Baložos, Uzvaras prospektā 7 un 9 tiks pārtraukta karstā ūdens piegāde

SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” informē, ka līguma "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem, laika posmā no šī gada 30.jūlija līdz šī gada 11.augustam tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām Uzvaras prospektā 7 un  Uzvaras prospektā 9, kā rezultātā tiks pārtraukta karstā ūdens sagatavošana iepriekš minēto dzīvojamo māju siltummezlos.


Siltumenerģijas padeve var tikt atjaunota arī agrāk, bez iepriekšēja brīdinājuma.


Būvdarbus veiks SIA “Siltumtehserviss” saskaņā ar noslēgto līgumu.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Sia "Baložu komunālā saimniecība"
24.07.2020.

  Drukāt