Ķekavas novada sporta skola:

Juridiskā adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
(Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta kompleksa ēkā , 2.stāvā)

NMR kods  90009413889
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktors:
Ints Vancāns
Tel. : 26632966
E-pasts : ints.vancans@kekava.lv

Direktora vietniece izglītības jomā:
Lauma Poda 
Tel. : 26590451
E-pasts: lauma.poda@kekava.lv

Lietvede:
Ieva Brikmane
Tel. : 25457048
E-pasts : ieva.brikmane@kekava.lv


Vecāku līdzfinansējuma jautājumi:

Ilze Lisovska
Tel. : 26549842 E-pasts: ilze.lisovska@kekava.lv

 Ķekavas novada sporta skolas rekvizīti: Sporta skolas darba laiks:   Pieņemšanas laiks:

NMR kods 90009413889
Izglītības reģ. Nr. 4371902825

Nākotnes iela 1a Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123

SEB Dienvidu filiāle
Konta Nr. LV10UNLA0050016551975

Pirmdiena 8:00-17:00
Otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena 8:00-17:00
Ceturtdiena 8:00-17:00
Piektdiena 8:00-14:00
   
Pusdienu
pārtraukums:
11:30-12:00


 Tikai iepriekš vienojoties!
Pirmdienās 09:30-11:30
Trešdienās 09:30-11:30

 

  Drukāt