Pabeigti būvdarbi 12 dzīvokļu mājas Ķekavā Rīgas ielā 36/k-3 energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Lai uzlabotu ēkas siltumnoturību un palielinātu mājas konstruktīvo elementu kalpošanas ilgumu, īstenots ES līdzfinansēts projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-3 Ķekavā, Ķekavas novadā”. Projekta īstenošana faktiski tika uzsākta vēl pirms 3 gadiem - 2017.gada vasarā, kad dzīvokļu īpašnieki lēma par savas mājas renovācijas uzsākšanu. Pilnvarojumu energoefektivitātes projekta īstenošanai saņēma mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”.


Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros ir veikta ēkas fasāžu, gala sienu, pagrabstāva un bēniņu siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu nomaiņa kāpņu telpās un daļēji dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.


Būvdarbus veica SIA “Balti Construction”, būvuzraudzību nodrošināja -  SIA “Tectum Supervising”, autoruzraudzību – SIA “Eiropro”. Būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi. Māja ieguvusi būtisku ieguldījumu ilgtermiņā, kā arī patīkamu vizuālo izskatu.


Vēl vairāki darbi tika paveikti ārpus projekta aktivitātēm no mājas uzkrājuma līdzekļiem. Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts, izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma, nomainīti vertikālie aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, visos dzīvokļos uzstādīti attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji.


Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa – 197 843 EUR.  Neattiecināmās izmaksas projekta ietvaros un papilddarbu izmaksas sastāda 32 455 EUR.


Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (Granta summa) – 98 921 EUR, nedaudz vairāk kā 15 000 EUR pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansēs Ķekavas novada pašvaldība pēc galīgā atzinuma par projekta īstenošanu saņemšanas no ALTUM. Pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā un garantējot kredīta atmaksu, 15 gadu laikā segs dzīvokļu īpašnieki.


 

 

SIA “Ķekavas nami”
15.07.2020.

  Drukāt