Slēgs līgumu par Baložu vidusskolas piebūves projektēšanu un būvniecību

Ķekavas novada pašvaldība slēgs līgumu ar SIA “Belss” par  Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību. 

 

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, tad būvuzņēmums tika izvēlēts atklātā konkursa kārtībā, kas iesniedza viszemāko cenu un atbilda visiem noteiktajiem kritērijiem.  

 

Līguma ietvaros plānoti darbi vairākās kārtās -  Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšana un autoruzraudzība, tad  skolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve. Līguma kopējā  cena būs 8,5 milj. eiro atbilstoši publiskajam iepirkumam.

 

Līguma izpildes laiks būs 14 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas diena, - proti, līdz 2021. gada beigām. Šie darbi notiks Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" ietvaros.

 

Šī projekta realizēšanai tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases. Kopējā šī projekta izmaksas  ir lēšamas ap 9 milj. eiro.

 

Lai pašvaldība varētu realizēt ideju par Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukumu, bija nepieciešams samazināt projekta kopējās izmaksas, lai saglabātu šim projektam ERAF finansējumu un iespēju saņemt aizdevumu  no Valsts Kases. Tāpēc tika nolemts mainīt piebūves risinājumu uz moduļu tipa piebūvi, kas  izmaksu ziņā ir ekonomiskāka un ātrāk uzbūvējama. Šī atklātā konkursa rezultātā pašvaldībai izdevās panākt vairāk kā 4 miljonu eiro samazinājumu pret iepriekšējo skolas piebūves projektu, līdz ar to dodot iespēju realizēt minēto skolas projektu. 

 

Kā skaidro Attīstības un būvniecības pārvalde, līdzīga tehniskā risinājuma piebūve šobrīd tiek būvēta pie Ķekavas vidusskolas. Būvniecības process tur norit raiti, un būvdarbus plānots pabeigt tuvākajā laikā.   Tas pašvaldībai vieš pārliecību, ka arī Baložos piebūves būvniecība varētu būt tikpat veiksmīga kā Ķekavā un tuvākajā 1,5 gada laikā  iedzīvotāji varēs sagaidīt skaisto rezultātu.   

 

Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem. Projekta ietvaros Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.); skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases), tiks pārbūvēts esošais sporta laukums atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports”, interešu izglītības programmu prasībām.

 

Savukārt Ķekavas vidusskolā tiks ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).

 

Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

 

Administratīvā pārvalde

06.08.2020.

 

 

  Drukāt