Informācija zvejniekiem

Ķekavas novada pašvaldība aicina zvejniekus pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2020.gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu līdz 2019.gada 16.decembrim.


Ķekavas novada teritorijā 2020.gadam tiks iznomāti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – 2 murdi (rūpnieciskā zveja); Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 murdi (pašpatēriņa zveja). Tuvākai informācijai lūdzam zvanīt pa tel. nr. 26417724.
 Īpašumu pārvalde
11.11.2019.

 

  Drukāt