Atklātā konkursā izvēlēts jauns Baložu komunālās saimniecības vadītājs

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajai procedūrai 12. novembrī notika SIA “Baložu komunālā saimniecība”  (BKS) ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā par BKS valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem tika ievēlēts Zintis Šaicāns. Viņa  kandidatūra izraudzīta atklātā konkursa kārtībā no 12 pretendentu vidus.


Zintis Šaicāns BKS valdes priekšsēdētāja amata pienākumus sāks pildīt no šī gada 15. novembra.  Uzsverot atvērtas pārvaldības principus un uz klientiem orientētu uzņēmuma darbu, jaunais BKS vadītājs aicina iedzīvotājus sazināties ar viņu, lai pārrunātu Baložu iedzīvotāju priekšlikumus, idejas, uzklausītu problēmas un meklētu iespējamos risinājumus, kā uzlabot BKS sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Jaunā BKS valdes priekšsēdētāja Z.Šaicāna kontaktu informācija saziņai būs pieejama  15. novembrī gan pašvaldības, gan uzņēmuma interneta vietnē.


Savukārt līdzšinējā valdes locekle, Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Andra Vanaga turpinās pildīt valdes locekļa pienākumus līdz noteiktajā nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts jauns valdes loceklis.


Zintis Šaicāns šobrīd Rīgas Tehniskajā universitātē turpina maģistra grādu studijas programmā “Siltumenerģētika un siltumtehnika”, pirms tam šajā augstskolā iegūstot profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju siltumenerģētikā un siltumtehnikā.


Savas iegūtās zināšanas Rīgas Tehniskajā universitātē stiprinājis,  strādājot Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes nodaļā, kur viņa pārziņā bija tiesību aktu projektu, politikas plānošanas dokumentu un atbalsta instrumentu izstrāde enerģētikas un energoefektivitātes jomā.


Šobrīd Z. Šaicāns ir Ķekavas novada domes deputāts, darbojas Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā, kā arī vada Sociālo jautājumu komiteju.


Ilggadēji strādājot Reģionālajā pašvaldības policijā, no 2015. gada pilda Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna nodaļas priekšnieka pienākumus, ikdienā vadot, organizējot un kontrolējot pakļauto darbinieku  darba izpildi un  normatīvo aktu prasību ievērošanu.


Z. Šaicāns teicami pārvalda latviešu valdodu, kā arī brīvi pārvalda angļu un krievu valodas. 


Atgādinām, ka, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā  un Komerclikumā noteiktajām prasībām kandidātu atlasei un noteikto kārtību,  Ķekavas novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursa uz SIA ,,Baložu komunālā saimniecība’’ valdes priekšsēdētāja amatu.


Izvirzītās prasības:
 

  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (finanšu, ekonomikas zinātņu, inženierzinātņu, uzņēmējdarbības vadības vai tiesību zinātņu jomā);
  • vismaz divu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja pienākumus;
  • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, izpratne par uzņēmuma vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, personāla vadību, finanšu resursu pārvaldību;
  • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē un vismaz vienas svešvalodas (Eiropas Savienības oficiālās valodas) zināšanas valdes priekšsēdētāja pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
  • augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
  • līdera dotības, labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes;
  • precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes;
  • izcilas darbaspējas, motivācija sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā;
  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām. 


Administratīvā pārvalde
13.11.2019.

  Drukāt