Pašvaldība pilnveidos Ķekavas novada teritoriālo plānojumu

Ķekavas novada pašvaldība ir izvērtējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtās norādes attiecībā uz jauno Ķekavas novada teritoriālo plānojumu - nolemts, ka, saskaņā ar ministrijas sniegtajiem komentāriem, teritorijas plānojums tiks pilnveidots un atkārtoti nodots sabiedrības publiskajai apspriešanai. Lai uzsāktu darbu pie teritorijas plānojuma pilnveidošanas, trešdien, 22. jūlijā, sasaukta Ķekavas novada domes ārkārtas sēde.
 

Ķekavas novada pašvaldība 9. jūlijā saņēma vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu “Par Ķekavas novada domes 2020. gada 2. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11/2020 "Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu”. Pēc iepazīšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) paustajiem argumentiem, pašvaldības speciālisti atzīst, ka, izstrādājot tik apjomīgu un sarežģītu dokumentu, var rasties dažādu viedokļu interpretācijas, tādēļ pašvaldība ņems vērā VARAM norādes un veiks labojumus apbūves noteikumos un grafiskajā daļā, kā arī vēlāk organizēs atkārtotu publisko apspriešanu, lai maksimāli iesaistītu sabiedrību.


Paredzams, ka Ķekavas novada teritoriālā plānojuma pārstrāde varētu ilgt līdz 9 mēnešiem, kuru laikā plānots organizēt arī kopīgas darbnīcas ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem, tādejādi veicinot operatīvāku dokumenta izstrādes procesu.


Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, šobrīd ir piemērojami spēkā esošie teritorijas plānojumi:
 

  • Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam;
  • Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam;
  • Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam.

 

Administratīvā pārvalde
22.07.2020.

 

  Drukāt