nometne. Šogad tā bija veltījums Latvijai.
P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" aicina darbā pedagogu uz pusslodzi
P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" aicina darbā pedagogu dienas centrā "Gaismas iela" (Ķekavā) uz pusslodzi.
Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas audzēkņu sacensības
8.decembrī notika peldēšanas sacensības sporta skolas audzēkņiem. Šīs sacensības tika rīkotas, lai jaunākie audzēkņi mācītos un izprastu sacensību gaisotni, sacensību kārtību un nozīmi.
Aicinām apmeklēt skolotāja Romana Lullas ģitāras klases audzēkņu Koncertu!
Trešdien, 9. janvārī plkst.18.00 Ķekavas Mūzikas skolas zālē.
SIA "HAVI Logistics" aicina darbā autovadītāju-ekspeditoru
SIA "HAVI Logistics", startptautisks loģistikas tīkls, kurā strādā vairāk nekā 9000 darbinieku un tiek apkalpoti klienti vairāk kā 100 valstīs, aicina darbā autovadītāju-ekspeditoru Kroņo, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Ķekavas pašvaldības iedzīvotāji piedalās projektā “Eiropas pilsētas par Eiropas Enerģijas Politiku”
No 2.-3.septembrim pieci pašvaldības iedzīvotāji, pārstāvot Ķekavas novada biedrību “Solis tuvāK’, piedalījās Foiano Di Val Fortore pašvaldības (Itālija) rīkotajā projektā “Eiropas pilsētas par Eiropas Enerģijas Politiku".
Daugmales pamatskola aicina darbā sākumizglītības pedagogu
Daugmales pamatskola no 29.10.2018. aicina darbā sākumizglītības pedagogu
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§1.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Usnes”, kadastra numurs 8070 003 0132.
08.03.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Aicinām Ķekavas skolas pieteikties izglītojošiem materiāliem par telefona lietošanu
Mūsdienās ir pierasts, ka bērni mobilo tālruni lieto jau no pirmās klases. Vienlaikus ir svarīgi, lai pirmā pieredze telefona lietošanā ir sekmīga - lai bērns saprot un apzinās, ka reizē ar telefonu iegūst arī atbildību par savu un apkārtējo drošību ikdienā un digitālajā vidē. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, jau 63 Latvijas novadu skolas un bērnudārzi pieteikušies izglītojošam materiālam par telefona lietošanu, un arī ikviena Ķekavas novada izglītības iestāde ir aicināta atsaukties Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm aicinājumam pieteikties materiāla saņemšanai. Materiāli tiks nogādāti mācību iestādēs, un mācību gada sākumā tos bez maksas saņems atbilstošā vecuma audzēkņu ģimenes.
Peldēšanas sacensības “Salaspils pludiņš”
25.novembrī Salaspilī notika peldēšanas sacensības “Salaspils pludiņš”. Sacensībās piedalījās peldētāji no Ogres, Ilūkstes, Stopiņiem, Inčukalna, Rīgas, Salaspils un Ķekavas. Ķekavas novada sporta skolu pārstāvēja 28 sportisti.
Ekskursija uz Latvijas Republikas Saiemu
2018.gada 7.decembrī Ķekavas vidusskolas skolēni devās uz Latvijas Republikas Saeimu. Šī ekskursija ir skolas ikgadēja tradīcija 12.klasēm, kuru organizē politikas un tiesību skolotāja Anita Tenisa.
Aicinām apmeklēt jauno vijolnieku Koncertu!
Piektdien, 11. janvārī plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas zālē 1. - 3.klašu vijolnieki aicina uz Koncertu, skolotājas Daiga Rozentāle un Edīte Markova, koncertmeistari Jolanta Barinska un Roberts Ķibermanis.
SIA "Three L Technologies" aicina darbā pakošanas darbinieku
SIA "Three L Technologies" aicina darbā pakošanas darbinieku Krustkalnos, Ķekavas novadā.
Katlakalna baznīca un Rāmavas muiža – Eiropas kultūras mantojuma dienu objekti
Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas bija veltītas restaurācijas tēmai, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, stiprinātu profesionalitāti un veicinātu autentiskuma izpratni. Šo dienu ietvaros par veiksmīgu restaurācijas procesu un rezultātu atzinīgi novērtēti arī divi izcili objekti Ķekavas novadā – Rāmavas-Depkina muiža un Katlakalna baznīca.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 52, kadastra numurs 8070 007 0155.
01.03.2018. Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs
Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.
Ķekavas vidusskola no 2018. gada decembra aicina darbā logopēdu
Ķekavas vidusskola no 2018. gada decembra aicina darbā logopēdu (1.-4.klašu skolēniem, pilna slodze).
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U-14 un U-16 vecuma grupām
Piektdien, 23.novembrī Limbažu sporta hallē norisinājās vieglatlētikas sacensības U-14 un U-16 vecuma grupas audzēkņiem. Šajās sacensībās arī startēja auzēkņi no Toma Čerņika vadītajām treniņu grupām.
Zēnu koris viesojas Ziemaļvalstu ģimnāzijā
2018.gada 13.novembrī mūsus skolas zēnu koris devās ciemos uz Ziemeļvalstu ģimnāziju Rīgā ieskandināt Ziemassvētkus kopā ar citiem Pārdaugavas skolu zēnu koriem.
Aicinām apmeklēt skolotāju Gunitas Ūdres, Marutas Ikasas un Samantas Čipinskas audzēkņu Koncertu!
Ceturtdien 10. janvārī plkst.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas zālē.
Vairumtirdzniecības bāze “PROMO Cash&Carry” aicina savai komandai pievienoties kasierus-pārdevējus.
Vairumtirdzniecības bāze “PROMO Cash&Carry” aicina savai komandai pievienoties kasierus-pārdevējus.
Atkritumu šķirošanas zaļie ieguvumi
Sadzīves atkritumu šķirošana vismaz sākotnēji ir pietiekami apgrūtinoša lieta – tā prasa uzmanību, kaut minimālu iedziļināšanos tēmā, platības atrašanu savā dzīvesvietā un ārpusē papildu tvertnēm, ikdienas rīcības izmaiņas un pat vairāk laika. Samest visu kopā, aiznest līdz vienai universālajai tvertnei noteikti ir vienkāršāk.
Ķekavas novada bibliotēku pieredzes apmaiņas brauciens
25.maijā Baložu pilsētas bibliotēka organizēja Ķekavas novada bibliotēku pieredzes apmaiņas braucienu uz Tukuma novada bibliotēkām.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Ādiņas-2”, kadastra numurs 8070 007 0178.
15.02.2018 Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas Mūzikas skola izsludina papilduzņemšanu
Ķekavas Mūzikas skola izsludina papilduzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās. Iesniegumu pieņemšana no 21. augusta.
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru/-i
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā būvinspektoru/-i.
„Rudens 2018” – sacensības vesera mešanā
Š.g. 10.novembrī Salaspils vieglatlētikas stadionā norisinājās Salaspils sporta skolas atklātās sacensības vesera mešanā „Rudens 2018”, kuras bija noorganizējis Latvijas rekordists vesera mešanā Igors Sokolovs.
TDK ĶEKAVIŅA Ziemassvētku koncerts
2018.gada 7.decembrī notika TDK Ķekaviņa Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Skatītājus iepriecināja 6 deju kolektīvu 145 dalībnieki ar brīnišķīgu deju uzvedumu. Deju kolektīvu vadītāji Marta Helēna Vanaga un Jānis Kalniņš
Vairumtirdzniecības bāze “PROMO Cash&Carry” aicina savai komandai pievienoties tirdzniecības zāles darbiniekus.
Vairumtirdzniecības bāze “PROMO Cash&Carry” aicina savai komandai pievienoties tirdzniecības zāles darbiniekus.
Pierīgas bibliotēku novadpētniecības seminārs Baložos
19.maijā Baložu pilsētas bibliotēka organizēja Novadpētniecības semināru Pierīgas bibliotēkām.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Speļģi”, kadastra numurs 8070 003 0141.
01.02.2018. Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Piecas dienas nometnē “Ielīgo Latviju!”
Pirmo reizi – tā par šo nometni “Ielīgo Latviju” var teikt daudzos un dažādos veidos. Pirmo reizi skolas “Gaismas tilts 97” vēsturē tika rīkota dienas nometne. Pirmo reizi skolas telpās tikās skolēni, kas nebija skolēni, bet gan dienas nometnieki, lai piecas dienas saturīgi un lietderīgi pavadītu laiku. Pirmo reizi sportojām un sacentāmies laukumiņā pie baseina, un pirmo reizi notika datorzinību nodarbības, lai nometnes dalībnieki varētu izveidotu mazu animācijas filmiņu. Turklāt vienam pedagogam šī bija pirmā pieredze nometnes vadītāja amatā.
Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem
Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", reģ. Nr. 90009002699, Ķeķavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19k-8, LV-2123 aicina pieteikties sociālā darbineka vakancei darbam ar ģimeni un bērniem (2635 03; viena vakance).
SEB MTB maratona 17. sezonas noslēgums
10. novembrī Rīgā notika SEB MTB maratona 17. sezonas lielā noslēguma pasākums kurā tika godināti sezonas izcilnieki dažādās vecuma un meistarības grupās.
Tikšanās ar folkloras draugu kopu "Brička"
5.-7.klašu skolēniem projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros ir iespēja tikties ar folkloras draugu kopu "Brička" un iepzīties ar seniem tautas instrumentiem, izspēlēt senas rotaļas un dejot daņčus
Loģistikas uzņēmums "HAVI Logistics" aicina darbā autovadītāju
Loģistikas uzņēmums "HAVI Logistics", kas nodrošina loģistikas pakalpojumus RIMI veikalu tīklam, aicina darbā autovadītāju
Aicinām iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus 2020.gada budžetam
Ķekavas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas un šī gada darbu izvērtēšanas. Uzsākot plānošanas procesu, aicinām iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus tālākai novada veiksmīgai izaugsmei.
Plānotā 4.maija izrāde 2012 Baložu pilsētas KN ATCELTA!
Sakarā ar aktiera pēkšņām veselības problēmām, izrāde 2012, kas bija paredzēta 4.maijā tiek atcelta. Plānots, ka izrāde Baložos varētu notikt rudens sezonā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 8.jūnija lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vilgertiņi”, kadastra numurs 8070 005 0504.
18.01.2018.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru uz noteiktu laiku
Ķekavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", reģ. Nr. 90009002699, Ķeķavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19k-8, LV-2123, aicina pieteikties uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatora amatam (3412 03).
Kuldīgas novada un „Goldingen cycling club" čempionāts velokrosā
20.oktobrī saulainos laika apstākļos Rumbas novada Mežvaldē norisinājās Kuldīgas novada un „Goldingen cycling club" čempionāts velokrosā , kur dalību ņēma ĶNSS jaunie riteņbraucēji.
5.klašu uzņemšana
Kā katru gadu 8.klašu skolēni organizē dažāda veida pārbaudījumus un uzdevumus 5.klašu skolēniem, lai sekmētu sadarbības prasmes, saliedētu jaunos kolektīvus kā arī paši iemācītos dažādas organizatoriskas un sadarbības prasmes.
18.01. plkst.19.30 dokumentālā filma "Laika tilti" Katlakalna Tautas namā
Aicinām apmeklēt skolotāja Slavčo Stoilkovski čella klases audzēkņu Koncertu!
Piektdien, 14.decembrī pl.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē, pie klavierēm Laura Tamane.
SIA "Three L Technologies" aicina darbā metinātāju-metālapstrādes strādnieku
SIA "Three L Technologies" aicina darbā metinātāju 40% ,metālapstrādes Strādnieku 60% (montāža). Darba vieta - “Piepilsētas” Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
Izsludināts Ķekavas novada uzņēmēju gada balvas konkurss
Ķekavas novada pašvaldība no 14. augusta līdz 15. septembrim aicina pieteikt pretendentus trešajai Ķekavas novada uzņēmēju gada balvai. Konkursa uzvarētāji deviņās nominācijās tiks godināti 1. novembrī Ķekavas novada uzņēmēju dienu laikā. Elektroniski aicinām pieteikt pretendentus saitē ej.uz/KekavasNovadaUznemeji2019.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Norupes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 8.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Norupes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”
21.12.2017. Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas vidusskola ieguvusi akreditāciju līdz 2024. gadam
Ķekavas vidusskola pabeigusi akreditācijas procesu, kura ietvaros tika vērtēta izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitāte. Skolas un izglītības programmu akreditāciju iegūta uz maksimālo laiku - 6 gadiem, kas ir apliecinājums tam, ka Ķekavas vidusskolā tiek nodrošināta kvalitatīva vispārējās izglītības apguve.
PII "Avotiņš" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš” aicina darbā četrus pirmsskolas izglītības skolotājus.
Jūrmalas velomaratons 2018
Brīnišķīgos laika apstākļos 6.10.18. Jūrmalā ,norisinājās Jūrmalas velomaratons ,kurā ņēma dalību Ķekavas novada sporta skolas jaunie riteņbraucēji.
Starptautisks konkurss "Bebrs"
Ik novembri vairāk nekā 1.3 miljoni skolēnu no 49 pasaules valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus.
SIA "CHS" aicina darbā telpu uzkopšanas servisa darbinieku/-ci Ķekavas sporta kompleksa uzkopšanai
SIA “CHS”, ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums, aicina darbā telpu uzkopšanas servisa darbinieku/-ci Ķekavas sporta kompleksa uzkopšanai.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 25. maija lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos “Ineši-1”, kadastra numurs 8070 008 0086 un “Ineši-2”, kadastra numurs 8070 008 2052.
01.12.2017. Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, sēdes protokols, lēmumi...
Aizvadītas pirmās sacensības grupu vingrojumos “Komandu kauss 2018”
Jūnija sākumā, iedibinot jaunu tradīciju, Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā norisinājās Ķekavas novada mākslas vingrošanas kluba “Feja” organizētas sacensībās “Komandu kauss 2018”.
Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus
Ķekavas vidusskola jaunajā mācību gadā aicina darbā krievu valodas, dabas zinību un sociālo zinību skolotājus, kā arī speciālo pedagogu.
Latvijas jaunatnes čempionāta posms regbijā
2018. gada 4. oktobrī Līvberzē notika noslēdzošais Latvijas jaunatnes čempionāta posms regbijā, kurā U15 vecuma grupā startēja ĶNSS regbija audzēkņu komanda.
Apmeklējam teātra izrādes
Vairāku klašu skolēni jau 1. semestrī apmeklējuši teātri un noskatījušies teātra izrādes
Aicinām apmeklēt Ķekavas Mūzikas skolas koklētāju koncertu!
Piektdien, 7. decembrī plkst.18.00 Ķekavas Mūzikas skolā Adventa noskaņās muzicēs Koklētājas, skolotājas Ramona Davidone un Evita Ķelle.
Uzņēmums "LINK VEST" aicina darbā noliktavas pārzini un ūdens iepildīšanas operatorus.
Uzņēmums "LINK VEST" Katlakalnā aicina darbā noliktavas pārzini un ūdens iepildīšanas operatorus.
Rīgas HES ūdenskrātuvē pakāpeniski atjaunos ūdenslīmeni
AS "Latvenergo" informē, ka 15.septembrī, plkst.06.00, Rīgas HES ūdenskrātuvē pakāpeniski sāks atjaunot ūdenslīmeni.
No 18. līdz 29.aprīlim viktorīna Robinsoni Baložu pilsētas bibliotēkā
Hei, hei! Nāc un piedalies arī tu! 5.-9.klašu skolēniem ir sākusies viktorīna par Baložu bibliotēku. Atbildi uz jautājumiem un vinnē pārsteiguma balvu!
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2017.gada 30.martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.
30.11.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Apmaiņas skolēna uzņemšana – starptautiska pieredze tepat Latvijā!
Vidusskolēnu apmaiņas organizācija YFU Latvija aicina pieteikties viesģimenes apmaiņas skolēniem no Vācijas, Šveices un Igaunijas.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina darbā uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatoru.
Svecīšu izlikšana pie skolas - godinot Lāčplēša dienu
Ķekavas vidusskolas 1.-4.klašu pedagogi aicina skolēnus ar vecākiem, lai kopīgi aizdegtu sveces, veidojot dažādus rakstus. Šogad sveces tika izliktas divās vietās – pie galvenās ieejas un sporta kompleksa.
Uzņēmums SIA “ALVA bricks” meklē noliktavas darbinieku
SIA ALVA bricks specializējas apdares ķieģeļu, ķieģeļflīžu, māla dakstiņu, klinkera bruģakmens un to aksesuāru tirdzniecībā. Mūsu komandu veido sava darba profesionāļi, proti, inženieri un speciālisti ar atbilstošu izglītību, kuri gatavi sniegt profesionālus padomus un konsultācijas. Aicinām komandā noliktavas darbinieku.
Katlakalna baznīca atzīmē 225. jubileju, kura atzīta par īpašu restaurācijas sasniegumu Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros
Piektdien, 13. septembrī, Katlakalna baznīca atzīmēs savu 225. jubileju, kuras laikā īpaša vērība tiks pievērsta baznīcas restaurācijai un atjaunotajai unikālajai laternai, ko Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros šogad Nacionālā Kultūras mantojumu pārvalde ir izvirzījusi kā īpašu restaurācijas sasniegumu.
27.aprīlī, 13.30 un 19.00 Baložu pilsētas kultūras namā DANCIS PA TRIM
Pirmā seansa laikā, plkst. 13.30 Baložu pilsētas KN viesosies filmas režisors Arvīds Krievs!
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Remas” .
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Remas” .
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Mētras” un “Bimmeri”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mētras” un “Bimmeri”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos “Mētras”, kadastra numurs 8070 008 0179 un “Bimmeri”, kadastra numurs 8070 008 1842.
09.11.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Baložu vidusskola un audzēkņi saka paldies saviem atbalstītājiem
Mācību gada izskaņā par centību mācībās un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā Baložu vidusskolas skolēni saņēma picas no uzņēmuma Maxi Pizza. Baložos, Ķekavas novadā, esošais uzņēmums skolas audzēkņus atbalsta no 2017./2018. mācību gada.
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz ceļu uzraudzības speciālista/-es amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz ceļu uzraudzības speciālista/-es amatu. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 31. augustam.
Rudens sacensības mešanu disciplīnās “Kokneses kauss 2018”
Š.g. 22.septembrī Kokneses sporta centra vieglatlētikas stadionā norisinājās vieglatlētikas mešanu disciplīnas sacensības – šķēpa, diska, vesera un lodes grūšanā. Mūsu Ķekavas novada sporta skolas vieglatlētiem šoruden tas bija pirmais starts, bet rezultāti uzrādīti, uzstādot jaunus personiskos rekordus.
Viktorīna “Ko Tu zini par Latviju?”
Mūsu skolā jau ir izveidojusies tradīcija, ka novembra sākumā tiek rīkota viktorīna 3.-4. klasei “Ko Tu zini par Latviju?”. Viktorīnas mērķis ir veicināt skolēnu zinātkāres veidošanos par Latviju.
Aicinām apmeklēt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Ķekavas Mūzikas skolas jauno vijolnieku KONCERTU!
Piektdien, 30.novembrī pl.19.00 Ķekavas Mūzikas skolas zālē muzicēs Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolas vijolnieki (skolotāja Ludmila Girska, koncertmeistares Ginsburga Zarema un Lelde Paula) un Ķekavas Mūzikas skolas vijolnieki (Skolotājas Daiga Rozentāle, Edīte Markova, Nataļja Grigoroviča Skarbinika, koncertmeistare Jolanta Barinska).
Uzņēmums SIA LEGNO meklē galdnieku un krāsotāju
SIA LEGNO ir ražošanas uzņēmums, kas nodarbojas ar koka logu, durvju un fasāžu ražošanu. Saviem klientiem mēs projektējam un izgatavojam koka logus un durvis, kā arī fasādes materiālus no koka. Uzņēmums Latvijā jau darbojas 8 gadus un šobrīd saistībā ar uzņēmuma attīstību, esošajam kolektīvam tiek aicināts pievienoties galdnieks un krāsotājs.
Iznācis informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” septembra numurs
Otrdien, 10. septembrī, iznācis informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” jaunākais numurs. Tajā aicinām lasīt par aktualitātēm jaunajā mācību gadā, pretendentu pieteikšanu apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”, kā arī realizētajiem un aktuālajiem projektiem novada teritorijas labiekārtošanas jomā!
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Godeļi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.2.§5.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Godeļi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Godeļi”, kadastra numurs 8070 008 0396.
26.10.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Sācies izlaidumu laiks Ķekavas novada izglītības iestādēs
Maijā un jūnijā Ķekavas novada izglītības iestādes absolvēs 6., 9. un 12. klašu skolēni, kā arī interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Aicinām vecākus, tuviniekus, draugus un pedagogus iepazīties ar svinīgo pasākumu norises laikiem un svinēt skolēnu panākumus kopā.
Ķekavas vidusskola aicina darbā skolotājus
Ķekavas vidusskola aicina darbā krievu valodas, dabaszinību un sociālo zinību skolotājus, kā arī speciālo pedagogu.
SEB MTB velomaratona 7.posms riteņbraukšanā
Svētdien,23.09.18. Ikšķilē noslēdzās SEB MTB velomaratona 7.posms,un arī pats velomaratons 2018.
“Superpuika 2018”
18.10.2018. no 2.-4. klasei norisinājās konkurss “Superpuika 2018”, kurā piedalījās 12 zēni. Konkursa mērķis bija noskaidrot, cik vispusīgi attīstīti un radoši ir skolēni mūsdienās.
Aicinām uz skolotājas Katrīnas Haas ģitāras klases audzēkņu Koncertu!
Otrdien, 4.decembrī pl.18.30 Ķekavas Mūzikas skolas Lielajā zālē.
Veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" aicina darbā pārdevēju-konsultantu
Alkoholisko dzērienu veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu. Darbam pieteikties līdz 4. jūnijam.
Piesaki pretendentus Ķekavas novada Goda pilsoņa apbalvojumam
Ķekavas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus uz apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” līdz šī gada 11. oktobrim.
Literārais konkurss "Ķekavas - Bordesholmas sadraudzībai 20 gadi"
Atzīmējot sadraudzības 20. gadskārtu, Ķekavas novada un Bordesholmas pašvaldības kopīgi ar draudzības biedrībām izsludina īso stāstu literāro konkursu.
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma “Krikumiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, kadastra numurs 8070 008 0045.
12.10.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā kapsētu pārvaldnieka palīgu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā kapsētu pārvaldnieka palīgu.
Ķekavas Mākslas skolā uzņem jaunus dalībniekus
Ķekavas Mākslas skola no 14. maija aicina pieteikties dalībniekus interešu izglītības nodarbībām 2018./2019. mācību gadā. Bērniem būs iespēja apgūt vizuālo mākslu, darbu materiālā un vizuāli plastisko mākslu.
Lietuvas atklātais čempionāts regbijā jauniešiem
Lietuvas pilsētā Kauņā norisinājās Lietuvas atklātais čempionāts regbijā jauniešiem U13 un U15 vecuma grupās. Šajā turnīrā piedalijās arī apvienotā, "Trans act Pro", komanda, kuru veidoja, "Miesnieki" "ĶNSS", un, "Elejas", komandu labākie spēlētāji!
Veikals "Elvi" aicina darbā pārdevēju-kasieri
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju-kasieri. Pieteikšanās līdz 4. jūnijam.
Apsekojot mājsaimniecības, Ķekavas novadā pieaudzis noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu skaits
Rūpējoties par vidi un videi draudzīgu saimniekošanu, Ķekavas novada pašvaldība šogad apzina un klātienē apseko tās mājsaimniecības, kuru īpašnieki joprojām nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķiršogas”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ķiršogas”, kadastra numurs 8070 007 1204.
21.09.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Erasmus+ pieredzes apmaiņas pēcpusdiena
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs ceturtdien, 17.maijā no plkst.15.00 līdz 19.00 organizē pasākumu “Kas var būt labāks par šo?”, kurā varēs iepazīties ar projekta Erasmus+ piedāvātajām iespējām un programmas dalībnieku pieredzes stāstiem.
Aicina darbā galveno bibliotekāru uz noteiktu laiku
Ķekavas novada pašvaldības iestāde Baložu pilsētas kultūras centrs aicina darbā galveno bibliotekāru uz noteiktu laiku Baložu pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā.
Ķekavas sporta skola uzņem audzēkņus tikai šādos sporta veidos!
Ķekavas novada sporta skola uzņem audzēkņus tikai šādos sporta veidos.
Sveicam Latviju 100. dzimšanas dienā!!!
Ķekavas Mūzikas skolas jaunie mūziķi un pedagogi, skatuves runas pulciņš „Ķocis” („Gaismas tilts 97”), Ķekavas vidusskolas publiskās runas pulciņš (sk.Silvija Zītare) aicina uz LATVIJAS 100 - gadei veltītu pasākumu 20.novembrī plkst.18.30 Ķekavas Doles Tautas namā!
SIA "MMD SERVISS" aicina darbā lietvedi-biroja administratoru/-i
SIA "MMD SERVISS" līdz 31. maijam aicina pieteikties pretendentus lietveža-biroja administratora/-es vakancei.
Konkurss “Eksporta un inovācijas balva”: meklējot inovatīvos un spējīgos uzņēmumus no visas Latvijas
Latvijā ir daudz lielisku un panākumiem bagātu uzņēmumu. Bet ne visi veiksmes stāsti izskan tik skaļi, cik tie būtu pelnījuši. Lai atklātu visai Latvijai inovatīvos, spējīgos uzņēmumus, tos, kas kvalitātes latiņu paši ceļ arvien augstāk un droši sevi piesaka ārvalstīs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju rīko konkursu “Eksporta un inovācijas balva”.
25.aprīlī, 12.00 Lieldienu pasākums Katlakalna Tautas namā
Lieldieniņa braukšus brauca ar visām oliņām...
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
31.08.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Kultūras ministrijas apbalvojumu saņem Ķekavas Mākslas skolas audzēkņi un skolotāji
2018. gada 26. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tika apbalvoti talantīgākie kultūrizglītības nozares audzēkņi un viņu skolotāji. Kultūras ministres Daces Melbārdes pasniegtus apbalvojumus par īpašiem sasniegumiem saņēma 45 audzēkņi un 51 pedagogs no 17 izglītības iestādēm, tostarp Ķekavas Mākslas skolas audzēkņi un skolotāji.
Aicina darbā uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatoru/-i
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90009002699, Gaismas ielā 19k-8, Ķekavā, Ķekavas novadā aicina darbā uz noteiktu laiku sociālās palīdzības organizatoru/-i.
Regbija nedēļas nogale!
Saldū, 8.09. Notika pēdējais posms regbijā 7 pirmā līga, kur "ĶNSS" audzēkņiem izdevās izcīnīt trešo vietu! Šajā pat dienā, Upesciema stadionā notika regbija kluba, "Eži", rīkots regbija festivāls, kur startēja komandas ne tikai no Latvijas, bet arī kaimiņiem, Lietuvas.
Aicinām uz skolotājas Līgas Opincānes klavieru klases audzēkņu Koncertu!
Sestdien, 24.novebrī pl.12.00 Ķekavas Mūzikas skolā. Kopā ar Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņiem uzstāsies arī Vecumnieku Mūzikas skolas pianisti.
Ķekavas vidusskolas kolektīva dāvinājums sociālās mājas iemītniekiem
Ķekavas vidusskolas kolektīvs gada garumā adīja zeķes sociālās mājas iemītniekiem kā dāvinājumu Latvijas valsts simtagades svētkos
Uzņēmums SIA "Pindstrup Latvia" aicina darbā palīgstrādniekus Baložu kūdras purvā
Uzņēmums SIA "Pindstrup Latvia" aicina darbā palīgstrādniekus Baložu kūdras purvā
Pašvaldība iesaistās projektā “Pumpurs” ar mērķi samazināt priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu skaitu
Ķekavas novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas īsteno projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Programma paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
16.08.2017.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Mežadīķi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mežadīķi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Mežadīķi”, kadastra numurs 8070 007 0614.
Ķekavas vidusskolā viesojas skolēni no sadraudzības pilsētas Bordesholmas
Ķekavas vidusskola no 23. līdz 27.aprīlim uzņem viesus no sadraudzības pilsētas Bordesholmas, Vācijā. Hans-Bruggemenn vidusskolas delegācija, ko pārstāv 6 skolēni un skolotājs viesojas ar mērķi veidot draudzības saiknes starp abu valstu skolēniem, tādējādi paplašinot Ķekavas un Bordesholmas sadraudzību, vienlaikus veicinot izpratni par vienotu Eiropu.
“Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90009002699, Ķeķavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Gaismas iela 19k-8, LV-2123, aicina darbā sociālo darbinieku.
Ķekavas novada sporta skolas SSG 1 un SSG 2 treniņu laiki un dokumentācija!
Ķekavas novada sporta skolas SSG 1 un SSG 2 treniņu laiki un dokumentācija!
Svinīgais pasākums veltīts Latvijas valsts simtgadei - uzvedums "Daugavas stāsts"
Sanija Zīle rakstīja, ka Daugava "ir kā vēna, pa kuru plūst dzīvība un viņas sirds ir silta un vienmēr atvērta mums."
SIA “CHS” aicina darbā telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku
SIA “CHS”, ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums, aicina darbā telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku
Pēc privātmāju īpašnieku iniciatīvas Ķekavas novadā izveidoti 17 šķirošanas atkritumu punkti
Domājot par videi draudzīgiem risinājumiem, Ķekavas novada privātmāju rajonos un apkaimēs, kur koncentrējas piecas un vairāk privātmājas un kur nav pieejami daudzdzīvokļu ēku tuvumā esošie šķirošanas konteineri, iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas šķirošanas punkta izveidei. Šādu iespēju kā pilotprojektu privātmāju īpašniekiem nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību.
14.08.2017.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Pieminēt, lai neaizmirstu
24.martā Baložu pilsētas bibliotēka pulcināja interesentus uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītu pasākumu un dokumentālās videofilmas "Ekspedīcija uz Vjatlagu" demonstrāciju. Pasākumā piedalījās ekspedīcijas dalībnieks Zigurds Šlics, kas pastāstīja par 1995.gadā rīkoto ekspedīciju uz Vjatlagu un Usoļlagu, kas Staļina nāves nometņu sarakstā ieņem sevišķu vietu.
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 3 „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 17).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kumelītes” Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kumelītes”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Kumelītes”, kadastra numurs 8070 012 0580.
Pieredzes apmaiņa Ķekavas novada pirmsskolas pedagogiem kompetenču pieejā
Kompetenču pieejā pirmsskolas izglītības mērķis ir, lai bērns būtu zinātkārs un dzīvespriecīgs, kas dzīvo aktīvi un veselīgi, ar interesi un prieku mācītos, gūstot pieredzi par sevi un citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
Aicina darbā sociālo darbinieku
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā sociālo darbinieku. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 28. maijam.
Teātra izrāde "Tikšanās vieta RĪGAS PILSĒTAS II TEĀTRIS"
8.-12.klašu skolēni projekta "Latvijas Skolas Soma" ietvaros un par godu Latvijas Valsts dibanāšanas gadadienai apmeklēja izrād Latvijas Nacionālajā teātrī "Tikšanās vieta RĪGAS PILSĒTAS II TEĀTRIS"
SIA “Enhars” aicina darbā pārdevēju-bufetnieci Kafejnīcā-bistro
SIA “Enhars” aicina pievienoties draudzīgajam kolektīvam pārdevēju-bufetnieci Kafejnīcā-bistro. Darba vieta - "Abras", Krustkalni, Ķekavas p., Ķekavas novads.
Ķekavas novadā mācības uzsāks vairāk kā 300 pirmklasnieku
Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāks 2518 skolēni, tostarp 306 pirmklasnieki. Kopā jaunajā mācību gadā atvērtas 13 pirmās klases četrās Ķekavas novada pašvaldības skolās un vienā privātajā izglītības iestādē.
11.08.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Paziņojums par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijas publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 20.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmumu Nr.2.§5.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Vecsvilpji”, kadastra numurs 8070 011 0054 un „Sakšas”, kadastra numurs 8070 011 0050.
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz ceļu uzraudzības speciālista/-es amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz ceļu uzraudzības speciālista/-es amatu. Pretendenti aicināti pieteikties līdz 16. maijam.
Ķekavas novada skolēni fotografē un piedalās fotokonkursā
Ķekavas novada skolās Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””.
Ķekavas Mūzikas skolas koris rudens brīvlaikā dodas koncertceļojumā uz Insbruku (AUSTRIJĀ).
Agrs 22. oktobra rīts, kad pie Ķekavas Mūzikas skolas pulcējas koris, lai dotos koncertceļojumā uz Insbruku, Austrijā. Lai gan ir ļoti agrs, noskaņojums koristu vidū ir pacilāts, būs iespēja atkal satikt brīnišķīgo Tiroles jauniešu kori un viņu diriģentu Oliveru Felipe – Armass, kurš, esot žūrijas loceklis, ievēroja Ķekavas Mūzikas skolas kori konkursā “Il Garda in Coro”, skaistajā pilsētiņā pie Gardas ezera Malčesinē, Itālijā. Atkal satiekoties, diriģents Olivers atzīst, ka pirms 3 gadiem, izdzirdot mūs pirmo reizi, sapratis, ka šis koris ir īpašs. Un tieši tāpēc mums tika dota godpilnā iespēja ieskandināt jauno Insbrukas koncertzāli.
Vēstures viktorīna "Latvija - 20.gadsimts"
2018.gada 12.novembrī notika ikgadējā skolotāja Jāņa Bebera organizētā vēstures viktorīna 9.-12.klašu skolēniem. Viktorīnas mērķis paplašināt skolēnu redzes loku un padziļināt izpratni par Latvijas vēstures un kultūras norisēm, stimulēt interesi par Latvijas vēsturi un stiprināt pilsoniskās piederības apziņu.
SIA "Konstanta Tvis" aicina darbā noliktavas darbiniekus
Elektromateriālu un elektro iekārtu tirdzniecības kompānija "Konstanta Tvis”, kas darbojas Baltijas tirgū kopš 1998. gada, sakarā ar uzņēmuma paplašināšanos, aicinā pievienoties mūsu komandai noliktavas darbiniekus, dažādu pienākumu veikšanai.
Biedrība "SUSTENTO" aicina pieteikties atbalsta programmā
Biedrība "SUSTENTO" aicina iedzīvotājus piedalīties motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanas programmā sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautu cilvēku grupām.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.
09.08.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz izpilddirektora vietnieka amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz izpilddirektora vietnieka amatu. Pretendentus aicinām pieteikties līdz 8. aprīlim.
Mākslas vingrošanas sacensībās “Daugavas loki 2018” panākumus gūst Ķekavas novada Sporta skolas audzēknes
Lieldienu laikā Daugavpilī norisinājās 3. Daugavpils pilsētas starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā "Daugavas loki 2018". Sacensības veiksmīgi aizvadījušas Ķekavas novada mākslas vingrotājas treneru Ainas Ancītes un Esteres Repkes vadībā, sacensībās gūstot visa kaluma medaļas.
"Cerību kauss 2018" 5. posms riteņbraukšanā
5.08.2018 Siguldā norisinājās "Cerību kauss 2018" noslēdzošais 5.posms riteņbraukšanā.
Dalība lielkoncertā “Upe, kas saucas par tautu”
Lāčplēša dienā Ķekavā notika lielkoncerts “Upe, kas saucas par tautu”, kuru oranizēja Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs. Šajā koncertā kopā ar citiem novada jauniešu un bērnu pašdarbības kolektīviem piedalījās arī mūsu skolas zēnu koris un jauktais koris (vad. I. Lagzdiņa) 2.-4.klašu koris (vad.Z.Jansone), mūsdienu deju kolektīvi "Mini versija", "Mazā versija", "Versija" (vad.I.Tamane) un TDK "Ķekaviņa"(vad. M.H.Vanaga un J.Kalniņš)
Ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs AS "Akvedukts" aicina darbā noliktavas darbinieku/ci
Ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs AS "Akvedukts" aicina pievienoties savai komandai noliktavas darbinieku/ci.
Ķekavas mākslas skolas izstādes septembrī
Septembrī aicinām apmeklēt izstādes, kurās apskatāmi Ķekavas mākslas skolas audzēkņu darbi.
Paziņojums par nekustamo īpašumu „Pēteri”, „Dukāti” un „Nārvili” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā un Vēsmas ielā, Lapeniekos
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§4 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 un Vēsmas ielā 2,4,6,8,10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
27.07.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedi
Ķekavas novada pašvaldība (reģ.Nr.90000048491) aicina darbā grāmatvedi. Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 29.martam.
VEF un Rietumu banka arī šogad skolēniem dāvinās basketbola āra grozus
Latvijas čempionvienība basketbolā “VEF Rīga” sadarbībā ar “Rietumu Bankas labdarības fondu” turpinās pērn aizsākto tradīciju un otro gadu pēc kārtas uzlabos basketbola infrastruktūru Rīgā un dažādos Latvijas reģionos, dāvinot skolām sešus āra basketbola grozus #vefgrozs kampaņas ietvaros. Pieteikumus konkursam var iesūtīt līdz 9. maijam, savukārt rezultātu paziņošana – 14. maijā.
Ķekavas velomaratons 2018
Svētdien 29.07.18. Ķekavā norisinājās ikgadējais Ķekavas velomaratons ,kurā teicamus rezultātus uzrādīja ĶNSS jaunie riteņbraucēji.
Vidusskolēni godina kritušos karavīrus Brāļu kapos Rīgā
9.novembrī vidusskolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem, lai godinātu 1. pasaules karā kritušos karavīrus. Skolēni nolika svecītes un ziedus, skandēja dzeju
Aicinām darbā Klientu apkalpošanas speciālistu/-i Ķekavā, spēļu zālē "Fenikss"
Aicinām darbā Klientu apkalpošanas speciālistu/-i Ķekavā, spēļu zālē "Fenikss". Pieteikumi jāiesūta līdz 2019. gada 15. jūnijam.
Jau piekto reizi norisināsies Katlakalna Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji 2019”
No 13. līdz 15.septembrim norisināsies Katlakalna V Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji 2019”. Festivāla galvenā tēma – ražas daudzināšana, tāpat notiks arī citas rudens laika norises tautas tradīcijās.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§3 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
13.07.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Baložu vidusskola aicina darbā pirmskolas skolotāju un auklīti
Baložu vidusskola aicina kolektīvam pievienoties pirmsskolas skolotāju un auklīti pirmskolas grupā “Skudriņas”.
Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem vēl līdz 16. aprīlim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, paaugstinot savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju. Šajā pieteikšanās kārtā Ķekavas novadā aicinām pieteikties mācību programmai “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”.
Latvijas čempionāts MTB XCO olimpiskajā velokrosā
21.07.2018 Ikšķiles novadā, Zilajos kalnos, norisinājās 2018.gada Latvijas čempionāts MTB XCO olimpiskajā velokrosā.
Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.
Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.
Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.
SIA “Ravlat” steidzami aicina darbā apkopēju tirdzniecības telpu uzkopšanai Ķekavā
SIA “Ravlat”, reģ. Nr. 40103406359, uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmums, steidzami aicina darbā apkopēju tirdzniecības telpu uzkopšanai Ķekavā.
Ķekavas novadā skolēnu autobusi kursēs 15 maršrutos
Jaunajā mācību gadā Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanas pakalpojumus 15 autobusu maršrutos. Skolēniem būs nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ no izglītības iestādes, kā arī speciāls autobusa maršruts, kas kursēs darbadienu vakaros, lai mūzikas, mākslas un sportu skolu audzēkņi varētu nokļūt mājās no interešu izglītības nodarbībām.
Bistro "Ņamma" aicina darbā pavāru
Bistro "Ņamma" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pavāru. Ja Tu vēlies iegūt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies mūsu komandai.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Mazajā Rāmavas ielā 5, Valdlaučos
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 8.§ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 28.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mazā Rāmavas iela 5.
29.06.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Aicinām pieteikties kandidātus Ķekavas novada vēlēšanu komisijā
Ķekavas novada Dome aicina pieteikties kandidātus darbībai Ķekavas novada vēlēšanu komisijā.
Aicina skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā “Uzzīmē Baložu bibliotēku”
Baložu pilsētas bibliotēka aicina skolēnus līdz 4. aprīlim iesūtīt zīmējumus konkursam “Uzzīmē baložu bibliotēku”.
Sportland kauss V posms
Šā gada 14.07. Jelgavā, Zemgales olimpiskā centra stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības Sportland kauss V posms.
Zinību diena Ķekavas Mūzikas skolā!
Jauno mācību un darba gadu Ķekavas Mūzikas skolā uzsāka 252 audzēkņi un 40 skolotāji. Pirmajā klasē mācības uzsāk 47 topošie mūziķi. Lai mums visiem radošiem panākumiem un muzikāliem piedzīvojumiem bagāts 2018./2019. mācību gads!
9.klašu skolēnu ekskursija pa Ziemassvētku kauju vietām
Kā katru gadu 9.klašu skolēni devās ekskursijā uz Tīreļpurvu, lai iepazītos ar Ziemassvētku kauju vietām un notikiem, kas ar to saistās. Šogad šī ekskursija tika organizēta projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros.
Zinību diena Ķekavas novadā
Informācija skolēniem un viņu vecākiem par pirmās skolas dienas svinīgajiem pasākumiem Ķekavas novada izglītības iestādēs.
Veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" aicina darbā pārdevēju-konsultantu
Alkoholisko dzērienu veikals "Alk Outlet Dzērieni & Vīni" Rīgas ielā 22a, Ķekavā, aicina darbā pārdevēju-konsultantu. Ja Tu vēlies iegūt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies mūsu komandai.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Alksnāji”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Alksnāji”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 25) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
08.06.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas vidusskola aicina darbā lietvedi
Ķekavas vidusskola aicina darbā lietvedi uz noteiktu laiku.
Skolas visā Latvijā aicinātas pieteikties fizikas erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”
Līdz 29. martam 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam “FIZMIX Eksperiments”. Šī būs jau 23. konkursa sezona, kurā jaunieši no visas Latvijas tiks rosināti iepazīt fizikas aizraujošo dabu, izmēģinot tās praktisko pielietojumu dažādās profesijās un nozarēs – zinātnē, jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, sportā un pat kulinārijā.
Pirms Eiropas čempionāta atzinīgi startē sacensībās riteņbraukšanā Beļģijā
Šajā nedēļā Čehijā norisināsies Eiropas čempionāts šosejas riteņbraukšanā junioru un U23 vecuma grupas sportistiem. Gatavojoties šīm sacensībām, Trenera Raivja Belohvoščika vadībā uz Beļģijas jaunatnes tūri devušās Latvijas junioru, jauniešu un meiteņu grupu sportistes. Šīs ir vienas no prestižākajām un lielākajām sacensībām Beļģijā.
Ķekavas novada 2.Jauniešu Uzņēmīguma Forums
Šī gada 1. novembrī Ķekavas novada Uzņēmēju dienas ietvaros Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs organizēja „Ķekavas novada jauniešu 2. uzņēmīguma forumu"
Izstrādā vienotu Ķekavas novada labiekārtošanas attīstības plānu
Lai turpmāk varētu plānveidīgāk nodrošināt labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi atbilstoši iedzīvotāju vecuma grupām un interesēm, kā arī ņemot vērā jau esošo izveidoto infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd izstrādā vienotu novada labiekārtošanas attīstības plānu.
Veikals "Elvi" Rīgas ielā 22a, Ķekavā aicina darbā pārdevēju-kasieri
Ja Tu vēlies iegūt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies mūsu komandai!
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.augusta lēmumu Nr. 2.§4. „Par detālplānojuma “Lejas Strautiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 23) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, kadastra numurs 8070 011 0368.
02.06.2017.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas vidusskola aicina darbā glābēju-instruktoru peldbaseinā
Ķekavas vidusskola aicina darbā uz nepilnu slodzi glābēju-instruktoru Ķekavas sporta kompleksa peldbaseinā.
Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz “Exupéry International School”
13. martā Ķekavas novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogi devās metodiskās apvienības organizētā pieredzes apmaiņas braucienā uz četru valodu apmācības privātskolu Piņķos – Ekziperi starptautisko skolu (Exupéry International School).
Vivus MTB kausa 3.posms
08.07.18.Talsos norisinājās Vivus MTB kausa 3.posms.
Domraksts “Vēstule Tēvzemei”
Pirms Latvijas Valsts dzimšanas dienas katru gadu skolēni raksta patriotiskos domrakstus. Šogad 1.novembrī 5.-12.klašu skolēnu rakstīja domrakstu "Vēstule Tēvzemei" par godu Latvijas Valsts simtgadei.
Labklājības ministrija ielūdz uz diskusiju Rīgā “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”
20. septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz diskusiju “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”. Šī ir būs noslēdzošā reģionālā cikla diskusija, un tajā varēs uzzināt visu aktuālo informāciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus un realitāti, kā arī dzirdēt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā "Rudzāji"
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 18) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Rudzāji”, kadastra numurs 8070 007 0292.
25.05.2017.Domes sēde
Darba kārtība,video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā grāmatvedi
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, aicina darbā grāmatvedi.
Pašvaldība aicina pieteikties vasaras nometņu projekta konkursā
Ķekavas novada pašvaldība izsludina vasaras nometņu projektu konkursu. Līdz 1. aprīlim pieteikumus aicinātas iesniegt izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas un pašvaldības institūcijas.
Latvijas Čempionāts U-16 vecuma grupā vieglatlētikā
Šā gada 29-30.06.18 Venstpilī Olimpiskā centra „Ventspils” stadionā norisinājās "Latvijas Čempionāts U-16 " vecuma grupā. Tajās piedalījās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi no Anitas Kozičas un Vairas Kumermanes treniņgrupas.
Zinību dienas svinīgais pasākums notiks 3.septembrī pl.16.00 Ķekavas kultūras namā!
Dambretes sacensības
Salaspils 1. vidusskolas organizētajās 1.-4.klašu individuālās sacensības dambretē Matīsam Lisovskim 2. vieta zēnu konkurencē un Karlīnai Magrinai arī 2. vieta meiteņu konkurencē.
Aicina darbā apsardzes darbinieku Ķekavā
SIA "Secure Solutions Latvia" aicina darbā apsardzes darbinieku. Darba vieta - SIA "Lautus", “Gurnicas”, Ķekavas pagasts.
Skolēnu brīvpusdienu pārņemšana no valsts Ķekavas novadā izmaksātu vismaz 300 000 eiro
Ja pašvaldībai no valsts nāksies pārņemt brīvpusdienu nodrošināšanu 1.–4. klašu skolēniem, pašvaldībai tas izmaksās vairāk nekā 300 000 eiro aģentūrai LETA pastāstīja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upeņu ielā 5
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Upeņu iela 5, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 17) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Upeņu iela 5, kadastra numurs 8070 007 0917.
11.05.2017.Domes ārkārtas sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz ceļu inženiera/-es amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz ceļu inženiera/-es amatu.
Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs
12. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāja otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.
Latvijas čempionāts grupu braucienos šosejā
30.06.2018. Sabilē norisinājās Latvijas čempionāts grupu braucienos šosejā.
Loģistikas uzņēmums "HAVI Logistics" aicina darbā preču komplektētāju
Loģistikas uzņēmums "HAVI Logistics" aicina darbā preču komplektētāju Kroņos, Ķekavas pagastā. Darbiniekiem tiek nodrošināts bezmaksas transports uz darbavietu un atpakaļ.
Arī Ķekavā un Baložos “PNB Bankas” klienti var nomainīt bankas kontu VSAA pensiju un pabalstu saņemšanai
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pensiju un pabalstu saņēmēji, kuriem bija konts A/S “PNB Banka” , var doties uz vienoto valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru Ķekavā un Baložos, lai paziņotu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) savu jauno bankas konta numuru, uz kuru turpmāk tiks pārskaitīta pensija vai pabalsts.
Pateicība! Baložu pilsētas bibliotēka izsaka pateicību Tamārai Biksānei, Gatim Lorencam, Svetlanai Sergejevai, Genovevai Strelkovai un Andrim Vitenbergam par vērtīgu grāmatu uzdāvināšanu. PALDIES!
13.aprīlī, 13.00 Ķekavas pagasta bibliotēkā tikšanās ar INESI ZIŅĢĪTI
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 16.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ainas”, kadastra numurs 8070 008 1488.
27.04.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” aicina darbā medicīnas māsu
P/A “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” aicina darbā medicīnas māsu darbam maiņās uz noteiktu laiku.
Vidusskolēnus aicina piedalīties projektu vadības čempionātā
IPMA Young Crew Latvia un Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija ar Swedbank, RISEBA un citu uzņēmumu atbalstu vēlas izglītot topošos studentus un iespējams – topošos projektu vadītājus. Aicinām novada vidusskolēnus līdz 28. martam pieteikties Projektu vadības čempionātam.
Ķekavas novada sporta skola ar 2018. gada 1.augustu aicina darbā peldēšanas treneri!
Ķekavas novada sporta skola ar 2018. gada 1.augustu aicina darbā peldēšanas treneri
SIA “Puumerkki” aicina darbā pārdošanas projektu vadītāju
SIA “Puumerkki” - viens no vadošajiem kokmateriālu ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumiem Ziemeļeiropā - aicina darbā pārdošanas projektu vadītāju.
Atzīmēsim Vispasaules Drošāka interneta dienu!
Baložu pilsētas bibliotēka februāra mēnesī piedalās Net-safe Latvia rīkotajā konkursā bibliotekāriem „Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā” - lai veicinātu bibliotekāru iesaisti veidojot bērnu un jauniešu izpratni par drošu moderno tehnoloģiju lietošanu un lai kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem droši darbotos interneta vidē.
13.aprīlī, 10.30 Grāmatu Tārpiņš aicina palasīt pasaciņas Ķekavas pagasta bibliotēkā
Grāmatu Tārpiņš gaidīs bērnus (līdz 5 gadiem) un viņu vecākus, lai kopā lasītu un padarītu kādus rokdarbus.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Uguntiņas”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 15.), uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Uguntiņas”, kadastra numurs 8070 012 0356.
13.04.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Izsludināta pieteikšanās uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu
Ķekavas novada pašvaldība reģ.Nr.90000048491 aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu (uz noteiktu laiku).
Veikts bērnu līdzdalības novērtējums
Kādus bērnus mēs kā sabiedrība vēlamies – “ērtus”, paklausīgus, viegli vadāmus vai tādus, kas uzdod jautājumus, ir aktīvi, uzņemas iniciatīvu un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem?
Veikals top! Valdlaučos aicina darbā pārdevējus/as!
Veikals top! Valdlaučos aicina darbā pārdevējus/as!
Jaunizveidotajā dronu izmēģinājuma teritorijā Baložos notiek pirmās apmācības ietekmīgam Indijas autoražošanas uzņēmumam
Ķekavas novada pašvaldībai atbalstot jaunu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un tehnisko jaunradi, šogad Baložos tika izveidota atbilstoša teritorija bezpilotu lidaparātu jeb dronu lidojumu izmēģinājumiem. Un šonedēļ, 28. un 29. augustā, tur notiek pirmie lidojumi, ko īstenoja SIA “SPH Engineering”, demonstrējot izstrādāto jauno tehnoloģiju “UgCS” vienam no lielākajiem Indijas autoražošanas uzņēmumam.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārziņi”, Krogsilā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 24. marta lēmumu Nr. 2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
30.03.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Aicina pieteikties zāles pļaušanas darbam
Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Baložu komunālā saimniecība” meklē darbinieku zāles pļaušanas darbam.
Noslēdzies konkursa Gribu būt mobils fināls: Baložu vidusskolas komandai otrā vieta
Jau daudzu gadu garumā konkurss “Gribu būt mobils” pulcē skolēnus no visas Latvijas un mudina tos padziļināti apgūt zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošības jomā. Šā gada finālā ar 525,5 punktiem otro vietu izcīnīja Baložu vidusskolas komanda skolotāja Andris Žilko vadībā.
Latvijas čempionāts pludmales regbijā
17.06.2018. Jūrmalā norisinājās Latvijas čempionāts pludmales regbijā.
Veikals top! Valdlaučos aicina darbā apkopēju
Veikals top! Valdlaučos aicina darbā apkopēju
Ķekavā ražo unikālus produktus aizsardzības industrijas vajadzībām
Turpinot iepazīt klātienē novada uzņēmumus, 27. augustā Ķekavas novada domes un pašvaldības delegācija Ķekavā apmeklēja uzņēmumu - SIA “GPower”, kas ražo unikālas dīzeļa elektrostacijas aizsardzības industrijas vajadzībām, kā arī mobilos mastus telekomunikācijas signāla pastiprināšanai un apgaismojuma nodrošināšanai.
Dvēseles pasaule trauslā
2. decembra vakarā Baložu pilsētas bibliotēkā sanāca gan Baložu, gan jaunā novada lasītāji no Katlakalna, lai satiktos un dalītos pārdomās ar dzejnieci un publicisti Andu Līci un grāmatu apgāda “Likteņstāsti” vadītāju Anitu Mellupi.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 34 un 40, Baložos, Ķekavas novadā.
09.03.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Izsludināts konkurss uz projektu vadītāja amatu.
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, līdz 22. janvārim izsludina konkursu uz projektu vadītāja/-as amatu.
Konkursa “Gribu būt mobils” lielajā finālā startēs Baložu vidusskolas komanda
Satiksmes drošības konkursa “Gribu būt mobils” finālā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 1. martā startēs Baložu vidusskolas komanda. Reģionālo sacensību uzvarētāji un šī mācību gada Latvijas satiksmes noteikumus zinošākie 6.-8. klašu skolēni sacentīsies par konkursa lielo balvu – ceļojumu biroja dāvanu karti izglītojošam ceļojumam.
SEB MTB maratona 4.posms riteņbraukšanā
2018. gada 17. jūnijā Madonā norisinājās SEB MTB kārtējais posms, un vienlaicīgi arī Latvijas čempionāts MTB maratonā. Junioru(meiteņu) grupā par Latvijas čempioni kļuva ĶNSS audzēkne Santa Sanija Jurgena,kā arī saglabāja līderes pozīcijas SEB MTB maratona kopvērtējumā junioru meiteņu grupā.
SIA "Three L Technologies" aicina darbā metāla lokšņu liekšanas preses operatoru
SIA "Three L Technologies" ir uzņēmums, kas vairāk nekā 15 gadus specializējas ventilējamo fasāžu un stikloto alumīnija konstrukciju projektēšanā, ražošanā un montāžā, Latvijā un citās pasaules valstīs. Turpmākajā attīstībā vēlamies savu komandu papildināt ar jauniem darba kolēģiem, tāpēc aicinām pievienoties mūsu komandai metāla lokšņu liekšanas preses operatoru.
Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferenci apmeklē vairāk kā 290 dalībnieki
Trešdien, 28. augustā, Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferencē pulcējās vairāk kā 290 dalībnieki, lai īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa aktualitātes, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.
Spoku mednieki Baložos
Baložu pilsētas bibliotēka iesaistījusies UNESCO projektā “Stāstu laiks bibliotēkā”. Projekta mērķis ir popularizēt stāstīšanas tradīcijas Latvijā. 23. oktobrī Baložu kultūras nama pagrabā notika noslēpumiem apvīta un spokaina pēcpusdiena “Spoku mednieki”, kurā 4.a klases skolēni stāstīja gan izlasītos, gan pašu piedzīvotos dīvainos atgadījumus.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr. 2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 12) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Adamsi”, kadastra numurs 8070 008 2806.
23.02.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Izsludināta pieteikšanās uz ceļu inženiera amatu
Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491, izsludina konkursu uz ceļu inženiera/-es amatu. Pieteikšanās līdz 22. janvārim.
Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņi iegūst augstas vietas konkursos
Gada sākums bijis veiksmīgs Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņiem – Mārtiņš Starostnieks ieguvis pirmo vietu XXIII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, savukārt godpilnajā otrajā vietā Mārtiņš Pundiņš (sitaminstrumentu grupa).
100 akordeonisti pulcēsies lielkoncertā Latvijas simtgadei!
16. jūnijā pulksten 17.00 Stopiņu novadā Līgo parka estrādē pulcēsies 100 akordeonisti no visas Latvijas – akordeona ansambļu un orķestru lielkoncertā "Latvijai 100, Līgo parkam 30".
Karjeras nedēļa sākumskolā
Jau vairākus gadus Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēs oktobra mēnesī norisinās Karjeras nedēļa. Šogad tā notika no 8.10. – 19.10. Šajā laikā uz klasēm nāk skolēnu vecāki, kas iepazīstina bērnus ar savu profesiju.
SIA KONSTANTA TVIS aicina darbā loģistikas speciālistu.
SIA KONSTANTA TVIS aicina darbā loģistikas speciālistu.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.13 (protokols Nr.17) uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.janvāra lēmumu 2.§6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanas grozījumiem īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos
Ķekavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit...
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumam „Degviela”
Informējam, ka ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Degviela”
09.02.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas novada pašvaldība izsludina kandidātu atlasi SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes locekļa/-es amatam
Ķekavas novada pašvaldība izsludina kandidātu atlasi SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, reģ.Nr. 40003525725 valdes locekļa/-es amatam. Kandidāti aicināti pieteikties līdz 15. janvārim.
Daugmales pamatskola iesaistās Erasmus+ starp skolu stratēģiskās partnerības projektos
Nākamie divi mācību gadi Daugmales pamatskolā pavisam noteikti paies Erasmus+ zīmē, jo līdz ar jaunā 2017/2018 mācību gada sākumu skola ir uzsākusi īstenot veselus divus Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektus!
Mākslas vingrošanas sacensības Noorus Cup 2018
Šā gada 8. un 9. jūnijā Tallinā norisinājās starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā Noorus Cup 2018, kurās piedalījās arī treneru Esteres Repkes un Ainas Ancītes audzēknes.
Uzņēmējdarbības konference
Ķīpsalas izstāžu hallē 15. oktobrī notika lielākā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference #UzdrīkstiesUzvarēt. Šī gada tēma “Biznesā kā sportā!” Konferenci organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvija (JA Latvija), lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2019.gada 22.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Lācēni” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stabules”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 12. novembra lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stabules”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Stabules”.
19.01.2017.Domes sēde
Darba kārtība, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Ķekavas vidusskola aicina darbā skolotājus
Ķekavas vidusskola aicina darbā angļu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotājus.
Aicinām skolēnus iepazīt profesiju daudzveidību pašvaldībā
Ķekavas novada pašvaldība aicina skolēnus līdz 4. februārim pieteikties karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas šogad norisināsies jau 14. februārī. Šogad Ķekavas novadā jaunieši varēs iepazīt policistu, sabiedrisko attiecību speciālistu un datorsistēmu administratoru ikdienas darba pienākumus.
Mākslas vingrošanas sacensībās "Komandu kauss 2018"
2018. gada 2.jūnijā Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrotājas piedalījās mākslas vingrošanas sacensībās "Komandu kauss 2018", kas norisinājās Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā.
Zinātnieku nakts
21.septembrī notika ikgadējās Zinātnieku nakts 2018 pasākumi, kurā apmeklēja arī mūs skolas skolēni.
Noliktava Rāmavā aicina darbā iepakojuma marķētāju
Noliktava Rāmavā aicina darbā iepakojuma marķētāju
Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem
Iespēja bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajam pārstāvim saņemt dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Indrāni”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 22. oktobra lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Indrāni”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Indrāni”.
22.12.2016.Domes sēde
Darba kārtība, audio ieraksts, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...
Piedāvā elektriķa darbu
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs " aicina darbā elektriķi.
Aicina piedalīties konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2018”
Zemkopības ministrija (ZM) izsludina par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2018”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. Pieteikšanās līdz 16. aprīlim.
Mūsu vieglatlēte sasniedz jaunus personiskos rekordus 5 disciplīnās
Šā gada 09-10.06. Ogres stadionā norisinājās vieglatlētikas sacensības Latvijas čempionāts daudzcīņās.
10.klašu uzņemšana
25.-28.septembrim notika 10.klašu uzņemšanas aktivitātes. Nedēļas tēm "Lauku sēta". 11.klases organizēja 10.klases skolēniem dažādus uzdevumus un pārbaudījumus. Nedēļas noslēgumā notika 10.-11.klašu ballīte.
AS “Putnu fabrika Ķekava” un SIA "Lielzeltiņi" aicina darbā veterinārārsta asistentu
AS “Putnu fabrika Ķekava” un SIA "Lielzeltiņi" aicina darbā veterinārārsta asistentu
Aicina nenovietot automašīnas sabiedriskā transporta galapunktā Ķekavā
Ķekavas novada pašvaldības aicina autovadītājus nenovietot savus spēkratus sabiedriskā transporta galapunktā, Ķekavā, Gaismas ielā 21, lai šajā vietā nodrošinātu drošu skolēnu autobusu kustību un ievērotu Ceļu satiksmes noteikumus.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos
Ķekavas novada dome 2015.gada 8.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos”.
08.12.2016.Domes sēde
Darba kārtība, audio ieraksts, video ieraksts, sēdes protokols, lēmumi...