Iespēja Ķekavas novada esošiem un topošajiem uzņēmējiem pieteikties praktiski izglītojošam, uzņēmējdarbību veicinošam pasākumu ciklam.

Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” (Urbāna fonds) ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu ir uzsākusi LEADER projekta „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai” realizāciju.

 

Projekta „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai” mērķis ir: aktivizēt jaunu un veicināt mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā, sniedzot praktiskas iemaņas un zināšanas, iedrošinot un radot iniciatīvu, sekmējot novada uzņēmēju sadarbību, savstarpēju atbalstu un pieredzes apmaiņu, tādejādi radot atbalstošu vidi izaugsmei un biznesa ideju pārtapšanai par realitāti.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot interaktīvu pasākumu sēriju, kas Ķekavas novada topošajiem un esošajiem uzņēmējiem piedāvās atbalstu un sniegs iespēju pilnveidot praktiskas iemaņas biznesa ideju attīstībā. Pasākumu sērija sastāvēs no 3 pilnu dienu praktiskām apmācībām (5. un 26. septembrī, 24. oktobrī),  nodrošinot ekspertu lekcijas un praktiskas nodarbības kouču jeb izaugsmes treneru vadībā, kā arī pieredzējušu uzņēmēju pieredzes stāstus un praktiskus padomus. Tiks piedāvātas  individuālas koučinga sesijas, kā arī projekta laikā darbosies jauno uzņēmēju atbalsta platforma digitālajā vidē. Informātīvā pasākuma sadaļa būs konkrēti mērķēta uz projekta auditorijas vajadzībām. 

 

Projektā tiks radīta atbalstoša vide uzņēmējdarbības uzsākšanai  un motivējoši apstākļi, lai veicinātu esošos uzņēmējus apzināties savu vēl neizmantoto potenciālu un biznesa perspektīvas, pārskatot savu darbības efektivitāti un iespējas turpmākai uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Tādējādi projekta darbības rezultātā tiks sekmēti arī tradicionālie nodarbošanās veidi reģionā, veicināta nelielas mājražošanas pārvēršana plašākā biznesā un tml. Kopā ar ekspertiem topošie un esošie uzņēmēji mācīsies izvērtēt vietējās teritorijas, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošanas iespējas, efektīvi formulēt savas uzņēmējdarbības mērķus, attīstīt prasmes saskatīt risinājumus un izstrādāt tālākos secīgos soļus ilgtermiņa biznesa plānu īstenošanai.

 

Apmācību ietvaros tiks veidota komunikācija un sadarbība ar citiem Ķekavas novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo atbalstu, jaunu kontaktu veidošanos, pieredzes apmaiņu, labākās prakses pārņemšanu, rodot jaunus risinājumus un, iespējams,  arī  jaunu  biznesa ideju un kopprojektu attīstību nākotnē. 

 

Plānotā pasākumu sērija sniegs ne tikai praktisku zināšanu apguvi un instrumentus kā atbalsta elementus turpmākajās uzņēmējdarbības gaitās, bet būs arī pamats vietas potenciāla ilgtspējīgas izmantošanas iniciatīvām un uzņēmēju kopienas tālākai attīstībai novadā.

 

Ja ir vēlēšanās piedalīties šajā pasākumu ciklā, vairāk informācijas un pieteikšanās anketu meklējiet ĶNUP mājas lapā: https://knup.lv/

 

Pieteikumi dalībai pasākumu ciklā tiks pieņemti līdz š.g. 13.augustam.

 

Papildus informāciju var saņemt pie Urbāna fonda projekta vadītājas Ineses Kukles (tālr.: 29119797, e-pasts: urbana.fonds@gmail.com) vai ĶNUP valdes locekles Līgas Brodužas (tālr.: 29330370, e-pasts: liga.broduza@knup.lv)

 

Projekts tiek realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Ķekavas novada uzņēmēju padome

06.08.2020.

 

  Drukāt