Regulāra riteņbraukšana nostiprina fizisko stāvokli, tiek nodarbināti praktiski visi ķermeņa muskuļi.

Kopš 2011.gada 24.oktobra tiek realizēta profesionālās ievirzes sporta izglītības programma riteņbraukšanā.

Visa perioda laikā tiek uzrādīti augsti sasniegumi un gūtas godalgotas vietas.

 

 

 

Treneri Sacensības Nodarbību grafiks

 

  Drukāt