Ķekavas novada sporta skola:
Juridiskā adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Faktiskā adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Reģ. Nr. 4371902825
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktora pienākumu izpildītāja:
Lauma Poda
Tel. : 26590451
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktores vietniece izglītības jomā:
Lauma Poda
Tel. : 26590451
E-pasts: lauma.poda@kekava.lv

Lietvede:
Baiba Barkāne
Tel. : 25457048
E-pasts : baiba.barkane@kekava.lv

Izglītības darba speciālists
(vecāku līdzfinansējuma jautājumi):

Ilze Lisovska
Tel. : 26549842
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

 

Ķekavas novada sporta skolas rekvizīti                                                    Sporta skolas darba laiks:                Pieņemšanas laiki:                        

Reģ.Nr.4371902825                                                                                       Pirmdiena     8:00-18:00                     Pirmdienās 15:00-18:00                

VID reģ. Nr.90009413889                                                                               Otrdiena       8:00-18:00                  Trešdienās  10:00-13:00

''Bultās'', Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123                               Trešdiena      8:00-17:00

SEB Dienvidu filiāle                                                                                          Ceturtdiena   8:00-17:00

Konta Nr. LV10UNLA0050016551975                                                                Piektdiena     8:00-14:00

                                                                                                                              Pusdienu pārtraukums:

                                                                                                                              No plkst. 13:00-14:00

  Drukāt