6. augustā Baložos plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē, ka līguma "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem, šī gada 6.augustā no plkst 9.00 līdz 17.00 tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām Baložos, Uzvaras prospektā 2, 3, 4, 5, 6, kā rezultātā tiks pārtraukta karstā ūdens sagatavošana iepriekš minēto dzīvojamo māju siltummezglos. Siltumenerģijas padeve var tikt atjaunota arī agrāk, bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Būvdarbus veiks SIA “Siltumtehserviss” saskaņā ar noslēgto līgumu.

 

SIA “Baložu komunālā saimniecība”
05.08.2020.

  Drukāt