Izstrādāta vienota pašvaldības sporta bāzu un izglītības iestāžu sporta infrastruktūras piešķiršanas kārtība

Ķekavas novada pašvaldība ir izstrādājusi vienotu pašvaldības sporta bāzu un izglītības iestāžu sporta infrastruktūras piešķiršanas kārtību, lai nodrošinātu obligātās vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības norisi, kā arī veicinātu sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Ķekavas novadā.


Lai jaunajā mācību gadā sporta nodarbībām izmantotu Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes vai pašvaldības izglītības iestādēs esošos sporta laukumus un sporta zāles,  nepieciešams Ķekavas novada pašvaldībai iesniegt pieprasījumu, kura veidlapa pieejama ŠEIT. Pieprasījumā jānorāda plānotais dalībnieku skaits, sadalījumu pa vecuma grupām, kā arī plānotās sporta aktivitātes un sporta infrastruktūras izmantošanas laika grafiks.  Aizpildītie pieprasījumi līdz 15. augustam ir jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi sports@kekava.lv.


Pirms pieprasījuma iesūtīšanas, aicinām iepazīties ar Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzu un izglītības iestāžu sporta infrastruktūras piešķiršanas kārtību, kas atrodama ŠEIT.


Ja sporta infrastruktūru plānots izmantot vasaras mēnešos, tad pieprasījums par to ir jāiesniedz līdz 1. maijam. Savukārt par laika periodu no 1. septembra līdz 31. maijam, pieprasījumus var iesūtīt līdz 15. augustam.


Ķekavas novada pašvaldībai ir pieejama šāda sporta infrastruktūra:

 

Iekštelpu nodarbību sporta bāzes

 

Brīvas/ierobežotas pieejas āra laukumi

 

Administratīvā pārvalde
11.08.2020.

 

 

 

 

  Drukāt