Piešķir papildus finansējumu topošajam multifunkcionālajam sporta laukumam Ķekavā

Ķekavas novada pašvaldība atvēlējusi papildus finansējumu 25 000 eiro apmērā, lai izbūvētu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, kas nepieciešams topošajam multifunkcionālajam sporta laukumam Ķekavā, pie Ķekavas vidusskolas.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldība Sporta aģentūra, šobrīd Ķekavas novada būvvaldē ir iesniegts sporta laukuma būvprojekts, un pēc tā saskaņošanas tiks uzsākti būvdarbi.

 

Tā kā sporta laukumam nepieciešamie ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi šķērso šobrīd esošo Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecības teritoriju, tad pieslēguma izbūvi realizēs skolas piebūves būvnieks, kura pārziņā šobrīd, uz piebūves būvniecības laiku, atrodas minētā teritorija.

 

Projektu „Multifunkcionāla sporta laukuma seguma izveide Gaismas ielā 7ª, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizē Ķekavas novada pašvaldība Sporta aģentūra. Šī projekta 1. kārtas īstenošanai ir saņemts arī LEADER līdzfinansējums 25 000 eiro apmērā.

 

Atbilstoši projektam Ķekavā, Gaismas ielā 7a (blakus Ķekavas vidusskolai) tiks izveidots multifunkcionālais sporta laukums, kur ziemas periodā paredzēta slidotava, izmantojot saldēšanas paklājsistēmu.

 

Šāda laukuma izveide veicinās iedzīvotāju veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan ziemas, gan vasaras sezonā. Tādējādi ziemā būs neierobežota pieeja nodarboties ar dažādiem ziemas sporta veidiem, izmantojot atbilstošu, kvalitatīvu infrastruktūru.  

 

Savukārt pavasarī, vasarā un rudenī to izmantot treniņiem un veselīgai brīvā laika pavadīšanai, nodarbojoties, piemēram, ar skrituļslidošanu, basketbolu, futbolu, florbolu, skeitbordu. Laukums būtu pieejams ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājam bezmaksas.

 

Projektu īsteno Ķekavas novada Sporta aģentūra biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015.–2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu.

 

 

Administratīvā pārvalde

07.08.2020.

 

  Drukāt