Ķekavas novada labiekārtošanas plāna projekta apspriešanā visaktīvāk piedalījušies Daugmales un Ķekavas iedzīvotāji

Lai nodrošinātu plānveidīgu darbu publiskās ārtelpas labiekārtošanā, ievērojot vienotas vadlīnijas - rotaļlaukumu, apstādījumu, aktīvās atpūtas zonu izveidē, šobrīd izstrādes noslēgumam tuvojas Ķekavas novada labiekārtošanas plāna projekts turpmākajiem septiņiem gadiem. Pašvaldība projekta izstrādes procesā aicināja Ķekavas novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli un ierosinājumus gan elektroniski, gan piedaloties domnīcās klātienē. Kopumā savu viedokli elektroniski ir pauduši 108 Ķekavas novada iedzīvotāji.


Labiekārtošanas plāna izstrādes ļoti būtisks aspekts ir iedzīvotāju iesaiste, lai apspriestu un apzinātu viedokli par izstrādātajiem risinājumiem. Savu viedokli un ierosinājumus ikviens varēja izteikt, aizpildot elektronisko anketu Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī klātienē pašvaldības organizētajās domnīcās, kurās labiekārtošanas plāna projektu prezentēja tā izstrādātāji.


Domnīcas norisinājās novembra beigās trijās novada vietās - Baložos, Daugmalē un Ķekavā, kur iedzīvotāji savus priekšlikumus izteica klātienē un varēja uzdot jautājumus projekta  izstrādātājiem. Savukārt elektroniskās aptaujas formā viedokļi tika pieņemti līdz 6. decembrim. Kopumā savu redzējumu elektroniski ir izteikuši 108 Ķekavas novada iedzīvotāji. Visaktīvākie šajā aptaujā ir bijuši Daugmales iedzīvotāji – 27% no visiem respondentiem, kā arī Ķekavas iedzīvotāji – arī 27% no visiem respondentiem, savukārt no Baložiem un Titurgas – 16%.


Šobrīd iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana ir noslēgusies. Saņemtie ierosinājumi tiks apkopoti, izvērtēti un iekļauti labiekārtošanas plāna projektā, kas janvārī tiks nodots izskatīšanai Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā.


Paldies visiem novadniekiem par veltīto laiku labiekārtošanas plāna izstrādes procesā un paustajiem viedokļiem!


Vienotais labiekārtošanas plāns Ķekavas novada pašvaldībai ļaus efektīvāk un plānveidīgāk turpināt esošos un uzsākt jaunus darbus, balstoties uz vienota labiekārtošanas plāna pamata, gan šim mērķim piesaistīt arī dažādu fondu finansējumu,  lai nodrošinātu iedzīvotājiem pievilcīgu un ērti sasniedzamu atpūtas zonu izveidi visā novada teritorijā.


Labiekārtošanas plāns ir izveidots vairākos līmeņos, paredzot to, kādām labiekārtotām vietām būtu jābūt sasniedzamām noteiktā rādiusā katrā no līmeņiem. Vienotais redzējums par novada labiekārtošanu paredz gan uzlabot esošās atpūtas vietas, gan veidot jaunas, lai tās būtu ērti sasniedzamas gājējiem, velosipēdistiem un aptvertu visu novada teritoriju. Piemēram, plāna ietvaros ir domāts, kā pašvaldības iespēju robežās iedzīvotājiem varētu palielināt piekļuvi un pilnveidot atpūtas vietas pie Daugavas un iezīmēt veloceliņu tīkla izveidi no Daugmales līdz Rīgai.


Šāda plānošanas pieeja ļaus realizēt pārdomātus labiekārtošanas darbus un piedāvāt daudzveidīgas atpūtas iespējas gan jaunajām ģimenēm, gan senioriem un aktīva dzīvesveida piekritējiem, kā arī novada viesiem.


Plānā ir ietvertas lietišķas atpūtas vietas ielu telpā (soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), sabiedriskā transporta pieturas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī atpūtas vietas pie ūdens. Objektos ir plānots izmantot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti, veidojot novadu pievilcīgāku un vienotā stilā labiekārtotu.


Plānu izstrādā SIA “100 acorns” sadarbībā ar SIA “LANDSHAPE” un SIA “Grupa 93”.

 

Administratīvā pārvalde
12.12.2019.

 

 

  Drukāt