Notiks starptautiska projekta vietējās rīcības grupas tikšanās Ķekavā

5. un 6.decembrī Ķekavā notiks URBACT programmas projekta “CITIES4CSR” jeb visaptverošas pašvaldību stratēģijas korporatīvās atbildības veicināšanai un stiprināšanai pilsētas teritorijās - vietējās rīcības grupas un viedokļu līderu tikšanās Ķekavā. Ķekavā viesosies projekta vadošā  partnera pārstāvji no Milānas (Itālija), kā arī projekta vadošais pētnieks Steffen Wetzstein.

Projekta mērķis ir palielināt uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot izglītošanai, lai labāk izprastu vietējos problēmjautājumus un novārtā atstātos jautājumus.

Projekta vadošais partneris ir Milānas pilsēta (Itālija). Projekta partneri: Sofijas pašvaldība (Bulgārija), Vratsas pilsēta (Bulgārija), Ķekavas novada pašvaldība (Latvija), Rijekas pilsēta (Horvātija), Guimarāes pilsēta (Portugāle), Molina de Segura (Spānija), Budaors (Ungārija), Bratislava (Slovākija), Nantes Metropole (Francija).

5. un 6. decembrī Ķekavā norisināsies projekta vadošā eksperta un vadošā partnera (Milānas pašvaldība) vizīte, kuras ietvaros Ķekavas novada pašvaldība organizē divu dienu semināru ar vietējo uzņēmēju (SIA “Maxima”, AS SEB banka, SIA “PAA”, SIA “EMJ metāls”, SIA “Lofbergs Baltic”, AS “Putnu fabrika Ķekava”), biedrību un nevalstisko organizāciju ( “Latvijas Pašvaldību savienība”, “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”, “Partnerība Daugavkrasts”, ‘’Ķekavas novada uzņēmēju padome”), Rīgas plānošanas reģiona dalību, lai kopīgi analizētu un izvērtētu esošo korporatīvās sociālās atbildības jomas situāciju novadā, kā arī lemtu par nākotnes attīstības iespējām un redzējumu korporatīvās sociālās atbildības jomas uzlabošanai, sadarbojoties pašvaldībai, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

Vizītes ietvaros paredzēti semināri, eksperta intervijas ar uzņēmējiem, vizītes uz labās prakses uzņēmumiem, tikšanās ar Ķekavas novada pašvaldības vadību un turpmāko uzdevumu izstrāde, lai nodrošinātu dalību projekta otrajā fāzē un īstenotu Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgus pasākumus.

Projekta īstenošanas periods (Fāze 1): 02.09.2019.-02.03.2020.

URBACT projekta princips ir izveidot vietējo rīcības grupu, kura sastāv no dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai caur jaunizveidoto tīklu palielinātu sadarbību starp pašvaldībām, biznesa pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas novada pārmaiņas.

URBACT programmas projekti sastāv no 2 fāzēm. Šobrīd tiks īstenota tikai pirmā projekta fāze, kuras laikā norisinās darbs pie pilna projekta pieteikuma sagatavošanas, eksperta vizītēm uz partnervalstīm, lai labāk identificētu vietējās vajadzības. Pirmā fāze noslēdzas ar pilna projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. Projekta otrā fāze sākas, ja tiek apstiprināts iesniegtais pilnais projekta pieteikums.

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.12.2019.

  Drukāt