Ķekavas novada sporta skola ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta skolas dibinātājs ir Ķekavas novada Dome. Ķekavas novada sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Skola ir dibināta 2010. gadā LR valsts reģionālās reformas ietekmē. Līdz 2009.gada 31.decembrim Ķekavas jaunie sportisti realizēja profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Rīgas un Rīgas rajona BJSS ietvaros. Pēc Rīgas rajona reorganizācijas, ar 2010.gada 3.janvāri profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamos, tai skaitā mākslas vingrošanas nodaļas audzēkņus, pārņēma Ādažu novada Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola. 

               2011.gada 3.janvārī tika uzņemti 15 izglītojamie brīvās cīņas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā un 104 izglītojamie mākslas vingrošanas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā. 2011.gada 8.martā skola tika akreditēta uz diviem gadiem līdz 2013.gada 7.aprīlim.

               Mācību – treniņu procesa organizēšanai Ķekavas novada sporta skola izmanto Ķekavas, Daugmales, Baldones, Baložu  izglītības iestāžu un organizāciju sporta bāzes.
               2011./2012.mācību gadu uzsāka 170 izglītojamie 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās – brīvajā cīņā (15), mākslas vingrošanā (83), regbijā (26), riteņbraukšanā (14) un vieglatlētikā (32).
            

              Ķekavas novada sporta skolā  profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apgūst gan Ķekavas novadā, gan ārpus tā dzīvojošie audzēkņi. Ķekavas novada sporta skola 2019. gada aprīlī tika akreditēta uz 6 gadiem.

 

 

 

Treneri Dokumenti
  Drukāt