Ķekavas novada pašvaldība pārbūvēs Baložos Saulgriežu ielu

Ķekavas novada pašvaldība slēgs līgumu par Saulgriežu ielas 1. kārtas pārbūvi Baložos no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai, šim mērķim ņemot aizņēmumu no Valsts kases.

 

Kā informē Attīstības un Būvniecības pārvalde, Saulgriežu ielas 1.kārtas pārbūvējamā posma garums ir 1,21 kilometri. Pārbūves laikā paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī tiks izbūvētas četras autobusu pieturvietas. Posmos, kur nav iespējams novadīt lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma.

 

Lai apzinātu ielas pārbūves būvniecības izmaksas, pašvaldība jau 2019. gada sākumā veica publisko iepirkumu, kurā lētākais iesniegtais būvdarbu izmaksu piedāvājums bija vairāk kā  965 000 eiro apmērā.  Apzinot būvdarbu lielās izmaksas, pašvaldība  šo projektu var realizēt tikai, ņemot aizņēmumu no Valsts kases gandrīz 724 000 eiro apmērā.

 

Tāpēc, lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību, pašvaldība maijā iesniedza pieteikumu par Saulgriežu ielas (no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai) pārbūves 1.kārtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izskatīšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.  

 

Atbilde par atbalstītajiem investīciju projektiem no VARAM tika saņemta jūlijā, un līdz ar to tiek sperti nākamie secīgie rīcības soļi ielas pārbūves jautājumā – proti, līguma slēgšana par pārbūves darbiem ar iepirkuma uzvarētāju – būvnieku SIA “VIA”  un aizņēmuma pieprasījuma iesniegšana. Ielas pārbūves termiņš ir paredzēts  18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

 

Līdz Saulgriežu ielas pārbūves 2.kārtas (no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai) realizēšanas uzsākšanai ir jāveic sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkla projektēšana un izbūve šajā posmā.

 

Viena no galvenajām Ķekavas novada  pašvaldības prioritātēm  ir pašvaldības ceļu un ielu segumu sakārtošana, apgaismojumu izbūve un gājēju pāreju apgaismošana, tādējādi uzlabojot ceļu satiksmes dalībnieku drošību.  Arī Saulgriežu ielas pārbūve Baložos ir šīs prioritātes sastāvdaļa, kas iekļauta Ķekavas novada Attīstības programmas investīciju plānā.

 

Administratīvā pārvalde

06.08.2020.

 

 

  Drukāt