Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma gleznu izstāde “Gaisma – Krāsa – Prieks”

No 2020. gada 6. augusta līdz 29. augustam Ķekavas novadpētniecības muzejā būs skatāma Baldones mākslas studijas dalībnieku gleznu izstāde “Gaisma – Krāsa – Prieks”. Šī ir pirmā Baldones mākslas studijas gleznu izstāde Ķekavā.

 

Izstādē eksponētie darbi gleznoti akrila, eļļas un zīda apgleznošanas tehnikās. Tiks izstādīti pēdējā gada laikā radītie darbi dažādos glezniecības žanros – tās ir klusās dabas, ainavas, portreti, animālijas, marīnas jeb jūras ainavas. Katra mākslinieka rokraksts, triepiens, krāsu izvēle un pasaules skatījums ir ļoti individuāls un personīgs. Visos darbos jūtama autoru sirsnība un mīlestība, kuru tie veltījuši savām gleznām radīšanas procesā. Studijas dalībniece Tatjana Blaua saka: „Mākslas nodarbībās studijā man izdodas paņemt kaut ko no savas Iekšējās pasaules, iznest to ārā un piešķirt tam ārēju izpausmes formu un krāsu. Tas nav viegls ceļš. Gleznojot es cenšos atjaunot saikni ar īpašībām, kas liek man mirdzēt, kas liek priecāties par to, kāda es esmu. Gandarījums ir, ja izdodas –  ja paveiktais iepriecina arī citus.”

 

Baldones mākslas studija ir domu biedru grupa, kuru vieno interese un sarunas par mākslu un glezniecību, kā arī praktiskas un regulāras nodarbības mākslā. Studiju vada māksliniece Ieva Muzikante. Izstādē piedalās: Tatjana Blaua, Maris Beinerdts, Ilze Ozoliņa, Irīna Slišāne, Anda Širokova, Dzintra Ābelīte, Sanita Vaivode, llga Grundmane, Daiga Cēdere-Salnāja, Aivars Mirkšs. Studijā dalībnieki apgūst skicēšanu, zīmēšanu, kolāžu, akvareļa, akrila un eļļas glezniecību. Bieži tiek aicināti un meistarklases vada vieslektori-mākslinieki. Katrs no tiem bagātina dalībnieku zināšanas glezniecībā un iedvesmo jauniem darbiem, jauniem tehniskiem paņēmieniem, kā arī, dod iespēju viņiem iepazīt citus talantīgus māksliniekus, to daiļradi, gleznošanas metodes un paplašina zināšanu apvārsni mākslā. Studijā meistarklases vadījuši gleznotāji – Rolands Krišjāns, Ance Gricmane, Rita Pranča, Andrejs Bovtovičs u.c. Īpaši iemīļotas ir mākslinieces Ēras Zalcmanes vieslekcijas un meistarklases zīda apgleznošanā, daži šai procesā radītie zīdi ir skatāmi arī šajā izstādē.

 

Ķekavas novadpētniecības muzejs

28.07.2020.

  Drukāt