Mākslas vingrošana ir olimpiskais sporta veids, kurā sportistes mūzikas pavadījumā sacenšas sarežģītu ķermeņa kustību darbību izpildījuma tehniskajā meistarībā un izsteiksmīgumā, savienojot tās ar priekšmeta manipulācijām. Mākslas vingrošana ir aciklisks sporta veids ar sarežģītu koordināciju. Tās mērķis ir vingrotāju harmoniska attīstība, vispusīga kustību spēju pilnveidošana un veselības nostiprināšana. Par mākslas vingrošanas specifiku varētu nosaukt tās daudzveidību, kas nemitīgi mainās. Kombinācijās ir brīva pārvietošanās pa laukumu, kas ietver sevī dejas, plastikas, ritmiskas ar mūziku saskaņotas kustības ar un bez priekšmetiem, kā arī dažādus akrobātiskos elementus.

 

 

 

Treneri Sacensības Nodarbību grafiks

 

  Drukāt