Sāk iekārtot būvlaukuma teritoriju moduļu piebūves būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti informē, ka šobrīd ir uzsākusies būvlaukuma teritorijas iekārtošanas darbi moduļu piebūves būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas, Ķekavā, Gaismas ielā 9.

 

Projekta mērķis ir uzbūvēt moduļu tipa piebūvi Ķekavas vidusskolai, nodrošinot mācību vietas papildus 300 skolēniem. Tāpat projekta ietvaros tiks izbūvēts arī jauns gāzes vads apkures nodrošināšanai, un tiks veikta Ķekavas vidusskolas esošās ēkas fasādes daļas vienkāršota atjaunošana, lai nodrošinātu ārsienu konstruktīvo atbilstību ugunsdrošās sienas prasībām.Būvdarbu veikšana plānota tādā veidā, lai būvdarbi nenotiktu skolēnu klātbūtnē un neietekmētu skolēnu drošību un veselību, būvdarbu veikšanas teritorija tiks norobežota. Būvlaukuma teritorija ietvers arī automašīnu stāvlaukumu pie Ķekavas vidusskolas, tāpēc skolotājiem un skolēnu vecākiem jārēķinās ar atsevišķām neērtībām, par kurām viņi tiks informēti atsevišķi, konkrēti, satiksmes organizācijas izmaiņām. Moduļu piebūves būvniecības laikā būs nepieciešams izvēlēties citus risinājumus automašīnu novietošanai, piemēram, izmantot automašīnu stāvlaukumus pie Ķekavas kultūras nama vai pašvaldības administrācijas ēkas. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.

 

Būvdarbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju, skolotāju un skolēnu ierasto dienas ritmu un skolas mācību procesu. Projekta realizēšanas laikā tiks veikta esošā automašīnu stāvlaukuma paplašināšana, kā arī satiksmes drošības uzlabošana iebrauktuvei no Gaismas ielas, atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” prasībām.


Ķekavas vidusskolas piebūves projektā ir izstrādāts jaunbūves ēkas fasāžu risinājums un telpu plānojums atbilstoši izglītības iestāžu mūsdienu prasībām, risināts piebūves ēkas savienojums ar esošo vidusskolas ēkas korpusu, teritorijas labiekārtojums, ietves izbūve teritorijā, autostāvvietas un velonovietnes.


Piebūve plānota divos stāvos, kur tiks izvietotas kopumā desmit mācību klases – četras pirmajā stāvā un sešas - otrajā stāvā, tai skaitā vienu mācību klasi būs iespējams pārdalīt ar bīdāmo sienu divās atsevišķās telpās. Pirmajā stāvā atradīsies arī plaša ēdamzāle, kā arī ģērbtuves, bet otrajā – skolotāju atpūtas istaba un rekreācijas zonas skolēniem, bet jumta stāva līmenī - tehniskās telpas.


Piebūves fasādē plānots izmantot koka apdares materiālus, jo kokam piemīt labas siltumizolācijas īpašības un tas ir “elpojošs” materiāls. Savukārt, piebūves ēkas vizuālajā izskatā plānots izmantot sarkanos akcenta toņus, kas ir aizņemti no esošās vidusskolas ēkas fasādes materiāla – sarkanā ķieģeļa mūra toņa, tādā veidā sasaistot vizuāli esošo skolas ēku ar jauno piebūvi.


Jauno skolas piebūvi plānots izvietot esošā basketbola laukuma vietā, kā arī paredzēts pārvietot skeitparka laukumu, to atdalot ar apstādījuma joslu no skolas teritorijas, lai tādējādi nodrošinātu trokšņu slāpēšanu.


Būvprojekta izmaksas tiek finansētas no Ķekavas novada pašvaldības budžeta.


Atgādinām, ka šobrīd kopējais skolēnu skaits Ķekavas vidusskolā ir 1309 bērni, no kuriem 726 ir 5.-12.klases skolēni, kas mācās vidusskolas ēkā, Gaismas ielā 9. Jau šajā mācību gadā nācās veikt daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai esošajiem bērniem nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi. Piemēram, skolotāju istaba tika pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc moduļu tipa piebūve ir vienīgais reālais risinājums skolas paplašināšanai.

 


Administratīvā pārvalde
13.12.2019.

  Drukāt