Ķekavas novada sporta skola:

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

 Adrese: Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
(Ķekavas vidusskolas sākumskolas sporta kompleksa ēkā , 2.stāvā)

NMR kods  90000048491
E-pasts : sportaskola@kekava.lv

Direktors:
Ints Vancāns
Tel. : 26632966
E-pasts : ints.vancans@kekava.lv

Direktora vietniece izglītības jomā:
Lauma Poda 
Tel. : 26590451
E-pasts: lauma.poda@kekava.lv

Lietvede:
Ieva Brikmane
Tel. : 25457048
E-pasts : ieva.brikmane@kekava.lv

Vecāku līdzfinansējuma jautājumi (rēķini):

grāmatvede Alla Liepa
Tel. : 27876120 E-pasts: alla.liepa@kekava.lv

Sazinies ar Ķekavas novada sporta skolu izmantojot e-adresi!

  Sporta skolas darba laiks:   Pieņemšanas laiks:

 

Ar 2022.gada 1.janvāri rekvizīti:

Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģ.nr. LV90000048491
PVN maksātāja reģ.nr. LV90000048491
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta:Nākotnes iela 1a Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Norēķinu rekvizīti:
LV62UNLA0050014272800
UNLALV2X
SEB BANKA AS

Pirmdiena 8:00-17:00
Otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena 8:00-17:00
Ceturtdiena 8:00-17:00
Piektdiena 8:00-14:00
   
Pusdienu
pārtraukums:
12:30-13:00


 Tikai iepriekš vienojoties!
Pirmdienās 09:30-11:30
Trešdienās 09:30-11:30

 

  Drukāt