Tiek atsākts daļējs mācību treniņu process!

     No 2020.gada 18.maija Ķekavas novada sporta skolā  atsāksies daļējs klātienes mācību treniņu nodarbību process. Vairākām grupām turpināsies attālināts mācību treniņu nodarbību process. Ikviena nodarbība notiek saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un vadlīnijām “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.maija”.
     Vadlīnijas izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tās saskaņotas Veselības ministrijā. Ar šīm vadlīnijām iespējams iepazīties šeit:
https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4079-sportosanas-nosacijumi-arkartejas-situacijas-laika

Papildus noteikumi sporta objektos Ķekavas novadā:

 • Sporta objektusaizliegts apmeklēt personām arelpceļu infekcijas slimības simptomiem, kā arī personas uz kurām attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi.
 • Pirms un pēc treniņa dezinficē rokas.
 • Pirms un pēc sporta nodarbībām treniņiem, kā arī treniņu laikā ievērot savstarpēju 2m distanci.
 • Ģērbtuvēs nedrīkst uzkavēties ilgāk par 5 minūtēm, vēlams ierasties uz nodarbību sporta apģērbā.
 • Dušas lietot aizliegts.
 • Organizētu treniņu laikā par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu ir atbildīgs treneris.
 • Treneris sagaida un pavada visus savus audzēkņus. Trenerim ir jāatzīmē visi dalībnieki, kuri piedalījušies nodarbībā un šis saraksts jāuzglabā.
 • Par noteikumu neievērošanu apmeklētājs pat visa organizētā treniņa grupa var tikt izraidītano Sporta objekta un liegta turpmāka sporta objekta izmantošana.
 • Ierašanās uz Sporta nodarbībām atļauta ne ātrāk kā 15 minūtes pirms paredzētā nodarbības laika.

Izglītojamajiem aizliegts:

 • drūzmēties mācību un treniņu norises vietā un tai piederošajās koplietošanas telpās, ierodoties, uzturoties un atstājot to;
 • vienlaicīgi trenēties kopā ar citas treniņgrupas izglītojamiem;
 • izmantot sporta bāzes dušas;
 • izmantot sporta bāzes inventāru bez trenera saskaņojuma;
 • izmantot koplietošanas dzēriena automātus;
 • nepamatoti uzkavēties mācību un treniņu norises vietā pēc nodarbības beigšanās;
 • ierasties mācību treniņu nodarbībās izglītojamajiem, kuri atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu;
 • ierasties mācību treniņu nodarbībās, ja ir slikta pašsajūta, elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas saslimšanas(Treneris patur tiesības treniņā neatļaut piedalīties izglītojamajam, ja redzamas kādas slimības pazīmes, kā arī apņemas par savu novērojumu informēt vecākus).
  Drukāt