Ķekavas novada sporta skola ir Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno šādas bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

  1. Brīvā cīņa,
  2. Mākslas vingrošana,
  3. Regbijs,
  4. Riteņbraukšana,
  5. Peldēšana,
  6. Vieglatlētika.

Sporta skolas dibinātājs ir Ķekavas novada Dome.

Ķekavas novada sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. 

               2011.gada septembrī tika uzņemti 106 izglītojamie - 15 izglītojamie brīvās cīņas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā un 91 izglītojamais mākslas vingrošanas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā. 

               Mācību – treniņu procesa organizēšanai Ķekavas novada sporta skola izmanto Ķekavas, Daugmales, Baldones, Baložu un Rīgas izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.
              Audzēkņu skaits 2020./2021.mācību gadā ir sasniedzis 386, kopš Ķekavas novada sporta skolas dibināšanas tas ir pieaudzis par 280 audzēkņiem. 

Tabulā aplūkojams audzēkņu skaits katra kalendārā gada beigās:

gads 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
audzēkņu skaits 147 253 277 276 292 304 339 367 378 386

 

   Ķekavas novada sporta skolā  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apgūst gan Ķekavas novadā, gan ārpus tā dzīvojošie audzēkņi.

   Ķekavas novada sporta skola 2019. gada aprīlī tika akreditēta uz 6 gadiem.

 

 

 

Treneri Dokumenti

 

  Drukāt