Mācību treniņu process no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim

 Sakarā ar 2021. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 748 "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.29.  punktu “sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, organizēt tikai attālināti, izņemot Latvijas pieaugušo izlases (komandu sporta spēlēs - arī junioru izlašu sportistu vecumā no 16 gadiem), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu (personas, kuras uz darba līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) treniņus epidemioloģiski drošā vidē, kā arī pieaugušo izlašu (tai skaitā ārvalstu) sportistu oficiālos treniņus, kas saistīti ar gatavošanos dalībai 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs”.

Mācību treniņu process no 2021.gada 21.oktobra līdz 14. novembrim notiek attālināti:

  •    Zoom vai Microsoft team platformā;
  •    nosūtot individuālo plānu gan audzēkņiem un saņemot atgriezenisko saiti no audzēkņiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem.

Ķekavas novada sporta skolas administrācija darbojas attālināti sporta skolas norādītajā darba laikā.

  Drukāt