Reģionālās pašvaldības policija atzīmē 25. gadadienu

13. decembrī aprit 25 gadi kopš meklējami aizsākumi, lai šobrīd veiksmīgi darbotos Ķekavas novada pašvaldības Reģionālā pašvaldības policija (RPP), kas par drošību un sabiedrisko kārtību rūpējas nu jau četros novados – Ķekavas, Inčukalna, Iecavas un Ikšķiles novados.  RPP galvenais administratīvais centrs atrodas Ķekavas novadā, un kopš 2010. gada Reģionālo pašvaldības policiju vada Māris Bomiņš.


Jubilejas reizē piedāvājam atskatu uz Reģionālās pašvaldības policijas vēsturi.  Kā stāsta RPP priekšnieks Māris Bomiņš, 1991. gadā toreizējās Ķekavas pagasta padomes deputātiem radās ideja par savu pašvaldības policijas dibināšanu.


Ideja sāka realizēties 1994. gada 10. novembrī, kad Ķekavas pagasta padome nolemj, ka ar 1994. gada 1.decembri jāizveido Ķekavas municipālo policiju. Tā paša gada 7.decembrī Latvijas republikas Iekšlietu  ministrijas valsts sekretārs Andris Staris apstiprina lēmumu par Ķekavas municipālās policijas izveidi, darbinieku nozīmēšanu un darbības uzsākšanu. Nedēļu vēlāk 1994. gada 13. decembrī Ķekavas pagasta padomes deputāti Gunārs Vilde, Anita Kampernova, Viesturs Lazda un Jānis Runtulis ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par Ķekavas municipālās policijas dibināšanu. Par Ķekavas municipālās policijas priekšnieku tiek apstiprināts Leons Markelovs, kurš Ķekavas municipālo policiju (ĶMP) vada līdz 2009. gada 15.decembrim.


Sākotnēji Ķekavas municipālās policijas kodolu veido Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, un tās atrašanās vieta ir  Gaismas iela 19, k-9, bijušā bērnudārza telpās.


Ņemot vērā tā brīža kriminogēno situāciju valstī (“bēdīgi” slavenie  90-tie gadi ), kaimiņu pašvaldību vadītāji meklē iespēju uzlabot sabiedriskās kārtības situāciju pagastos un viens no sadarbības modeļiem bija kopīgas municipālās  policijas izveide. 1996. gada 1. janvārī tiek nodibināta Ķekavas-Iecavas apvienotā municipālā policija, bet mazliet vēlāk - 16. februārī -  Ķekavas pagasta padome pieņem lēmumu par Ķekavas-Iecavas apvienotā municipālās policijas apvienošanu ar Baložu pilsētas domes municipālo policiju, lai uzlabotu sabiedrisko kārtību Baložu pilsētā. 1998. gada 30.decembrī Ķekavas pagasta padome noslēdz līgumu ar Baldones pilsētas domi, par to, ka ar 1999. gada 1.janvāri sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Baldones pilsētā ar lauku teritoriju nodrošinās Ķekavas municipālās policija.


1996. gada 10. oktobrī Ķekavas pagasta padome pieņem lēmumu Ķekavas municipālai policijai pievienot Ķekavas putnu fabrikas Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Sākas nozīmīgs un varonīgs posms ĶMP vēsturē. Būtiski tiek pārstrukturēta ĶMP darbība, tiek izstrādāta instrukcija “Par kārtību, kādā savus pienākumus veic  pienākumiem kādu veic policisti - ugunsdzēsēji. Pēc dienestu apvienošanas darbu sāk pildīt Ķekavas municipālās policijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests ( ĶMP UGD).


ĶMP UGD rīcībā nonāk divi GAZ tipa ugunsdzēsības automašīnas ar kopējo ūdens cisternu apjomu 4,5tonnas. ĶMP UGD savas funkcijas veic Ķekavas pagasta teritorijā, un tas bija būtisks atbalsts Valsts ugunsdzēsības un drošības dienestam ne tikai Ķekavas pagasta teritorijā, bet arī Baložu pilsētā un tās lauku teritorijās ( kūdras purvi), Olaines, Baldones, Daugmales un Iecavas pagastos.


ĶMP UGD bija vienīgā šāda veida iestāde Latvijā, kur pašvaldības policijas darbinieki – gan vīrieši, gan sievietes -, veica ugunsdzēsēju un glābēju funkcijas.  Sakarā ar to, ka ĶMP UGD darbiniekus nebija iespējams  kvalitatīvi apmācīt kā ugunsdzēsējus-glābējus un, lai nepakļautu darbinieku veselību un dzīvību nevajadzīgam riskam, 2007. gada vasarā ĶMP UGD pārtrauc savu darbību un turpina kā Ķekavas municipālā policija.


2008. gadā Ķekavas pagasta padomei no Valsts valodas centra pienāk aizrādījums, kurā tiek norādīts, ka Latvijas Republikas teritorijā nav municipalitātes, bet gan pašvaldības, tāpēc 2008. gada 29.oktobrī Ķekavas municipālā policija tiek pārdēvēta par Ķekavas pašvaldības policiju.


2009. gadā, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, Ķekavas pašvaldības policija noslēdz līgumu ar Baldones novada domi par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Baldones novadā.


2009. gada Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiek izveidots Ķekavas novads. Ķekavas pagastam tiek pievienots Daugmales pagasts un Baložu pilsēta, līdz ar to Ķekavas pašvaldības policija tiek pārdēvēta par Ķekavas novada pašvaldības policiju. 2010. gada 8. februārī par Ķekavas pašvaldības policijas priekšnieku tiek iecelts Māris Bomiņš.


2012. gada 1.martā pēc reorganizācijas Ķekavas pašvaldības policija tiek pārdēvēta par Reģionālo pašvaldības policiju. 2012. gada 1.aprīlī darbu uzsāk RPP Inčukalna novada nodaļa, bet  1.jūlijā  -  Ikšķiles novada nodaļa. Savukārt 2013. gada 1.janvārī darbu uzsāk RPP Baldones novada nodaļa, bet 2019. gada 1.jūlijā  - RPP policijas Iecavas novada nodaļa. Šobrīd RPP  par drošību un sabiedrisko kārtību rūpējas četros novados – Ķekavas, Inčukalna, Iecavas un Ikšķiles novados. 


Reģionālā pašvaldības policija
13.12.2019.

 

  Drukāt